archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Liikekumppanuus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa

Kirjoittaja

Julkaistu

Kriiseissä kuten köyhyydessä, katastrofeissa ja konflikteissa on kyse inhimillisestä kärsimyksestä, jonka yhteydessä liiketoiminnasta puhuminen tuntuu vastuuttomalta ja julmalta. Olemme tottuneet ajattelemaan, että kehitysapu, humanitaarinen apu ja kriisinhallinta ratkaisevat näitä kärsimyksiä. Mutta silti kehitys on usein tuskastuttavan hidasta, jotkut alueet elävät avun varassa toivottoman pitkään ja kriisinhallinta keskittyy toisinaan liikaa rajojen rakentamiseen ja muurien pystyttämiseen. Kun näitä tilanteita tarkastellaan inhimillisen turvallisuuden (Human Security) näkökulmasta, niin silloin silmät avautuvat paremmin sille, miksi liiketoiminnalla on tärkeä rooli kehityksen vauhdittajana sekä rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa erityisesti kriisien ennaltaehkäisyssä ja kriiseistä toipumisessa.

Inhimillinen turvallisuus (YK:n aloite vuodelta 1994) kääntää kriiseissä katseen ihmiseen ja yhteisöön. Inhimillisellä turvallisuudella tarkoitetaan jokaisen ihmisen oikeutta turvalliseen elämään ja ympäristöön; hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Esimerkiksi ruoka-, terveys- ja ympäristöturvallisuuden ratkaisut luovat maaperän liikekumppanuudelle, jolla vahvistetaan samaan aikaan paikallistalouksia kuin luodaan kansainvälistä liiketoimintaa. Meidän on kyettävä rakentamaan uusia verkostoja, jotka yhdistävät yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja viranomaisia tuottamaan yhteistoiminnassa liiketoimintaa inhimillisen turvallisuuden osaamisesta.

Kansainvälinen yhteistyö rakentuu entistä enemmän kaupallisiin suhteisiin ja näiden suhteiden muodostamia verkostoja tulisi käyttää liikekumppanuuksien muodostamiseen kehityksen, rauhan ja turvallisuuden edistämisessä kehitysmaiden ja kriisialueiden paikallisyhteisöissä. Kyse ei ole vain yritysten yhteiskuntavastuusta, vaan ennen kaikkea uusista kumppanuuksista ja markkinoista liiketoiminnan toteuttamiseksi vastuullisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Meillä Suomessa ajattelemme helposti, että rauhan ja turvallisuuden rakentaminen liittyy hauraisiin ja korkean riskin alueisiin mutta tulevaisuudessa esimerkiksi ilmaston muutoksen aiheuttamat äärisääilmiöt, arktisen alueen katastrofit ja kyberhyökkäyksen laukaisemat yhteiskunnan häiriötilanteet voivat aiheuttaa meilläkin inhmillisen turvallisuuden uhkia kun energian saanti katkeaa, ruokajakelu keskytyy ja terveydenhuolto lamaantuu.

Inhmillisen turvallisuuden liiketoiminta voi olla suomalaisille yrityksille kilpailukykyä luova, jos osaamme sovittaa sen eettisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle liikekumppanuustoiminnalle. Näin globaali liikekumppanuus nivoutuu uudella tavalla kansainvälisen kehityksen, rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen niin kaukomailla kuin kotikulmilla.

Kirjoitus on osa Uusi turvallisuus -foorumin osallistujien blogisarjaa.

Mistä on kyse?