archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lukujen Ladulla – Siikajoen taloushallintotiimi ja LATU

Julkaistu

Siikajoen kunnan pieni taloushallinnon tiimi on lähtenyt LATU–hankkeen myötä tehostamaan ja järkevöittämään toimintojansa. Olemme pyrkineet yhdistämään sekä perinteisen että vapaan tyylin. Taloushallinnon tiimin lähtötilanne oli se, että tiimissä oli kaksi pidempään latuja hiihdellyttä sekä kaksi ihan uutta yhteiselle ladulle hypännyttä jäsentä.  Tilanne oli haastava, mutta mielestäni tiimi on saanut asioita eteenpäin hyvässä hengessä.

Taloushallinnon tiimissä oli aluksi kaksi LATU – ideaa; taloushallinnon töiden aikatauluttaminen sekä taloushallinnon töiden sujuminen. Tavoitteeksi asetettiin töiden tekeminen aikataulussa ja sen myötä hallintokuntien sekä valtuutettujen saamien raporttien ajantasaisuus. Lisäksi tavoitteena oli ”hiljaisen tiedon” siirtäminen henkilöltä toiselle ja sen myötä sijaistamiset. Uusiksi työvälineiksi otettiin taloushallinnon vuosikello, johon kirjattiin kuukausittain taloushallinnon tärkeimmät päivämäärät sekä säännölliset tiimipalaverit. Edellä mainitut ideat ovat poikineet uusia LATU – ideoita; laskutusrekisterin muodostaminen sekä sisäisen laskutuksen kehittäminen.  

Siikajoen kunnan taloushallinnon tiimi on pieni, mutta erittäin toimiva ja asiantunteva porukka. On ollut hienoa saada tiimi mukaan ja pienillä asioilla yhdistettyä perinteinen ja vapaa tyyli. LATU – työskentely ei osaltamme ole suinkaan vielä valmis, esimerkiksi ”hiljaisen tiedon” siirtäminen henkilöltä toiselle ei tapahdu hetkessä, mutta kun asialle varataan tarpeeksi aikaa, niin uuden tiedon tuottaman tuskan pitäisi lieventyä.

Toivon, että saamme kehitettyä työtämme vielä lisää Ladun myötä sekä nämä uudet käytännöt toimiviksi ja tuottaviksi.

Krista Kustula
LATU sisäinen uudistaja
talouspäällikkö
Siikajoen kunta

Lähtökohta Ladulle lähtemiselle:

 Allekirjoittanut aloitti elokuussa 2011 talouspäällikkönä Siikajoen kunnassa. Entinen talouspäällikkö oli heinäkuussa 2011 jäänyt viettämään lomia ja sen myötä ansaittuja eläkepäiviä. Pääkirjanpitäjä jäi keväällä 2012 osaeläkkeelle. Palkkahallinnosta siirtyi palkkasihteeri syksyllä 2011 taloushallinnon pariin opettelemaan pääkirjanpitäjän töitä. Pääkirjanpitäjä jää mahdollisesti kokonaan eläkkeelle kesällä 2013. Lisäksi taloushallinnon tiimissä on jäsenenä laskentasihteeri, joka hoitaa maksuliikenteen ja reskontrat.

Tämä pieni tarina kertoi siitä, miten LATU-hankkeen avulla pitkään ladulla olleet pääkirjanpitäjä ja laskentasihteeri ottivat joukkoihinsa mukaan uudet hiihtelijät eli palkkasihteerin ja talouspäällikön.