archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Luo maisemasta palveluita

Paikan ainutlaatuisista ominaisuuksista voidaan kehittää myytäviä palveluita. Maisemapalvelut ovat uudenlaisia palveluita, jotka hyödyntävät luontoa tai edistävät hyvinvointia ja oppimista.

Kirjoittaja

Julkaistu

Paikan ainutlaatuisista ominaisuuksista voidaan kehittää myytäviä palveluita. Maisemapalvelut ovat uudenlaisia palveluita, jotka hyödyntävät luontoa tai edistävät hyvinvointia ja oppimista. Uusien merkityssisältöjen yhdistäminen maisemaan luo liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvointi-, maatila- ja kulttuurimatkailuun.

Maisemapalveluja on monenlaisia. Ne voidaan jakaa toimintaympäristönsä mukaan kulttuurimaisemaa ja -perintöä hyödyntäviin palveluihin sekä luonnonmaisemaa hyödyntäviin palveluihin. Kulttuurimaisemassa ihmistä motivoivat ensisijaisesti oppimiseen ja kauneuteen liittyvät tarpeet. Haluamme tutustua maiseman historiaan, tarinoihin ja alueen kulttuurihistoriaan. Luonnonmaisemaan tutustumista puolestaan motivoivat ihmisen esteettisyyteen ja hyvinvointiin sekä eheytymiseen liittyvät tarpeet. Kyse on merkitysten luomisesta maisemalle. Merkityksen kautta ihminen haluaa linkittyä maisemaan, ja kokemuksen voi tuotteistaa juuri hänelle kohdennetuksi palveluksi.

Hyvä lähtökohta maiseman tuotteistamisessa palveluksi on palvelumuotoilu, joka lähtee liikkeelle paikan erityispiirteistä ja vahvuuksista. Tällainen voi olla esimerkiksi näköala, luonnon hiljaisuus tai paikan tarina. Ottamalla maiseman lukulasit käyttöön voidaan paremmin tuoda esiin, mitä maisemasta löytyy ja mihin kannattaa tutustua. Maiseman tuotteistus auttaa erottumaan muista kohteista ja erilaistamaan omaa tuotetta, niin että asiakas kiinnostuu sen hankkimisesta.

Paikan tarina sitoo tuotteen eri elementit kokonaisuudeksi. Tarinoiden kautta herätetään kiinnostus palveluihin. Tässä muutama esimerkki:

  • Jättiläisenmaasta on muotoutunut tarinallistettu näköalapaikka. Tarina yhdistää totta ja tarua: Oulujärveen ja Paltamoon liittyvät tarinat jättiläisistä ja voimamiehistä. Seudulla asuneet kolme Kainuun jättiä (Daniel Cajanus, Väinö Myllyrinne ja Lauri Moilanen) ovat kuuluneet maailman kymmenen pisimmän miehen joukkoon. Paikan erityispiirteet ja vahvuudet ovat näköala ja maisema, joka muuttuu jatkuvasti. Jättiläisteema on kytketty kaikkiin tuotteisiin: Maisemamajat on ristitty Jättiläisten linnunpöntöksi, tarjolla on Jättipusuja, Voimamiehen piirakkaa ja Jätin hiukopalaa, sekä Taikalinna, jossa on esillä luontokuvia ja Jättiläisnäyttely. Jättiläisenmaa on oiva esimerkki siitä, että maisemaa voi tuotteistaa sitä rikkomatta ja sen arvoja uhraamatta.
  • Saariston rengastien läheisyydessä sijaitsevan Lyhty-nimisen maatilan historia liittyy olennaisesti Kuusiston keskiaikaiseen piispanlinnaan ja Kuusiston kartanon tapahtumiin. Vuonna 1801 rakennettu tila on ollut Riihihuhta-suvun hallussa vuodesta 1917, ja sitä on kehitetty matkailukohteena vuodesta 2007 lähtien. Paikan kulttuuriperinnön pohjalta on luotu Lyhdyn tilan tarinallinen identiteetti, jolle pohjautuvia ideoita ovat mm. Lyhtyjen yön muinaistulet, majoituspalvelu Piispan unet ja geokätkentä-peli Piispan jahti. Yritys on mainiolla tavalla hyödyntänyt tarinaidentiteettiä, joka näkyy kaikissa yrityksen palveluissa, asuissa, tunnelmissa, musiikissa ja ruokatarjonnassa.

Lisää tarinoita löydät tuoreesta kirjastamme Maiseman tarina – opas maisemapalvelujen luomiseen. Kirja kokosi työkaluja maiseman tuotteistukseen sekä esimerkkejä onnistuneista toteutuksista. Se myös kiteytti 10 avaintekijää hyvän maisemapalvelun kehittämiseksi. Kirja on saanut todella hyvän vastaanoton: ensimmäinen painos loppui parissa viikossa ja toinen painos on tulossa. Se on myös ladattavissa verkosta.

Ota yhteyttä maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoidon neuvojiin ja yritysneuvojiin, jos kaipaat apua oman paikan palveluiden tuotteistamisessa.

Julkaisun tiedot

Maiseman tarina – opas maisemapalvelujen luomiseen
Toimittanut Minna Komulainen
Julkaisija: Maa- ja kotitalousnaiset sekä Sitra
Paino Fram, Vaasa 2013
ISBN 13 978-952-5302-40-0 (nid.)
ISBN-13 978-952-5302-41-7 (pdf)

Sähköisen julkaisun voit ladata Sitran verkkosivuilta tai Maa- ja kotitalousnaisten verkkosivulta.
Painettua julkaisua voi tilata verkkokaupan kautta tai Maa- ja kotitalousnaisten tilaajapalvelusta:

Anne-Mari Jouppila
sähköposti anne-mari.jouppila(at)netikka.fi
puhelin 0400 367 675, faksi (06) 422 9018
Katajatie 64, 61330 Koskenkorva

Hinta 8 Euroa + lähetyskulut