archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Maahanmuuttajat ja työ: 10 ideaa – mitä mieltä olet?

Julkaistu

Studiot ovat työskennelleet, nyt alkaa jatkokehittely. Aiheeseen liittyen keksittiin tukku ideoita ja syskun 2011 aikana toteutetaan neljä konkreettista kokeilua. Kokeilut tehdään kevyesti muutaman päivän ja koeosaanottajien kanssa. Toteuttajina ovat Sitra, Aalto-yliopisto, Hub-Helsinki ja Elinvoima-foorumin osallistujat.

Tässä kokonaan uusiin töihin ja tietotyöläisyyteen liittyvät ideat lyhyesti ja merkittynä ne joista tehdään kokeilu:

Maahanmuuttoteemainen toimittajakurssi / Kokeilu syksyllä 2011

Vuosittain järjestettävä kurssi toimittajille maahanmuutosta. Tavoitteena on antaa toimittajille tietoa, joka auttaa nopeassa arkityössä skaalaamaan ymmärtämään työksi annettua (maahanmuuttoon) liittyvää juttua. Kaksi päivää Suomessa, alustajat tutkijoita, maahanmuuttotaustaisia, ehkä viranomaisia. Päivän ulkomaanmatka.

MENTO

Koulutettujen maahanmuuttajamiesten mentorointipilotti, mallina maahanmuuttajanaisille suunnattu Womento. Mentoreina maahanmuuttajia/suomalaisia.
 
Draamapedagogiset kurssit päättäjille / kokeilu syksyllä 2011

Draamapedagogisten performanssi ja etnografisten retkien järjestäminen maahanmuuttoteemaan liittyen yhteiskunnallisille vaikuttajille ja muille mahdollisille kohderyhmille; opettajat; toimittajat; jne. Dramaturgisesti rakennettuja retkiä.
 
Mentorointi oppivelvollisuuden päättyessä

Oppivelvollisuuden päättymisen yhteydessä maahanmuuttajanuorille tulisi järjestää mentoritoimintaa, joka tukee heidän siirtymistä perusopetuksesta jatko-opintoihin ja työelämään.

Mutes-säätiö

Maahanmuuttajien työllistämisedistämissäätiö. Kokoaa yhteen maahanmuuttajien työllistämisen parissa toimivat kansalaisjärjestöt, viranomaisten, työmarkkinatahojen edustukset. Tavoitteena on koota, priorisoida ja hakea rahoitusta työllistämisen edistämiseksi. Samalla säätiö toimii äänitorvena ja vaikuttajana eri sidosryhmille.

Maahanmuuttomuuttohankkeiden kriittinen arviointi

Hankkeen tarkoituksena on pilotoiden selvittää eri toimijoiden hankkeiden vaikutus maahanmuuttajien työllistymiseen. Arvioinnin pohjalta on mahdollista evaluoida halukkaita ja esittää mahdollisia korjaustoimia.

Neuvontatiedon visualisointi ja selvittäminen

Maahanmuttajien neuvonta jakautuu työ- ja elinkeinotoimistoissa ja muissa virastoissa suulliseen ohjaukseen sekä verkossa välitettävään yksisuuntaiseen kirjalliseen informaatioon. Eri maahanmuuttajien kohderyhmille visualisoidut ja yksinkertaistetut palvelumuotoillut oppaat.

Suomalaisen venäjänkielisen median lisääminen

Selvitystyö siitä, miten suomalaisille televisiokanaville saataisiin venäjänkielisiä tekstityksiä, erityisesti uutis- ja ajankohtaisohjelmiin. Rahoitusmallit siitä mitä mahdollista hoitaa eism. säätiörahoituksella. Toinen vaihtoehto Spektrin tukeminen kuukausittaisesta viikottaisjulkaisuksi

HR:n käänteismentorointi / kokeilu syksyllä 2011

Ulkomaalaistaustaisilla on vaikeuksia työllistyä, nimi, väri, koulutus tai jokin muu asia on esteenä. Nämä oman alansa ammattilaiset mentoroivat työhönottoprosesseissa työskenteleviä HR-ammattilaisia avaamaan silmät ja muuttamaan asenteitaan sekä tekemään ne näkyväksi itselleen. Kohteena yksityinen sektori.

TET-haastekampanja / kokeilu syksyllä 2011

Elinvoimakurssin osallistujat tarjoavat TET-harjoittelupaikkoja maahanmuuttajille ja haastavat verkostojensa kautta muut toimijat mukaan.
Elinvoimakehitysohjelman osallistujat ottavat TET-harjoitteluun erityisesti maahanmuuttajia ja haastavat verkostonsa mukaan

Elinvoima-kehitysohjelman osallistujat

Aunola, Pirkka Strateginen suunnittelija
Bjerstedt, Katja Pääekonomisti
Elomaa, Nikolas Edunvalvontajohtaja
Haatainen, Tuula Apulaiskaupunginjohtaja
Hyyryläinen, Tuomas Strategiajohtaja
Immonen, Niina Projektijohtaja, toiminnanjohtaja
Karetie, Simo Johtava asiantuntija
Kontio, Timo
Kostiainen, Juha Puheenjohtaja
Johtaja
Kuusisto, Jari Johtaja
Nyman, Mats Elinkeinopoliittinen asiamies
Oinonen, Sami Hallituksen puheenjohtaja
Ojamo, Hanna Puheenjohtaja
Raitanen, Anitta Toiminnanjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena Hallitusneuvos
Saarinen, Eeli Tutkija
Salmela, Alexandra Kirjailija
Salo, Päivi Hallitusneuvos
Salomaa, Markku Johtaja
Tikka, Taneli Toimitusjohtaja
Turkka, Ville Toiminnanjohtaja