archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Menestyvä yritys panostaa työhyvinvointiin

Työhyvinvointi ei ole pehmoilua, vaan tie yrityksen menestykseen.

Kirjoittaja

Päivi Sillanaukee

Kansliapäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö

Julkaistu

Työelämä monimuotoistuu ja muuttuu vauhdilla. Digitalisaatio ja uudet teknologiat synnyttävät uutta työtä ja osa töistä poistuu kokonaan. Asiakas saa yhä useammin tarvitsemansa palvelut ajasta ja paikasta riippumatta. Muutos on valtava ja tapahtuu nopeasti, mikä edellyttää myös työyhteisöjen kehittämistä ja toimintatapojen uudistamista.

Yrityksille ja organisaatioille on yhä tärkeämpää tunnistaa ja löytää tarvitsemansa osaaminen. Parhaiten näyttäisivät menestyvän sellaiset yritykset, joissa ihmisillä on mahdollisuus ja halu hyödyntää osaamistaan. Inhimillinen pääoma ei näy taseessa eikä tilinpäätöksensä, mutta on olennainen osa yrityksen menestymistä.

Omistajien, johdon ja työntekijöiden on luotava yhdessä kulttuuri, joka kannustaa löytämään innovaatioita ja uusia toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Julkisen sektorin tehtävissä mittarit ovat osittain toisenlaisia kuin yrityksissä, mutta osaavan työvoiman saatavuuteen ja toimintakyvyn varmistamiseen liittyvät haasteet ovat yhteisiä.

Työhyvinvointiin liittyy myyttejä, joista yhden mukaan työhyvinvointi on henkilöstöhallinnon vastuulla olevaa pehmoilua. Näin ei ole, vaan työhyvinvointi on keskeinen tekijä organisaation menestyksessä. Työhyvinvoinnissa on kyse inhimillisen pääoman ja kyvykkyyksien ymmärtämisestä, näkyviin saattamisesta ja johtamisesta. Myyttejä on siis tarpeen murtaa, vaikka työhyvinvointi ja osaamisen hyödyntäminen nähdään jo useissa organisaatioissa avaimena menestykseen.

Työhyvinvoinnin myytinmurtajat on viime lokakuussa käynnistynyt vuoden mittainen prosessi. Vuoden aikana yritykset ja organisaatiot kehittävät toimintaansa inhimillisen pääoman kasvattamisessa toisilta oppimalla, itse malleja kehittämällä tai tutkimusta hyödyntäen. Tavoitteena on tukea Suomen ja yritysten kilpailukykyä ja kasvua.

Työurien pidentämisen kannalta on olennaista, että ihmiset haluavat, voivat ja jaksavat olla töissä entistä pidempään. Tähän tähtää myös toukokuussa jaettava Suomen työelämäpalkinto.

Pysy linjoilla ja tule mukaan!

Suomen työelämäpalkinto jaetaan viimeisen kerran vuonna 2017 ja avoimen haun teemana on tahdonvoima. Haemme esimerkkejä siitä, miten omalla toiminnallaan voi onnistuneesti mukautua muuttuvaan maailmaan. Hakuaika 2.1.–15.2.2017. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

#tahdonvoima #työelämäpalkinto