archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Miksi työntekijän itsetuntemus- ja tietoisuustaitojen merkitys kasvaa?

Katsoo työelämän muutosta mistä suunnasta hyvänsä, näyttää työntekijän oma vastuu ja valmiudet korostuvan, kirjoittavat Pirjo Nikkilä & Jaana Hautala.

Kirjoittaja

Julkaistu

Me ihmiset haluamme voida hyvin, haluamme kukoistaa ja käyttää omaa potentiaaliamme sekä vahvuuksiamme. Haluamme olla tasapainossa. Lähtökohtana tasapainoon ja hyvinvointiin on riittävät itsetuntemus- ja tietoisuustaidot, joiden merkitys tulevaisuudessa vain korostuu.

Vauhdikkaasti muuttuvassa maailmassa ajaudumme helposti autopilottiohjaukselle; mieli suorittaa ja keho selviytyy, mutta emme havaitse omaa vointiamme, käyttäytymistämme tai potentiaaliamme. Tragediana voi olla se, että käytämme energiamme turhiin rutiineihin, jotka ylläpitävät mieletöntä tilannettamme.

Riittävillä itsetuntemustaidoilla varustetulla ihmisellä on kykyä pysähtyä ja olla läsnä – tässä ja nyt. Kun osaa pysähtyä, tunnistaa myös omat tarpeensa ja kykenee huolehtimaan itsestään paremmin. Itsestä huolehtiminen on aivan keskeinen taito työssä ja elämässä ylipäätään.

Katsoo työelämän muutosta mistä suunnasta hyvänsä, näyttää työntekijän oma vastuu ja valmiudet korostuvan. Hypyistä erilaisiin tehtäviin ja ammatteihin on tullut arkipäivää. Kun oman osaaminen jatkuvasta päivittämisestä on tullut yksi merkittävimmistä työllistymisen edellytyksistä, tarvitaan uusia elämisen taitoja. Mutta millaisia?

Kyse on henkilökohtaisista taidoista, jotka mm. auttavat pysähtymään, valitsemaan, mukautumaan, palautumaan sekä ajattelemaan tietoisemmin, selkeämmin ja myös rohkeammin.

Kyse on taidoista, joilla jokainen huolehtii omasta hyvinvoinnistaan alati muuttuvassa työelämässä. Ja kyse on taidoista, joita lisääntyvässä moniammatillisessa työskentelyssä tarvitaan erilaisten ihmisten kanssa pärjäämiseen – ja toisilta oppimiseen. Oppiakseen tulee voida hyvin. Innostuakseen tulee olla tilaa uudelle. Suoriutuakseen erinomaisesti tarvitaan itsesäätelyä ja -kontrollia.

Itsetuntemus näyttäytyy henkilökohtaisena vastuuna omasta elämästä, ja tähän tarvitaan myös rohkeutta. Mistä sinun kannattaisi tulla tietoiseksi tällä hetkellä?

Tulevaisuuden työtä kannattaa katsoa ihmisen näkökulmasta. Tarvitsemme uusia valmiuksia onnistua ja jaksaa työssämme. Luultavimmin tarvitsemme myös läpi elämän tukea oppimiseen ja elämässä pärjäämiseen. Iso kysymys on, miltä osin tukea saa omalta työpaikalta ja millaista se voisi olla? Tulevaisuuden työpaikka -projektissa etsimme 50 erilaisen työpaikan kanssa mm. tähän kysymykseen vastauksia.

Kirjoittajat Pirjo Nikkilä, johtava asiantuntija Sitrasta & Jaana Hautala, yritys- ja mentaalivalmentaja Oivaltamaan oy:stä.

Tulevaisuuden työpaikka -blogisarjassa katsotaan työelämän tulevaisuuteen ja etsitään keinoja työpaikkojen uudistamiseksi.