archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mistäs nyt tuulee?

Kirjoittaja

Johanna Kirkinen

Johtava asiantuntija, ekologinen kestävyys, TkT, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Tuulivoima on ollut paljon otsikoissa lähiaikoina. Suomalaisen tuulivoimateollisuuden haasteet ovat saaneet paljon julkisuutta. Tuulivoimassa on kuitenkin merkittävä potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Teknologiat ovat jo olemassa. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) keväällä julkaistun uusiutuvan energian erikoisraportin mukaan vuonna 2009 tuulivoimakapasiteetti kattoi noin 1,8 % maailman sähköntarpeesta. Tuo osuus voi ylittää 20 %:n vuoteen 2050 mennessä, jos sitoudumme kunnianhimoisiin päästövähennyksiin ja keskitymme löytämään ratkaisuja tuulivoiman käyttöönoton hankaluuksiin. Suomessa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia linjasi vuonna 2008: ”Tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä noin 120 MW:n tasosta noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh.” Kiire tulee, Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä oli 0,3 TWh.

Miten tuulivoiman hyödyntämistä voisi sitten edistää ja mitä sillä on tekemistä ERA17-toimintaohjelman kanssa? ERA17:n yksi toimenpidekokonaisuus on hajautettu energiantuotanto: ”Energiantuotannon päästöjä voidaan vähentää rakennusten ja alueiden omalla energiantuotannolla. Tuottamalla paikallisesti sähköä esimerkiksi auringon tai tuulen avulla, ostosähkön määrä vähenee. Rakennuksiin integroitu energiantuotanto on helpointa toteuttaa uudiskohteissa, mutta hyvällä suunnittelulla mahdollista myös korjausrakentamisen yhteydessä.”

Tuulivoiman rakentamisen edistämisessä yhtenä haasteena on NIMBY-ilmiö (Not In My BackYard). Kun selaa tuulivoimaan liittyviä uutisia, sieltä voi usein poimia seuraavan lauseen: ”Paikan nimi” ei anna kaavoituslupaa tuulivoimapuistolle. Toisaalta onneksi useiden paikkojen kohdalla sanat ”testataan” ja ”edistetään” nousevat yhä useammassa tuulivoimauutisoinnissa esille. Motivan, Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja tuulivoima-alan yritysten teettämän kyselyn mukaan kuntapäättäjät suhtautuvat tuulivoimaan valtaosin myönteisesti. NIMBY-ilmiön rinnalle on tosin noussut ja nousemassa PIMBY-ilmiö (Preferably In My BackYard). Uusiutuva energia mahdollistaa työpaikkojen synnyn, ja hyödyllisten laitosten sijoittuminen lähelle kiinnostaa. Ympäristöministeriö on nyt myös aloittanut myöntämään taloudellista tukea tuulivoimarakentamisen kaavoitukseen. YM myönsi kunnille ja maakuntien liitoille yhteensä noin 1,5 milj. euroa valtionavustusta tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimiseen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun em. korvamerkittyjä avustuksia annettiin. Avustusta myönnettiin 20 kunnalle ja 12 maakunnan liitolle.

Myös viime vuonna valmistunut Tuuliatlas mahdollistaa nyt tiedon saamisen tuulivoiman edellytyksistä. Tuulivoiman fiksulle sijoittamiselle löytyy siis taustatietoa todella helposti. Mutta kuinka tuulivoiman sekä muun uusiutuvan tuotannon lisäämistä voitaisiin vielä vauhdittaa? Yhtenä tärkeänä mahdollisuutena uusiutuvan energian kohdalla on jokaisen Matti ja Maija Meikäläisen mahdollisuus olla energian tuottaja kuluttamisen lisäksi, eli tuluttaja (englanniksi producer-consumer on lyhennetty prosumer). Suomessa on mahdollista jo nyt syöttää tuottamansa ylimääräinen sähkö verkkoon, mutta mitään suurempia toimenpiteitä ei ole tehty, joilla pientuottajia olisi oikeasti innostettu tuottamaan itse energiaa. Totta myös on, että yksittäisenä energian tuluttajana on varmasti aika kova kynnys investoida tuulienergiaan tai vielä kohtuullisen arvokkaisiin aurinkopaneeleihin, jos siihen ei ole luotu jotain kannusteita tai tehty sitä todella helpoksi. Eli vaikka teknologiat ovat valmiina ja tuotteita on jo mahdollista saada, tarvitaan paitsi taloudellista tukea, myös palveluita, jotka tekevät näiden teknisten ratkaisujen hankkimisen sekä ylläpidon mahdollisimman helpoksi. Sitrassa on meneillään hanke, jossa kehitetään näitä uusiutuvalla energialla toteutettavia lähienergiaratkaisuja. Palvelukonsepteja on kehitetty ja niistä parhaimpia on tarkoitus lähteä pilotoimaan. Hankkeeseen voi tutustua nettisivuilla.

Näin kesän ja loman kynnyksellä sitä jälleen innoissaan odottaa, josko Suomea pitkin ja poikin viilettäessään näkee vilahduksen tuulivoimaloista. Omaa mieltä ne kummasti aina ihastuttaa. Aurinkoista kesää kaikille!

Mistä on kyse?