archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Miten tukea diginatiivien ammatinvalintaa?

Vuonna 2000 syntynyt saattaa olla työelämässä vielä 2070-luvulla. Miten diginatiivien ammatinvalintaa voitaisiin tukea paremmin?

Julkaistu

Vuonna 2000 syntynyt saattaa olla työelämässä vielä 2070-luvulla. Ikäluokka eroaa kaikista aikaisemmista kohorteista siinä, että sen koko oppimispolkua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen tulee leimaamaan digitaalinen viitekehys. Miten diginatiivien ammatinvalintaa voitaisiin sitten tänä päivänä tukea? Tätä pohtivat SAKKI ry:n Tuulia Pitkänen ja Antti Seitamaa.

Suorittavan työn vähentyessä kyky omaksua uusia tapoja tehdä työtä on aivan uudessa asemassa. Näin myös perinteisten vuorovaikutustaitojen lisäksi internetin välittämien vuorovaikutustaitojen merkitys tulee kasvamaan.

Tietotekniikka ja koodaus on perinteisesti yhdistetty ensisijaisesti insinööritieteisiin, matemaattiseen lahjakkuuteen tai yleisemminkin akateemisuuteen. On kuitenkin huomattava, että nyt toiselle asteelle siirtyvän kohortin työuralla digitaalisuus tulee yhdistymään myös perinteisempiin ammatillisen puolen töihin. Kirjopistojen sijaan kuvio-ompeleet tehdään nyt tietokoneella. Tämä kaikki tulee huomioida myös siinä, millaista tulevaisuuden kuvaa nuorille maalataan.

Hyvä kysymys 2020-lukua lähestyttäessä kuitenkin on, mihin tarvitaan perinteisiä koulutusmessuja esitepinoineen ja mainoskynineen, kun internetissä ja sosiaalisessa mediassa koulutustieto yhdistyy jo mahdollisuuteen keskustella alan valinnasta? 1990-luvun laman runtelemassa Suomessa koulutusmahdollisuuksien ja työpaikkojen kokoaminen ensimmäisille Next Step -messuille oli jymymenestys. Tapahtumaan kertyi parhaimmillaan yli 40 000 kävijää, olihan vastaavaa tietoa mahdotonta saada samasta paikasta ennen internetiä.

Digitaalisuus ja käyttäjälähtöisyys tulevaisuuden viitekehyksenä täytyy nostaa esiin myös alanvalintatilanteessa: Koulutusmessujen kulta-aika ei enää palaa ilman radikaalia uudistumista. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry lanseeraakin diginatiiveille sopivan ammatinvalintatapahtuman uudessa Next Step 2.0 -koulutus- ja työelämätapahtumassaan marraskuussa.

Ajatuksena on, että osallistuja tutustuu 90 minuutin pelin aikana ammatillisen puolen aloihin konkreettisen tekemisen kautta. Digitaaliset sovellukset ovat tiiviisti läsnä, kun peli kerää dataa osallistujan kiinnostuksen kohteista. Ytimessä ovat käytännön kokeilut, joita internet ei voi korvata. Pelin eri pisteillä oppilas pääsee testaamaan, miltä tuntuu verhoilu, kuinka vasara nousee tai mistä kosmetologin työpäivä koostuu. Pelin tuloksia puretaan ammattilaisten kanssa ja myös osallistujan oma opinto-ohjaaja saa jälkikäteen käyttöönsä oppilaan kiinnostuksesta kertovaa digitaalista aineistoa.

Tarvitaan uusia rohkeita, kokeellisia tapoja saada nuoria innostumaan omasta oppimisestaan. Käsillä tekeminen on yhdistettävä mobiiliaikakauteen, elämänvalintojen kannalta keskeisen tiedon nuorille luontevaan pelillistämiseen ja perinteisen opinto-ohjauksen henkilökohtaisesti räätälöityyn dataan.

Syksyn ensimmäinen Koulutuskeskiviikko 2.9. käsitteli käyttäjälähtöistä suunnittelua ja sitä, mitä se voisi tarkoittaa koulutuksen kehittämisen näkökulmasta. Seuraava Koulutuskeskiviikko järjestetään 29.9. teemalla Inequality gap and education. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät täältä.

Kirjoittajat:

Tuulia Pitkänen, Next Step 2.0 projektipäällikkö
Pitkänen toimii Next Step 2.0:n projektipäällikkönä ja Ammattiin Opiskelevat – SAKKI ry:n hallintosihteerinä. Hän opiskelee yhteiskuntapolitiikkaa Helsingin yliopistolla ja uudistaa tapahtumakonseptia voimakkaasti paitsi pitkän järjestökokemuksen, myös koulutuspoliittisen osaamisensa pohjalta.

Antti Seitamaa, Koulutuspoliittinen asiantuntija
Seitamaa työskentelee SAKKI ry:n koulutuspoliittisena asiantuntijaja jatekee parhaillaan pro-gradu tutkielmaa ammatillisen koulutuksen viennistä ja ammatillisesta opettajakoulutuksesta Helsingin yliopistolla.

Mistä on kyse?