archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Muutos on matka – ei valokopio!

(Kirjoittaja: Leena Nousiainen, LATU -hankkeen projektipäällikkö) Elämme tällä hetkellä suurten yhteiskunnallisten muutosten aikakaudessa. Muutoksessa pärjäävät ne, jotka suostuvat tarkastelemaan asioita monelta eri näkökulmalta ja rohkeasti kokeilevat uutta. Muutos on matka, ei valokopio.

Julkaistu

Elämme tällä hetkellä suurten yhteiskunnallisten muutosten aikakaudessa. Kuntauudistus koskee meitä kaikkia: kunnan työntekijöitä samoin kuin myös kunnan asukkaita. Muutos voi olla pelottava, epävarmuutta ruokkiva tai sitten sen voi kokea myös mahdollisuutena.

LATU – Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen avulla haluamme luoda uskoa, että muutos voi olla mahdollisuus, jos haluamme.  Muutoksessa pärjäävät ne, jotka suostuvat tarkastelemaan asioita monelta eri näkökulmalta ja rohkeasti kokeilevat uutta

LATU -hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on saada aikaan osallistava ja yhteisöllisyyttä vahvistava toimintakulttuuri koko kunnassa. Tähän päämäärään päästäksemme jokaisen kunnan työntekijän tulisi saada kokemus siitä, että hän voi itse vaikuttaa omaan työhönsä, sitä kautta omaan ja yhteisön hyvinvointiin.

Muutos on matka, ei valokopio jostakin jo aikaisemmin suoritetusta toimintamallista ja matkalle tarvitaan jokaista yhteisön jäsentä. LATU – hankkeessa mukana olevat kunnat ovat myös hyvin erilaisia ja kunnan sisälläkin on hyvin eri vaiheessa olevia yhteisöjä, joten valokopioita ei voida ottaa, mutta kokemuksia voimme jakaa.

Tällä LATU –matkalla olen havainnut kuinka tärkeää on esimiesten rooli yhteisönsä kannustajana, suunnan näyttäjänä sekä innostajana. Ne yhteisöt, jossa on innostava esimies, ovat tulokset jo havaittavissa: ideat poikivat toinen toistaan merkittävämpiä parannuksia ja yhteisön jäsenillä on hyvän tekemisen meininki päällä. Mutta valitettavasti on myös esimiehiä, jotka eivät ole ottaneet henkilöstön kannustamista ja sparrausta omaksi työvälineekseen.

Muutoksen matkalla on tärkeää, että yhteiseen tavoitteeseen päästään yhdessä. Matka edellyttää koko ajan osallistujien tietoisuutta tavoitteista. Niitä ei voi luoda kukaan yksin kammarissaan, vaan ne on luotava yhdessä ja prosessin tulee olla jatkuvaa. Matkan varrella tulee eteen myös vastoinkäymisiä, mutta niistä selvitään vain sinnikkyydellä ja yhteisellä kannustuksella. Tulevaisuuden haasteet kiehtovat meitä, elämme jatkuvassa murroksessa ja tällöin tarvitsemme energiaa toinen toistemme tueksi.

Punkalaitumen kunnassa tapahtuu jo toinen kunnanjohtajan vaihdos hankkeen aikana. Muutokset kunnan johdossa ovat aina merkittäviä. Tämän vuoksi henkilöstön oma-aloitteisuudesta, epäkohtiin puuttumisesta sekä onnistumisten iloitsemisesta ja toisten kannustamisesta tulisi muodostua toimintatapa, jota henkilöstön vaihdokset eivät lamauta.

Syksyn aikana kaikissa kunnissa lähdetään konkretisoimaan jatkuvan henkilöstölähtöisen ja asiakaskeskeisen kehittämisen mallia. Tätä mallia ei voida antaa kunnille valmiina, eikä sitä voida myöskään monistaa, vaan mallin toimimiseksi tarvitaan meitä kaikkia – kunnan koko henkilöstöä, sisäisiä uudistajia, esimiehiä ja kunnan johtoa.

Tällä Suomen muutosmatkalla yhdessä tekemällä ja uutta rohkeasti kokeilemalla voimme parantaa työelämänlaatua, lisätä tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä luoda parempia palveluita kuntalaisille ja kansalaisille – eli hyötyjinä olemme me kaikki

Matkaterveisin,

Leena Nousiainen, RondoTraining Oy
Punkalaitumen kuntavastaava
LATU -hankkeen projektipäällikkö