archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Onko lainvalmistelu nyt sujuvampaa?

Kirjoittaja

Maija Salo

Neuvotteleva virkamies, Säädösvalmistelun kehittäminen, oikeusministeriö

Julkaistu

 Oikeusministeriö käynnisti yhteistyössä Sitran kanssa vuonna 2010 Sujuvampaan lainvalmisteluun
-hankkeen
. Hanke on nyt saatu päätökseen, ja on aika arvioida tuloksia ja jatkotoimia.

Hankkeemme tavoitteena oli parantaa lainvalmistelun laatua ja tuottavuutta luomalla uusia konkreettisia välineitä työtä tukemaan. Uudet, hankkeen tuloksina valmistuneet välineet ovat lainvalmistelun prosessiopas sekä osaamiskartta ja koulutusohjelmat.

Lainvalmistelun prosessiopas on sähköinen julkaisu, jossa lainvalmistelun työvaiheet on esitetty havainnollisesti ja linkitetty kutakin vaihetta koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin. Opas on tehty ministeriöiden käyttöön, mutta toimii myös tiedon lähteenä muillekin.

Lainvalmistelun osaamiskartassa on määritelty lainvalmistelutyössä tarvittava asiantuntijoiden, avustavan henkilöstön ja johdon osaaminen. Osaamiskartta toimii osaamisen arvioinnin ja kehittämisen välineenä. Hankkeessamme on sen pohjalta tehty suunnitelmat lainvalmistelukoulutuksen uudistamiseksi. HAUS kehittämiskeskus Oy ryhtyy pilotoimaan uusia koulutusohjelmia tämän vuoden aikana.

Hankkeemme onnistumista arvioitaessa on muistettava, että tulosten käyttöönotto vasta ratkaisee, onko hankkeella todellista vaikuttavuutta. Uusien koulutusohjelmien käytännön toteutus on jo hyvällä alulla, ja viestintä muista tuloksista ministeriöiden suuntaan on aloitettu. Työ ei siis suinkaan päättynyt hankkeen päättymiseen, vaan jatkuu tästä eteenpäin. Usein sanotaan, että uusien asioiden käyttöönotto on haasteellisempaa kuin niiden keksiminen. Saapa nähdä, miten lainvalmistelussa käy!