archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Onko sosiaalisesta mediasta turvallisuushaasteeksi?

Kirjoittaja

Julkaistu

Sosiaalista mediaa on viime vuosina käsitelty lukuisissa kirjoituksissa. Päätin silti tarttua tähän paljon puhuttuun ilmiöön omassa Uusi turvallisuus -foorumin blogikirjoituksessani. Yritysmaailman edustajana ja viestinnän ammattilaisena minua kiinnostaa erityisesti se, millaisia turvallisuushaasteita ja -mahdollisuuksia sosiaalinen media voi yritykselle ja sen työntekijöille tarkoittaa.

Sosiaalisen median käytölle on mahdollista nähdä yritysmaailmassa lukematon määrä haasteita ja riskejä. Yritysten ICT-osastot ovat huolissaan, millaisia haittaohjelmia käyttäjät saattavat vahingossa asentaa koneilleen ja mitä tietoja käyttäjät antavat sosiaalisen median palveluihin. Viestintäihmiset puolestaan pelkäävät, että työntekijät paljastavat sosiaalisessa mediassa yrityssalaisuuksia. Kaikkia riskejä ei välttämättä ole vielä edes tunnistettu. Apua.

Turvallisuusriskejä hallitakseen yritykset ovat tehneet erilaisia sosiaalisen median ohjeistuksia ja sääntöjä. Onneksi nykyään monissa yrityksissä on kuitenkin ymmärretty, että sosiaalista mediaa ei voi – eikä kannata yrittääkään – täysin hallita. Esimerkiksi Neste Oilissa, jossa itse työskentelen, ohjeistus pikemminkin kannustaa ihmisiä käyttämään sosiaalista mediaa kuin välttämään sitä. Parhaimmillaan sosiaalinen media on yrityksille mahdollisuus kertoa toiminnastaan työntekijöiden silmin. Sosiaalista mediaa seuraamalla yritykset voivat myös tunnistaa hiljaisia signaaleja ja jopa turvallisuusuhkia. Siitä voi olla apua myös erilaisissa kriisitilanteissa, joissa on tarpeen välittää nopeaa tilannetietoa.

Yritykset ja niiden työntekijät joutuvat siis tasapainottelemaan sosiaaliseen mediaan liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien välillä. On turha kuvitella, että niihin voisi varautua jollain kaiken kattavalla pöytälaatikko-ohjeistuksilla. Sen sijaan pitäisi keskittyä varmistamaan, että ihmisillä on riittävät valmiudet sosiaalisen median käyttöön, ja sitä kautta huolehtia turvallisuudesta myös sosiaalisen median aikakaudella. Onko se yritysten tehtävä? Vai pitäisikö yhteiskunnan huolehtia kansalaisten sosiaalisen median osaamisesta?

Tulevaisuudessa some-sukupolvien ottaessa vallan työmarkkinoilla nämä kysymykset voivat olla täysin turhia. Saatetaan tarvita aivan uudenlaisia ohjeistuksia, jos tarvitaan ollenkaan. Tällä hetkellä työelämässä on kuitenkin vielä paljon ihmisiä, jotka eivät tunnista sosiaalisen median käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. He tarvitsevat ja haluavat opastusta viestintään sosiaalisessa mediassa. Saanko kommentoida yritykseni asioita sosiaalisessa mediassa? Voinko kertoa missä matkustan työni puolesta? Saanko neuvoa asiakkaita tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä henkilökohtaisella Facebook-tililläni? Näitä asioita ei monelle ole opetettu koulussa. Siksi uskon, että tällä hetkellä yrityksillä on aika keskeinenkin rooli sosiaalisen median käyttöön opastamisessa.

Toivon, että Uusi turvallisuus -foorumilla keskustellaan muun muassa sosiaalisen median ja turvallisuuden välisistä yhteyksistä sekä pohditaan, piileekö siinä turvallisuuteen liittyviä uhkia tai mahdollisuuksia yhteiskunnalle, yrityksille tai yksilölle.

Kirjoitus on osa Sitran Uusi turvallisuus -foorumin osallistujien blogisarjaa.

Mistä on kyse?