archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Osallistu keskusteluun energiasektorin cleantech-teknologioiden kehityksestä ja vaikutuksista

Keräämme Otakantaa.fi:ssä asiantuntijoiden näkemyksiä niistä kehityspoluista, joita erilaiset teknologiat ja niiden käytön tukeminen synnyttävät.

Kirjoittaja

Julkaistu

Tulevat linjaukset mm. energia- ja ilmastopolitiikassa ja elinkeinopolitiikassa lukitsevat pitkäksi aikaa mahdollisuutemme hyödyntää uusien teknologioiden tuomia taloudellisia, ilmastollisia ja työllisyyteen liittyviä vaikutuksia. Mutta miten energiasektorin cleantech-teknologiat kehittyvät ja millaisia vaikutuksia niillä on?

Cleantech-teknologioihin liittyvä keskustelu kaipaa lisää faktatietoa. Kun faktat ovat hallussa, on meillä paremmat mahdollisuudet määrittää Suomelle menestyksekäs tulevaisuuden energia- ja cleantech-politiikka. Uskon, että tähän tavoitteeseen päästään kuulemalla mahdollisimman monen asiantuntijan näkemyksiä sekä jakamalla ja keräämällä tietoa avoimesti.

Olemme Gaiassa selvittämässä parhaillaan Sitran pyynnöstä energiasektorin cleantech-teknologioiden vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomelle. Selvityksessä arvioidaan energian tuotantoon ja varastointiin, energiatehokkuuteen, kulutusjoustoon, liikenteen ja energiantuotannon polttoaineisiin sekä liikenteeseen liittyvien uusien energiateknologioiden kustannus- ja hyötyvaikutuksia. Tulokset valmistuvat huhtikuuhun mennessä, mutta sitä ennen haluamme kuulla muiden energiasektorin asiantuntijoiden näkemyksiä eri teknologioiden tulevaisuuden mahdollisuuksista. Luvassa on mainetta ja kunniaa niille, jotka osallistuvat ideointiin.

Erilaiset teknologiat ja niiden käytön tukeminen synnyttävät erilaisia taloudellisia, ilmastollisia ja työllisyyteen liittyviä vaikutuksia. Selvityksessä tarkastelemme kymmeniä energiasektorin teknologioita. Näiden kaikkien osalta arvioidaan sekä niiden teknistaloudellista kehittymistä että käyttöönottoa aina vuoteen 2030 saakka. Tulevaisuuden kehityspolut luovat pohjan yhteismitalliselle ja teknologiakohtaiselle vertailulle yksittäisten teknologioiden vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät mm. kotimaisen liiketoiminnan lisääntymiseen ja vientipotentiaaliin.

Olemme avanneet verkkopohjaisen keskustelukanavan, jossa energiasektorin asiantuntijat voivat antaa oman näkemyksensä eri teknologioiden kehityspoluista.

Osallistu keskusteluun Otakantaa.fi:ssä.

Mistä on kyse?