archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Osallisuus, yli 65-vuotiaat ja Turun strategia

Kirjoittaja

Päivi Penkkala

Projektipäällikkö, Turun kaupunki

Julkaistu

Turku on sitoutunut kehittämään kaupunkilaistensa osallisuutta. Turussa otettiin loppuvuodesta 2012 käyttöön laaja osallisuuden ja kuntalaisvaikuttamisen periaateohjelma, jossa ikäihmisten osallistuminen kunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan on keskeisenä kehittämisalueena.

Kesällä 2013 Suomessa astui voimaan uusi vanhuspalvelulaki, ja Sitrassa puolestaan alkoi uusi hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on purkaa esteitä aktiivisen ikääntymisen tieltä.  

Kaikki kolme edellä mainittua tähtäävät ikäihmisten hyvinvoinnin edistämineen. Tavoitteen saavuttamiseksi Sitralla on käynnissä mittava yhteistyö Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n sekä Turun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Tällä yhteistyöllä luodaan uusia toimintamalleja ja -muotoja ikäihmisten odotusten, tarpeiden ja kuulluksi tulemisen perusteella.

Turussa toiminta alkoi marras-joulukuussa 2013 laajalla kolmannen sektorin ja kaupungin toimijoiden kuulemiskierroksella. Me projektityöntekijät olemme tavanneet toistakymmentä ikäihmisten parissa toimivaa järjestöä, seurakunnan väkeä sekä ikäihmisten palveluiden parissa toimivia tahoja Turun kaupungilta. Olemme tutustuneet niin vilkkaisiin vanhuskeskuksiin kuin rauhallisempiinkin kohtaamispaikkoihin. Ja olemme vaikuttuneita siitä toiminnan laajuudesta, jota Turussa nyt jo on ikäihmisille tarjolla, sekä innokkaiden ja aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden määrästä.

Tuloksena on runsaasti tietoa kaupungissa tarjolla olevasta toiminnasta sekä ideaparvi kehittämistä varten. Useimmat toiminnan kehittämiseen liittyvät toiveet koskevat parempaa viestintää ja oikeiden, jopa uusien viestintäkeinojen löytämistä. Lisäksi osallisuuden, palautteen annon ja kansalaisvaikuttamisen uudet keinot herättivät keskustelua ja ajatuksia.

Kehittämisideat jaotellaan seuraavaksi päätöksenteon, suunnittelun ja toiminnan ”ryppäisiin” ja tämän pohjalta etsitään olennaisimmat kehittämisen kohteet. Tulokset esitellään tammikuun lopussa pidettävässä pyöreän pöydän keskustelussa, jossa halutaan varmistaa oikeaan osuvat johtopäätökset. Tilaisuuteen on kutsuttu mukaan järjestöjen, seurakunnan ja kaupungin edustajia – niitä samoja tahoja, joita olemme tavanneet projektin alusta alkaen.

Kevään 2014 aikana päästää paneutumaan valittujen kohteiden kehittämiseen. Tavoitteena Turussa on kehittää muun muassa ikäihmisten palvelukarttaa ja vanhusneuvoston roolia. 

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Turun kaupungin Aktiivinen kuntalainen -projektissa  

Mistä on kyse?