archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pekka Salmi: Kestävä talous

Julkaistu

Olen Pekka Salmi ja toimin Sitrassa kestävän talouden ja liiketoiminnan kehittäjänä. Tämä foorumi on minulla aivan työni ytimessä ja ainutlaatuinen tilaisuus päästä vuorovaikutukseen huippuosaajien kanssa uusia aktiviteetteja tuotettaessa.

Haluan korostaa vakaan talouden merkitystä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana. Tulojen, menojen ja velkaantumisen tasapainon saavuttaminen tulevina vuosian näyttää Suomelle suurelta haasteelta. Huoltosuhteen kehitysnäkymät edellyttäisivät 200 000 uutta yksityisen talouden ylläpitämää työpaikkaa seuraavan 10 vuoden aikana. Valtion nettovelka kasvaa ensi vuonna seitsemän miljardia. Tämä on tilanne, kun työttömyys on kohtuullisella tasolla ja suhdannetilanne ei ole Suomessa kuopan pohjalla.

Tarvitsemme uutta vientiä ja kotimaisten palveluiden kasvua korvaamaan väistyvää vanhaa liiketoimintaa, jotta talous saataisiin vakaammaksi. Samalla meidän tulisi pystyä ohjaamaan yritysten uudistuminen kohti kestävämpää kehitystä.   Menojen leikkaus on nykyisessä talousjärjestelmässä hyvin haasteellista. Meillä on paljon taloudessa jäykkiä osia, joissa ei ole joustoa alaspäin. Palkat ja eläkkeet ovat tästä hyvä esimerkki. Ihmisten kannalta keskeisin jousto toteutuu työttömyyden kautta. Talouden jäykkyydet ja tuottavuuskehitys johtavat siihen, että tarvitsemme vuosittaista talouskasvua, jotta talouden tasapaino voidaan nykyisin saavuttaa. On hyvin mahdollista, että Suomen kansantaloudella on edessään pitkäkin nollakasvun jakso edessään. Meidän tulisi selvittää esimerkiksi mallintamalla, miten kehitämme kansantaloutta joustavammaksi, jotta selviäisimme myös ilman talouskasvua.