archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pienten toimijoiden potentiaali tulee saada sotessa hyötykäyttöön

Eri alojen pientoimijoiden yhteiset tilaisuudet avaavat monille väylän verkostoitumiseen. Tähän Soteuttamo on ollut hyvä työkalu.

Kirjoittaja

Terhi Sandberg

Viestintävastaava, Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilu

Julkaistu

Pienten yritysten ja toimijoiden potentiaali jää helposti käyttämättä, koska verkostoituminen voidaan kokea hankalana, sote-toiminta liian byrokraattisena tai se tuntuu vievän aikaa varsinaiselta työltä. Toisaalta jotkut pientoimijat myös karsastavat verkostoitumista itsenäisyyden menettämisen pelossa.

Verkostoituminen voidaan kokea sillä hetkellä turhana, koska tulokset tulevat esiin vasta myöhemmin.

Omaa toimintaa voi ja kannattaa kuitenkin kehittää siihen suuntaan, että se mahdollistaa verkostoitumisen muiden kanssa. Verkostoitumisrajapintoja kannattaa myös katsoa toisinaan uudesta vinkkelistä. Näkökulmaa vaihtamalla voi toisista toimijoista tulla esiin yllättäviäkin puolia ja yhteinen rajapinta voi löytyä jostain, mitä ei olisi aiemmin osannut ajatella.

Jos aiemmin on halunnut verkostoitua vain samalla alalla tai samaa työtä tekevien kanssa, voi toisenlainen näkökulman löytäminen avata uusia polkuja toiminnan kehittämiselle. Asiakas on myös hyvä lähtökohta verkostoitumiselle.

”Me kaikki viemme tälle henkilölle palveluita kotiin, kannattaisiko siis toimia yhdessä, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään ja toisaalta kaikki mahdollinen tehdään asiakkaan hyväksi” on esimerkiksi yksi varsin hyvä tulokulma verkostoitumisen aloittamiseen.

Soteuttamo Järvenpäässä: esittäytymisiä ja pikaverkostoitumista

Keski-Uudenmaan valinnanvapaushankkeen Soteuttamossa 25.4. tuli hyvin esiin se pientoimijoiden ja potentiaalin kirjo mikä meillä on jokaisessa kunnassa.

Paikalla oli kymmeniä henkilöitä aina suuremmista terveysalan toimijoista pieniin pitkälle erikoistunutta kuntoutusta tarjoaviin muutaman hengen yrityksiin. Tilaisuuden tarkoitus oli verkostoituminen ja kumppaneiden hakeminen läheltä ja kauempaa. Ihmiset kohtasivat toisensa pikaverkostoitumisen ja oman toiminnan esittelyn merkeissä ja uusia kumppanuuksia tuntui löytyvän.

Pientoimija määrittää itse oman toimintatapansa. Heillä on usein etunaan pienuuteen liittyvä ketteryys sekä ihmisen tasa-arvoinen ja inhimillinen lähestyminen. Moni pientoimija kohtaa asiakkaan ihminen ihmiselle -periaatteella. Ovathan he itse oman yrityksensä paras mainos.

Eri alojen pientoimijoiden yhteiset tilaisuudet avaavat monille väylän verkostoitumiseen. Tähän Soteuttamo on ollut hyvä työkalu.

Vaikka jokaisella toimijalla ja asiakkaalla on omat tavoitteet ja tapansa toimia on heillä monia yhteisiä tekijöitä. Erityisesti nousivat esiin tunne- ja tietoisuustaidot, joita moni käyttää aktiivisesti työssään. Samoin esiin nousi asiakkaan valinnanvapauden tukeminen niin, että asiakas on itse päätöksentekijänä omassa elämässään.

Useimmat pientoimijat ovat moderneja työtavoissaan ja pyrkivät toiminaan ratkaisukeskeisesti. Tätä asennetta kuvaa hyvin Soteuttamossa kuultu ”sitä mukaa kehitetään toimintaa, kun tarvetta tulee” lausahdus.

Pientoimijalla ei ole varaa jäädä vanhaan toimintamalliin jumiin. Se on myös näiden toimijoiden etu ja pientoimijoiden tukeminen on koko soten valinnanvapauden kehittämisen ydin.