archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pitäisikö alkavan nuoren yrityksen olla tietoinen EU:n Horizon 2020 ohjelmasta?

Nuoren yrityksen on syytä olla tietoinen uudesta Euroopan komission Horizon 2020 SME Instrumentista, joka on uusi 2,4 miljardin euron tukimuoto eurooppalaisille yrityksille.

Julkaistu

Vastaan heti, pitäisi todellakin olla. Suunnitellessaan ensi vuoden alussa alkavaa Horizon 2020-ohjelmaa Euroopan komissio on erityisesti ajatellut nuoria ja kasvavia eurooppalaisia yrityksiä. Yritysten kehittämiseen suunnattavasta 3,8 miljardista eurosta jopa 2,4 miljardia euroa suunnataan uuteen työkaluun nimeltä SME Instrument. Tämä uusi tukimuoto jakautuu kahteen osaan. Alussa voi hakea 50 000 euroa liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen ja toisessa vaiheessa jopa 1 500 000 euroa yrityksen liiketoiminnan ja kasvun rahoittamiseen. Kyseessä on siis tuki eikä pääomasijoitus.

Samalla myös pääomasijoituksiin allokoidaan lisävaroja lähinnä European Investment Fundin eli EIF:n kautta. EIF sijoittaa varoja eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin, jotka edelleen sijoittavat yrityksiin. Kun pääomasijoittajille annettiin mahdollisuus keskustella Euroopan komission edustajien kanssa uudesta SME Instrument -työkalusta, esitin huoleni erityisesti siitä, että EU ei vaadi rahoituksensa ehtona yrityksiä hankkimaan yksityistä pääomaa. Näin toteutuisi julkisen pääoman vipuvaikutus yksityisen pääoman keräämisessä. Näkökulma oli sen sijaan EU:n tukinäkökulma, joka mahdollistaa enintään 70 % rahoituksen yritysten hankkeille. Tämän saman huolen jakoi EIF:n toimitusjohtaja Richard Pelly viime viikolla Eurooppalaisen pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n kokouksessa Berliinissä. Vaikka uuteen instrumenttiin suunnattavat varat ovat potentiaalisesti poissa hänen omasta budjetistaan, on oltava huolestunut siitä, että vastikkeeton raha voi vääristää yritysten käsitystä rahoituksestaan ja liiketoimintansa terveestä kehittämisestä.

Joka tapauksessa nuoren yrityksen on syytä olla tietoinen uudesta Horizon 2020 SME Instrumentista. EU:n suunnitelman mukaisesti ensimmäiset hakumahdollisuudet ovat jo tämän vuoden joulukuun puolivälissä, mikäli siis heidän kertomansa tietojärjestelmäongelmat on saatu ratkaistua.

SME Instrument -asioiden yhteysorganisaatio Suomessa on Tekes.