archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Puhdas ruoka on turvallisuuskysymys

Kirjoittaja

Julkaistu

Globaalisti ruuan riittävyys ja hinta puhuttavat. Ilmastomuutos ja puhtaan veden tilanne eri puolella maailmaa vaikuttaa sekä ruuan saatavuuteen että hintaan. Aika ajoin puhutaan ruokapolitiikan merkityksestä ihmisten, jopa kansojen liikkuvuuteen. Puhtaalla vedellä ja elintarvikkeilla on valtava merkitys ihmisten hyvinvointiin ja kykyyn hoitaa ja hallita arkea, lisääntyä ja huolehtia terveydestä.

Ruuan tuotantoon liittyy paljon erityisosaamista. Erilaisella jalostuksella on oma merkityksensä niin satoon, sen laatuun kuin kestävyyteenkin. Tänä päivänä geenimuuntelusta puhutaan paljon. Eduskunnassa vuonna 2009 teimme kirjallisen kysymyksen ruuan tuotantoon liittyvästä geenimuuntelusta ja kansallisesta suhtautumisesta siihen. Me kysyjät pyysimme silloista pääministeriä ja koko hallitusta julistamaan Suomi geenimuuntelusta vapaaksi alueeksi. Ruoan korkeasta laadusta ja terveellisyydestä en halunnut tinkiä silloin, en nyt enkä tulevaisuudessakaan.

Olen vakuuttunut siitä, että puhtaan ja mahdollisemman luonnonmukaisen ruoan kysyntä tulee kasvamaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Puhdas ruoka on laatukysymys, mutta se on myös terveys- ja sitä kautta turvallisuuskysymys. Suomi on jo nyt tunnettu maailmalla puhtaasta luonnostaan ja luotettavuudestaan. Suomessa kannattaa panostaa siihen, että meidät tunnetaan jatkossakin GMO-vapaan ruoan tuottajana.

Geenimuuntelulla on myös hyviä puolia. Se mahdollistaa kestävämpien kasvilajien aikaansaamisen ja sen avulla voidaan vähentää esimerkiksi tuholaismyrkkyjen käyttöä. Vaikka geenimuunnelluilla kasveilla voidaan kasvattaa satoja, kehittää kasveja ja eläimiä toivotunlaisiksi, on siinä kuitenkin suuret riskit. Geenimuunneltujen organismien risteytyminen luonnonmukaisten organismien kanssa voi aiheuttaa arvaamattomia seurauksia, kuten monimuotoisuuden vähentämistä tai ennakoimattomia muutoksia ekosysteemissä. Pahinta on se, ettemme tiedä kaikkia mahdollisia haittoja, joita muuntelulla voidaan aiheuttaa. Tästä syystä on tärkeää pyrkiä säilyttämään suomalainen elintarviketuotanto mahdollisimman luonnonmukaisena.

Kansallisen politiikan askelmerkit on kirjattu hallitusohjelmaan. Siinä mainitaan suomalaisten elintarvikkeiden, luomu- ja erikoistuotteiden jalostuksen, markkinoinnin ja viennin tehostamisesta. ”Hallitus pitää tärkeänä, että EU- jäsenmailla on oikeus julistaa alueensa vapaaksi GMO- viljelystä.” Ajattelen, että niin kauan kuin emme tunne geenimuunnellun ruuan pitkäkestoisia vaikutuksia, Suomen ei tule lähteä geeniseikkailun tielle.

Kirjoitus on osa Uusi turvallisuus -foorumin osallistujien blogisarjaa

Mistä on kyse?