archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Rakennetaan lähienergiaa

Kirjoittaja

Julkaistu

Viime viikolla uutisissa kerrottiin Arevan ilmoittaneen, että Olkiluoto kolmosen hinta tulee nousemaan yli 8 miljardiin – lähes kolme kertaa alkuperäistä kalliimmaksi. Syitä tähän voi vain arvailla, mutta eri kulttuureilla ja kansakunnilla on erilaisia tapoja suhtautua asioiden tekemiseen ja erilaisia tapoja suunnitella projektien toteuttamista. Jotkut ovat tylsiä ja jämptejä puurtajia, toiset iloisia elämäntaiteilijoita.

Sitra järjesti viime viikolla workshop-tilaisuuden energian lähituotannosta teemalla ”Energian pientuotannon markkinakasvuun yhteistyöllä”. Paikalla oli liki 40 asiasta kiinnostunutta, ammattilaisia ja asian harrastajia – nuoria ja varttuneita. Kaikki kokivat asian itselleen tärkeäksi.

Alustuksen jälkeen porukka jaettiin viiteen työpajaryhmään ja jokainen ryhmä sai valita työstettäväkseen yhden kolmesta aiheesta:

  1. Puolueetonta ja luotettavaa tietoa ei löydä ja ratkaisujen hankkiminen on vaikeaa
  2. Ala on edelleen epäammattimainen ja kokematon
  3. Valtiovallan tahtotila puuttuu ja regulaatio on poukkoilevaa

Useimmat lienevät yksimielisiä kolmannesta ongelmasta, mutta ehkä sen ratkaiseminen tuntuu tuulimyllyjä vastaan taistelemiselta. Jokainen ryhmä siis valitsi tehtäväkseen – täysin toisistaan tietämättä – ensimmäisen kohdan ratkaisemisen.

Hajautettuun energiantuotantoon on monia mahdollisuuksia. Lähes kuka tahansa voi laittaa katolleen aurinkopaneelit tai -lämpökeräimet, monet voivat pystyttää tontilleen pienen tuulivoimalan ja mielestäni maalämpöpumppuakin voi pitää eräänlaisena energiantuotantolaitoksena. Vähän isompi tontti ja tarve on paikallaan pien-CHP-voimalaitokselle, joiden tehot alkavat noin 100 kW:sta ylöspäin.

Aurinkosähköä on kätevä tuottaa myös pienessä mittakaavassa, verkkoon liitettävien järjestelmien tehot lähtevät alle kahdesta kilowatista ja hintatasokin alkaa olla kilpailukykyinen jopa ydinsähkön kanssa. Sähkön varastoimisessa tosin on vielä pieni logistiikkaongelma. Tuulisähkön isot laitokset toimivat ja tuottavat hyvin, mutta niitä kukaan ei halua takapihalleen. Matalan maston tuotto sisämaassa on vähän niin ja näin. Hhmmm… Itse käytän varastoitua aurinkoenergiaa, kun poltan tilamme lämpökeskuksessa metsähaketta.

Ryhmätöiden purkua oli kutsuttu arvioimaan arvovaltainen raati. Jokainen ryhmä sai positiivista palautetta ratkaisumallistaan. Yksi päätyi kehittämään yhteistyötä alan yrityskonsortion kesken Lappeenrannassa, toinen päätyi julkaisemaan kansallisen energiaoppaan ja perustamaan uusiutuvan energian liiton. Oma ryhmäni päätti tehdä aloitteen julkisesta näyttelytilasta, jossa eri vaihtoehtoja on fyysisesti esillä ja niistä saa puolueetonta tietoa.

Jokainen ryhmä oli nähnyt vaivaa tehtävän ratkaisemisessa ja piti asiaa tärkeänä. Tästä eteenpäin työ jatkuu uusissa ryhmissä ja kokoontumisia on jo sovittu. Oleellista on, että alan toimijat löytävät toisensa ja ryhtyvät viemään asioita eteenpäin yhdessä. Yhteistyöllä isokin savotta etenee.

Päivän tavoitteena oli saada aikaiseksi mitä tahansa konkreettista ja vähintään yksi ehdotus etenemään käytännössä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että näin myös tapahtuu. Tästä tapahtumasta kirjoitetaan muutakin kuin raportti.