archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ravinteiden kierrätystä biokaasulaitoksilla

Kirjoittaja

Heikki Sundquist

Johtava asiantuntija, yritysrahoitus, Yritysrahoitus

Julkaistu

Biokaasulaitosten verkoston rakentaminen Suomeen on varsin kiireinen tehtävä. Nyt asialle on saatu vihdoin konkreettisesti vauhtia yksityisten pääomasijoittajien keräämän Taaleritehtaan Rahaston avulla. Tavoitteena on jopa 7 uuden laitoksen rahoittaminen kahden seuraavan vuoden aikana. Saamme Suomeen vihdoinkin lietteenkäsittelyn infrastruktuurin, jonka taustalla on ajatus logistisesti parhaan mahdollisen ja tehokkaimman kierrätysjärjestelyn luominen koko maan laajuisesti. Hanke tulee selkeästi kehittämään kyseistä toimialaa.

Biokaasulaitos on yhdistelmä kolmesta liiketoiminta-alueesta: jätteenkäsittely, bioenergian tuotanto ja ravinteiden kierrätys. Suomessa syntyy vuodessa yhteensä noin 28 miljoona tonnia biologista jätettä. Suurin osa, noin 25 miljoona tonnia on erilaisia lantajätteitä, noin 2 miljoonaa peltobiomassoja ja loput teollisuuden ja yhdyskuntien jätelietteitä. Näiden energiapitoisuus, eli biokaasun tuottamiskapasiteetti on noin 2000 MW jatkuvan energiantuotannon tasoa.

Ravinteiden kierrätyksen kannalta erityisesti merkittävää on fosforin taletteenotto ja mahdollisuus fosforin suhteen täsmälannoittamiseen verrattuna nykyiseen käytäntöön, kun lanta ajetaan pellolle sellaisenaan. Biokaasulaitoksen tuottaman lannoiteraaka-aineen jatkojalostaminen on tehtävä, jonka toteuttaminen olisi välittömästi aloitettava ja siihen tulisi voida pikaisesti kohdistaa julkisen sektorin tukitoimia.

Kestävän kehityksen kannalta biokaasulaitoksen yksi tärkeä ominaisuus on myös mädäntymisen yhteydessä joka tapauksessa muodostuvan metaanin talteenotto ja käyttäminen energian tuottamiseen, jolloin metaani poltetaan hiilidioksidiksi ja vedeksi pienentäen kasvihuonekaasuvaikutuksia merkittävästi. Suomessa ei kuitenkaan ole mahdollista saada tästä ominaisuudesta hyötyä hiilidioksidisertifikaatin muodossa. Tämäkin epäkohta tulisi muuttaa.

Biokaasulaitokset ovat tätä päivää. Teknologia on kehitetty ja toimii tehokkaasti mikäli laitoksia käytetään ammattitaitoisesti. Tässä on yksi hyvä esimerkki suomalaisesta kestävän kehityksen mukaisesta liiketoiminnasta, joka perustuu siihen, että kehittymätöntä toimialaa kehitetään korkean tason osaamisen ja terveiden liiketoimintaperiaatteiden pohjalta. Kehityksen taustalla on  Sitran kuuden vuoden mittainen pääomasijoitushanke, jonka avulla on voitu liittää yliopistotason bioteknologian osaamista kokonaisprosessin hallintaan, laitevalmistukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.