Vierailija
Arvioitu lukuaika 2 min

Reilut kumppanit haussa hyvinvointialueille – tositarkoituksella!

Hyvinvointialueet valmistautuvat ottamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun 1.1.2023 alkaen. Uusiksi menevät koko organisaatio ja johtaminen. Siirtymä kohti tiedolla johdettua, vaikuttavaa ja ihmisiä osallistavaa sotea on megaluokan mahdollisuus myös hyvinvointitalouden läpimurrolle.

Kirjoittaja

Tatu Laurila

Strategiajohtaja, Gesund Partners

Julkaistu

Tansseissa aina jonkun pitää tehdä aloite, että alkaa tapahtua. Sitran lokakuussa 2021 julkaistu työpaperi Datalähtöisten ekosysteemien tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet terveysalalla on sopiva alkusoitto terveysalan kilpailukyvyn kasvupolkalle reilun datatalouden keinoin. Parketin täyttyminen ja tanssin hurmaan pääseminen edellyttävät vielä rohkeaa aloitteellisuutta toimijakentältä. Katse kohdistuu terveysalan ekosysteemien lisäksi kansallisen tason orkestroijiin ja markkinoita pian muovaaviin hyvinvointialueisiin.

Hyvinvoinnin edistäminen ja väestön muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttävät tulevaisuuden sote-orkesterilta uudenlaista laajaa kokoonpanoa, jossa ovat mukana perinteisten terveysalan toimijoiden lisäksi hyvinvointia ja terveyttä tukevat muutkin alat päivittäistavarakaupasta asumiseen.

Hyvinvoinnin vahvistaminen vaatii perinteisten sote-toimijoiden rinnalle uusia ideoita ja kumppaneita.

Tulevaisuuden hyvinvointivaltiota ei puolusteta kestävästi pelkästään perinteisellä sairaanhoidolla ja sosiaalipalveluilla. Tarvitaan elämäntilanteisiin oikea-aikaisesti vastaavia uusia keinoja, joilla voidaan välttää osa ongelmista ennalta. Hyvinvointialueiden ja valtion tehtäväksi jää johtaa ja ohjata uutta kokonaisuutta ajantasaiseen tietoon perustuen kohti kestävää hyvinvointia. Kun suunta on selvillä, innovatiivisilla yrityksillä, järjestöillä ja muilla toimijoilla pitää olla selkeä rooli ja riittävät vapaudet määritellä kiinnostavat reitit ja luovat keinot yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Reilun datatalouden periaatteet: luotettavuus, saatavuus, ihmiskeskeisyys, arvonluonti, osaaminen ja tiedon jakaminen, sopivat loistavasti julkisen soten nuottikirjaan. Uusien ihmiskeskeisten keinojen kehittämiseen saadaan vauhtia ja uutta arvoa syntyy laajasti, kun yrityksiä ja muita toimijoita ohjataan reilun datatalouden periaatteisiin julkisen soten tarpeiden pohjalta.

Avointa keskustelua yhteisistä mahdollisuuksista ja reippaita toimia tarvitaan nyt uusilla hyvinvointialueilla, terveysalan ekosysteemeissä ja kansallisella tasolla. Ensimmäiseksi tavoitteeksi voisimme asettaa sen, että hyvinvointialueet ja terveysalan ekosysteemit ovat löytäneet toisensa tositarkoituksella ennen kuin vuosi 2022 päättyy.

Ihmiskeskeiset ja reiluun datatalouteen perustuvat innovatiiviset ratkaisut voivat parantaa väestön terveyttä ja hyvinvointia. Suomessa kehitetyt ratkaisut voivat nousta merkittäviksi vientituotteiksi ja kestävän datatalouden soihdunkantajiksi, kunhan saamme nopeasti sekahaun vauhtiin ja helmat heilumaan!

Sitran vierailijablogit antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset eivät (välttämättä) kerro Sitran työstä, vaan ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista.

Mistä on kyse?