archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Rohkeasti kohti osallistavaa ennakointia

Kuinka moni kunnanvaltuutettu tai kansanedustaja on itse ollut mukana tekemässä tulevaisuustyötä?

Kirjoittaja

Julkaistu

Kuinka moni kunnanvaltuutettu tai kansanedustaja on itse ollut mukana tekemässä tulevaisuustyötä?

Kansallinen ennakointiverkosto tapasi perjantaina 30.11. Foresight Friday –tilaisuudessa Kuntaliitossa pohtiakseen tulevaisuuden kuntaa ja millaiset tekijät kuntien menestystä siivittävät.

Tilaisuus oli itselleni ennakoinnin parissa työskentelevänä inspiroiva kahdella tavalla.

Ennakointia yhteistyössä valtaapitävien kanssa

Ensimmäinen inspiraation lähde liittyi tapaan, jolla Kuntaliitto oli toteuttanut suuren ennakointiprosessin. Ennakointiprosessin tavoitteena oli tarkastella tulevaisuuden kuntaa. Työn tuloksena syntyivät tulevaisuuden kuntakuvat. Työhön Kuntaliitto oli osallistanut ronskilla kädellä omat asiantuntijansa, oman johtonsa sekä valtuustonsa sen sijaan että työ olisi tilattu ulkopuolelta.

Aluksi signaaleja kerättiin yhteiseen ryhmään Pinterestiin, sen jälkeen trendejä ryhmiteltiin, työstettiin ja etsittiin eri alueilta tulevaisuusnäkemyksiä. Lisäksi tulevaisuusnäkemysten ja tulkintojen pohjalta rakennettiin konkreettisia protoja tulevaisuuden kuntapalveluista.

Kun ennakointia tehdään näin, johtaa se sekä kollektiiviseen oppimiseen prosessiin osallistuvien parissa sekä voimakkaampaan sitoutumiseen lopputuloksiin. Sinänsä tässä ei ole mitään vallankumouksellista niiden kesken, jotka ennakointia tekevät työkseen. Koen kuitenkin, että erilaisissa julkisissa organisaatioissa ja etenkin päätöksentekijöiden keskuudessa arkaillaan liikaa osallistavan ennakoinnin käyttöä. Pohdin kuinka moni kunnanvaltuutettu tai kansanedustaja on ollut mukana tekemässä itse tulevaisuustyötä? Entäpä ketkä ministereistä? Jos tiedätte heitä, huutakaa hep kommenttiosioon!

Kun joutuu itse tekemisiin tulevaisuustiedon kanssa ja työstämään sitä eteenpäin visioiksi ja konkreettisiksi palveluiksi, avautuu yleensä eteen kokonainen maisema, joka helposti jää näkemättä. Uskon, että juuri nyt, kun Suomi rämpii eteenpäin leikkausten ja toivottomuuden maisemissa tarvittaisiin ennakointia ja visioita luovaa tulevaisuustyötä enemmän kuin koskaan – etenkin poliittisen johdon toimesta yhteiskunnan eri tasoilla. Kiitos Kuntaliitolle rohkeista askelista tässä asiassa!

Case Pirkkala

Toinen osa inspiraatiotani liittyy edelliseen. Tilaisuudessa kuultiin myös kunnasta, joka jo elää todeksi vahvaa tulevaisuustekemistä ja uskoa. Tämä kunta on Pirkkala, joka on käyttänyt paljon aikaa pohtiakseen, mikä sen tulevaisuuden visio on, kun poliittinen järjestelmä muuttuu ja kunnan identiteetti tulee olemaan jotain muuta kuin palvelujen järjestämistä. Miten synnytetään identiteetti, joka nostaa demokratian ja elinvoiman keskiöön?

Pirkkalassa tässä tunnutaan onnistuneen hyvin. Toki edellytyksetkin ovat hyvät; vieressä on iso Tampere, liikenneyhteydet ovat hyvät, ympäristö on kaunis ja talous tasapainossa. Silti nämä eivät riitä, jos poliittiselta johdolta ja tai virkamieskunnalta puuttuu uudistumiskyky ja halu hyvään johtamiskulttuuriin. Pirkkalassa on ollut halua ja kykyä panostaa molempiin.

Millaisia ovat toimenpiteet tulevaisuusosaamisen suhteen sitten konkreettisesti? Pirkkalan vision ytimessä on onnellinen yhteisö ja kunta, joka on elävä, onnellinen tila, johon halutaan sitoutua. Hyvinvointi uskalletaan siis liittää onnellisuuteen, ei yksin palvelujen tuotantoon tai perinteisiin määreisiin hyvinvoinnista. Vision toteutumista edistää hyvä luottamuspääoma sekä poliitikkojen, virkamiesten että kuntalaisten kesken. Virkamiehen fasilitoivaa roolia ei haluta jättää vain muotisanaksi, vaan sitä mitä se tarkoittaa ja millaisia taitoja se edellyttää halutaan miettiä tosissaan. Sosiaalisen median työkaluja otetaan käyttöön ja ymmärretään, että se vaatii uudenlaisia taitoja ja tekemistä, myös poliitikoilta ja virkamiehiltä. Elinvoimaisuus nähdään myös rajattomuutena ja yhteistyötä halutaan tehdä myös Suomen rajojen yli kumppanikaupunkien kanssa.

Nyt sote-uudistuksen kynnyksellä on hyvä mahdollisuus pohtia alueiden ja kuntien identiteettiä. Monet alueet tätä tekevätkin. Viime kuussa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi kartoitti tulevaisuuden menestystekijöitä ja keväällä on luvassa lisää suuria alueellisia ennakointitapahtumia. Niistä lisää lähempänä, sitä ennen toivottavasti mahdollisimman moni uskaltaa haastaa päätöksentekijät mukaan tulevaisuustyöhönsä.

Tutustu Kuntaliiton ”keskikokoisen kunnan tulevaisuuskuviin” alla (Vinkki: Katso myös muut aiheeseen liittyvät videot YouTubesta!)

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Viikon varrelta -kirjoitukset vetävät yhteen ajankohtaiset puheenaiheet Sitran strategia- ja tutkimustiimissä. Viikon varrella kirjoitukset löytyvät kootusti täältä.