blogit
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra on parhaimmillaan moni­ottelijana

Blogisarjan 1. osassa Mikko Kosonen pohtii sitä, miten laajalla rintamalla tulevaisuustalo voi ja sen tulisi yhtäaikaisesti toimia?

Kirjoittaja

Mikko Kosonen

Julkaistu

Sitran syyskuussa valmistunut kokoava arviointi kuvaa hyvin tulevaisuustalon kansainvälisestikin ainutlaatuista asemaa ja tehtävää yhteiskunnallisena muutosagenttina.

Sitra toimii eduskunnan alaisuudessa, mikä mahdollistaa tarttumisen kauaskantoisiin ja viheliäisiin ongelmiin, siinä missä omarahoitteisuus mahdollistaa riskinoton sekä julkisen että yksityisen sektorin puolesta. Monipuolinen työkalupakki luo puolestaan edellytykset monimutkaisten ilmiöiden työstämiselle aina ongelmien hahmottamisesta käytännön kokeiluihin ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen asti.

Sitran profiili onkin parhaimmillaan silloin, kun haetaan ratkaisuja systeemisiin haasteisiin, kuten ilmastomuutokseen, työn murrokseen, eriarvoistumiseen tai demokratian kriisiin, vain muutamia mainitakseni.

Sitran kaltaista laajan työkalupakin omaavaa yhteiskunnallista näkijää ja tekijää tarvitaan, mutta miten laajalla rintamalla se voi ja sen tulisi yhtäaikaisesti toimia?

Kun ongelmat ovat suuria ja monimutkaisia, olisiko Sitran parasta keskittyä vain yhteen ilmiöön kerralla, esimerkiksi ilmastomuutokseen? Onhan ilmastonmuutos haaste, joka uhkaa pitkällä aikavälillä koko ihmiskunnan olemassaoloa. Eikö olisi perusteltua suunnata kaikki resurssit ratkaisujen hakemiseksi siihen?

Ilmastonmuutos on kaiken lisäksi koko yhteiskuntaa läpileikkaava teema, jolloin se sopisi näkökulmaksi kaikkeen Sitran tekemiseen ja kaikkiin toimintoihin. Miten vaikkapa demokratia ja hallinto tai digitalisaatio ja oppiminen valjastetaan parhaiten palvelemaan ilmastomuutoksen ratkaisua?

Monialaisuus on vahvuus

Voidaan hyvin ajatella, että tällainen yhden teeman ympärille rakentuva lähestymistapa toisi lisää fokusta ja toimintojen välistä synergiaa Sitran toimintaan. Mutta olisiko Sitra enää sen jälkeen yhteiskunnallinen muutosagentti? Onnistuisiko se säilyttämään tuntuman suomalaiseen arkitodellisuuteen ja hakemaan tasapainoa yhteiskunnan eri intressiryhmien välillä samaan tapaan kuin eduskunta? Ja olisiko hyvä, jos henkilökuntamme koostuisi vain yksimielisistä ja -silmäisistä ilmastomuutos-asiantuntijoista?

Kohta 12-vuotisen Sitra-kokemukseni perusteella sanoisin, että Sitran tulee olla jatkossakin ”moniottelija”, jonka sisällä käydään välillä kipinöivääkin keskustelua eri teemojen välisistä painotuksista samaan tapaan kuin muualla yhteiskunnassa.

Vain työstämällä samanaikaisesti useampaa kuin yhtä yhteiskunnallisesti tärkeää teemaa Sitra pystyy toteuttamaan lakisääteistä tehtäväänsä eli luomaan edellytyksiä Suomen uudistumiselle ja paremmalle huomiselle. Se on Sitran olemassaolon tarkoitus. Riippumattomien asiantuntijoiden koostamassa Sitran tuoreessa arvioinnissa todetaankin iloksemme, että ”Sitra on onnistunut hyvin strategisissa valinnoissaan ja tehnyt laadukasta työtä”.

Uskon vahvasti, että Sitra palvelee maatamme jatkossakin parhaiten luomalla innostavia tulevaisuudenkuvia ja tarjoamalla niihin ratkaisuja samanaikaisesti useammalla yhteiskunnan alalla.

Mistä on kyse?