archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomi tarvitsee kannustavan ilmastolain

Kirjoittaja

Julkaistu

Ilmastolaki voisi edesauttaa innovaatioiden syntyä ja vauhdittaa puhtaan teknologian kehitystä ja käyttöönottoa. Tämä tuottaa uusia työpaikkoja ja lisää hyvinvointia. Ilmastolaki voisi vahvistaa Suomen edelläkävijyyttä ympäristöstään huolehtivana maana.

Puhtaan teknologian alueella on menossa maailman laajuinen kilpajuoksu, jossa edelläkävijät petaavat parhaan aseman markkinoilla.

Kasvihuonekaasupäästöjen suunnitelmallinen ja ennustettavissa oleva vähentäminen on mitä suurimmissa määrin koko yhteiskuntaa läpileikkaava kysymys. Lain avulla ilmastokysymys tuodaan kaikkeen päätöksentekoon. Tämä antaa eväät kansallisten tiekarttojen laatimiselle ja ennen kaikkea toimeenpanolle. Laki voisi lisätä myös kansallista yksimielisyyttä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastolaki antaa kaivatun selkärangan energiatehokkuuden jatkuvalle parantamiselle. Sen avulla mm. energiatehokkuustoimikunnan ja ERA17-toimintaohjelman toimenpide-ehdotukset saadaan systemaattisesti jalkautettua.

Laki voisi luoda myös paremmat puitteet kansalliselle ilmastoasioiden koordinoinnille. Eri direktiivien vaatimuksia on syytä katsoa kokonaisvaltaisesti kansallisten mahdollisuuksien ja edun näkökulmasta.

Ilmastolain keskeinen haaste on päästöjen budjetointi ja seuranta kansallisella tasolla. Tämän ei pitäisi olla ongelma. Päästöjen vähentämisohjelmia toteutetaan jo laajasti, ja on jopa globaaleja yrityksiä, jotka budjetoivat ja hinnoittelevat omat päästönsä. Liikkeelle on helpointa lähteä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla ja energiatehokkuustavoitteista. Toimenpiteillä voidaan osoittaa olevan selvää taloudellista hyötyä.

Suomessa on päästy hyvään alkuun energiatehokkuuden parantamistoimenpiteissä. Ilmastolaki vauhdittaisi energiatehokkaan rakentamisen ja sitä säätelevien määräysten systemaattista kehitystyötä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Samalla se mahdollistaisi uusiutuvan lähienergian käytön nopean lisäämisen ja vauhdittaisi yhdyskuntien päästöjen vähentämistä. Fakta on, että rakennettu ympäristö liikenne mukaan lukien aiheuttaa yli puolet Suomen kasvihuonepäästöistä.