archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tekemällä tulee

Kirjoittaja

Susanna Perko

Johtava asiantuntija, teolliset symbioosit, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Lounais-Suomessa on esimerkillistä tekemisen meininkiä. Alueella syntyy jätteitä ja sivuvirtoja vuosittain noin kolme miljoonaa tonnia. Paikalliset toimijat ja yritykset haluavat tehdä siitä nyt kannattavaa liiketoimintaa, joka luo ja säilyttää työpaikkoja, säästää kustannuksia ja luontoa. Viesti on selvä: teolliset symbioosit on keino terveeseen alueelliseen talouskasvuun, joka puolestaan mahdollistaa jäte- ja sivuvirtojen tehokkaan ja kannattavan hyödyntämisen.

Turun ammattikorkeakoulu veturoi tätä kaikkea mallikkaasti. Se on koonnut yhteen kaikki symbiooseihin tarvittavat tahot. Mukana ovat Turku, Uusikaupunki, Rauma ja Pori sekä seudun korkeakoulut, teollisuuden ja ympäristöhuoltopalveluiden yritykset.

Perustelut yhteistyölle ovat hyvät. Potentiaalia löytyy. Alkuvuodesta tehty kartoitus alueen materiaalivirroista osoitti, että useimmissa yrityksissä oli jätettä tai raaka-aineita, joita joku toinen yritys voi hyödyntää. Kartoitus myös näytti, että jätteiden hyötykäyttö sakkaa pitkälti samoista syistä kuin muuallakin. Se sakkaa, koska jätettä tai ainetta on usein vaikea erottaa omaksi virrakseen. Myös luvat jarruttavat ja lait hankaloittavat – joissakin tapauksissa ne jopa estävät hyötykäytön.

Verkosto vie nyt teollisten symbioosien ilosanomaa eteenpäin ja satsaa niiden kehittämiseen. Se aikoo myös pureutua niiden esteisiin hyvässä yhteishengessä yritysten, päättäjien, viranomaisten ja muiden alueellisten tahojen kanssa. Koska Sitran rooli on edistää teollisten symbioosien toimintamallia Suomessa, pääsimme mukaan tähän valmiiseen pöytään.

Juuri konkreettinen tekeminen on meille tärkeää. Saamme sitä kautta tarvittavaa tuntumaa ja näkymää siihen, miten aineita yrityksissä kierrätetään, millaisia symbiooseja syntyy ja millaista uutta liiketoimintaa niiden ympärille kehittyy ja on mahdollista kehittää. Tätä tietoa ei voi kerryttää muuten kuin olemalla suoraan yritysten kanssa tekemisissä. Yrityksiltä myös oppii, millaisia tulppia teollisiin symbiooseihin saattaa ilmaantua.

Ensimmäinen yhteisponnistuksemme oli viime viikolla. Järjestimme Turun ammattikorkeakoulun kanssa teollisten symbioosien aktivointipäivän Turussa. Paikalle tuli 80 eri toimijaa. Saldo ei ollut hassumpi. Nyt Lounaisrannikolla on tuhkan, muovin, pakkausten, epäorgaanisten aineiden ja tekstiilien ympärille syntyneet yritysryppäät. Ne lähtevät kehittämään liiketoimintaa jossa kutakin materiaalia käytetään kestävästi. Esimerkiksi pakkausjätteen hyödyntämisen tehostamiseksi perustettu ryhmä lähtee hakemaan ennakkoluulotonta kaupan toimijaa innovoimaan kierrättävyyttä lisääviä tuote- ja palvelukonsepteja.

Seminaareista jää aina hyvä maku, kun tietää, että puhe johtaa tekoihin. Vielä ei varmuudella voi sanoa, mitä tästä Turun tilaisuuden tarmosta seuraa. Varmaa on kuitenkin se, että vain tekemällä tulee. Erinomaista on, että lounaissuomalaisetkin luottavat siihen nyt vahvasti.