archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teknologia on poliittista

Teknologian kehityksessä pitäisi olla kyse siitä, miten hyödynnämme sitä paremman maailman rakentamiseen. Tämä keskustelu kuuluu kaikille.

Kirjoittaja

Julkaistu

Teknologian kehityksessä pitäisi olla kyse siitä, miten hyödynnämme sitä paremman yhteiskunnan ja maailman rakentamiseen. Tämä keskustelu kuuluu kaikille, kirjoittaa ennakointiasiantuntijamme Elina Kiiski Kataja.

Sitran megatrendilista julkaistiin tämän vuoden tammikuussa ja olemme olleet todella iloisia sen saavuttamasta huomiosta. Esitystä megatrendeistä on tammikuun jälkeen katsottu yli 195 000 kertaa ja trendilistan ja sen taustamuistion esiin nostamista aiheista on käyty keskustelua sekä erilaisissa tilaisuuksissa että periteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Tästä olemme erityisen iloisia, sillä tämä on juuri trendilistan tarkoitus.

Haluamme valottaa megatrendilistan avulla sellaisia kehityskulkuja jotka jo tapahtuvat ja herätellä sitä kautta ihmisiä pohtimaan millaisia vaikutuksia näillä kehityskuluilla voi olla tulevaisuuteemme. On myös hyvä muistaa, että trendilistamme ei ole akateemista tulevaisuudentutkimusta, emmekä myöskään yritä ennustaa tulevaisuutta. Sen sijaan olemme keränneet yhteen kiinnostavia tulevaisuuskeskusteluja ja jo meneillään olevia kehityskulkuja ja näkökulmia, joiden pohtiminen on mielestämme suomalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeää.

Viime aikoina megatrendilistan trendeistä erityisesti teknologia-aihe on näkynyt julkisessa keskustelussa. Trendilistallamme aihe kulkee otsikolla ”Teknologia muuttaa kaiken”. Otsikon perässä voisi hyvin olla kysymysmerkki, sillä tässä osiossa trendeistä tehdyssä taustamuistiossa pohditaan nimenomaan sitä, miksi teknologiakeskusteluissa muutosaihe on niin tiiviisti esillä.

Kun käydään läpi teknologiaan liittyviä puheenvuoroja, tulee hämmentävän usein vastaan kysymys siitä, tuleeko yhteiskunta tai peräti ihmislaji muuttumaan enemmän tulevan 30 vuoden aikana kuin vaikka viimeisen 300 vuoden, tai jopa 30 000 vuoden. Trendityössämme haluamme avata sitä, miksi tämä kysymys toistuu tulevaisuuskeskusteluissa ja sitä, miksi tätä keskustelua käydään.

Näissä keskusteluissa on kyse siitä, miten esimerkiksi keinoälyn kehitys, biologian ja ihmisen perimän instrumentointi tai esimerkiksi ihmiselämän merkittävä pidentäminen teknologian avulla tarkoittaa. Sitrassa emme osaa ennustaa, miten näissä asioissa käy. Mutta haluamme nostaa tämän keskustelun esiin, koska siihen liittyvät aiheet ovat erittäin merkittäviä yhteiskunnallisesti.

Näkemyksemme mukaan teknologiasta pitäisi käydä myös poliittista ja eettistä keskustelua, johon jokaisella on oikeus osallistua. Tällä hetkellä keskustelua teknologian kehityksestä käydään kuitenkin lähinnä teknologiapiireissä. Teknologiassa pitäisi kuitenkin mitä suuremmissä määrin olla kyse siitä, miten hyödynnämme sitä paremman yhteiskunnan ja maailman rakentamiseen. Viekö teknologia työt vai muuttaako työelämää paremmaksi? Miten teknologian murros vaikuttaa mediaan ja sitä kautta demokratiaan? Pitäisikö keinoälyyn liittyvän teknologian kehittämisen liittyen pohtia kansainvälisiä sopimuksia, kuten ydinteknologian kehityksessä jo tehdään? Kuka omistaa tulevaisuuden, me kaikki vai globaalit teknologiayhtiöt? Kenellä ylipäätään on visio sitä, miltä teknologia ja tulevaisuus yhteiskunnan näkökulmasta näyttävät?

Meillä Sitrassa ei ole näihin kysymyksiin valmiita vastauksia. Megatrendiraportissamme esitämme joitakin näkökulmia aiheista käydyistä keskusteluista.  Vastauksia varten tarvitaan laajempaa yhteiskunnallista keskustelua teknologiasta ja siitä, mihin sitä haluamme yhteiskunnassamme käyttää. Tämän keskustelun herättäminen on megatrendilistan tarkoitus.

Vappuviikon kunniaksi siis väitän, että teknologia on mitä suurimmissa määrin poliittista ja yhteiskunnallista. Siksi haastan puolueet, kansalaiset ja päättäjät mukaan tähän keskusteluun. Jutun juurta löytyy tästä: Megatrendit 2016 – Tulevaisuus tapahtuu nyt.

 

Mistä on kyse?