archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tukipolitiikan tulisi kannustaa enemmän lähienergian hybridiratkaisuihin

Kirjoittaja

Karoliina Auvinen

Johtava asiantuntija, ekotehokkuus, Avainaluekehitys

Julkaistu

Olen käynyt viime aikoina lähienergian edistämisestä useita keskusteluja energiapalveluyrittäjien kanssa. Kyseiset yritykset tarjoavat mm. hyötysuhteeltaan parempia energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hybridejä, kuten alue- tai kiinteistökohtaisia automaatiolla toisiinsa kytkettyjä lämmönvaraus-, aurinkoenergia-, lämpöpumppu- ja tuulivoimayhdistelmiä. Yritykset myös hoitavat hankkeisiin liittyviä lupa- ja rahoitusasioita, sekä tarjoavat asiakkaille usein myös laitteiden ylläpitoa.

Taloustutkimuksen raportin mukaan juuri tällaisia toimijoita kuluttajat kaipaavatkin markkinoille laitetoimittajien sijaan.

Yksikkötuista kohti kokonaisratkaisujen tukemista

Keskusteluissa palveluyrittäjien kanssa on noussut useita toimintaympäristöön liittyviä haasteita, jotka tällä hetkellä hankaloittavat hybridienergiaratkaisujen kehittämistä. Ne liittyvät tukipolitiikkaan, kaavoitukseen ja lupabyrokratiaan. Keskityn tässä tukipolitiikkaan ja kirjoitan muista aiheista myöhemmin.

Nyt Suomessa uusiutuvaa energiaa sekä energiatehokkuutta ajatellaan ja tuetaan liikaa teknologia- ja yksikkölähtöisesti. Alueellisten hybridienergiahankkeiden tukeminen ohjaisi parhaiten paikallisia toimijoita sitoutumaan uusiutuvan energian käyttöönottoon mahdollisimman resurssitehokkaalla tavalla. Lisäksi se vauhdittaisi kotimarkkinan kehittymistä, mikä on ehdoton edellytys uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttämiseksi.

Alueellisiin kortteli-, naapurusto- ja kyläkohtaisiin hybridienergiaratkaisuihin liittyviä tuki- ja rahoitusmahdollisuuksia tulisi paketoida toimijoille selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi kokonaisuudeksi sekä niitä tulisi markkinoida tehokkaammin.

Verotuet kannattaisi kohdentaa kuluttajien sijaan palveluliiketoiminnan edistämiseen

Nyt suomessa verotuki on kohdennettu kuluttajille, mikä rasittaa arjen kiireessä sinnitteleviä ihmisiä ja on omiaan pitämään yllä ei-niin-luotettavaa ”laitetoimittajien markkinaa”. Verotuissa mallia kannattaisi ottaa USA:sta, jossa energiaparannuksia toteuttavat yritykset voivat saada niistä verovähennyksiä. Tämän johdosta yritykset voivat tarjota asiakkaille ratkaisuja kannattavasti avaimet käteen -periaatteella, myös alueellisena hybridienergiaratkaisuna. Tällainen tukimalli on edistänyt esimerkillisesti asiakaslähtöisen energiapalvelumarkkinan kehittymistä.

Rohkeus ja riskinotto kannattaa

Tarvitaan myös rohkaisua uuden teknologian ja toimintamallien kokeilemiseen sekä riskinottoon, koska nyt uusia elementtejä sisältäviä hankkeita ei uskalleta usein alueellisten tahojen puolesta lähteä tukemaan niihin liittyvien epävarmuuksien takia. Myös kuntia ja muita julkisia toimijoita tulisi ohjeistaa, miten hybridienergiakokonaisuuksia voisi tilata ja kilpailuttaa julkisten hankintojen sääntelyn puitteissa.