archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tulevaisuuden trendien kimpussa – onko syytä optimismiin?

Miltä tulevaisuus näyttää ennakoinnin näkökulmasta? Syytä optimismiin on, kirjoittaa ennakointiasiantuntijamme Elina Kiiski Kataja.

Kirjoittaja

Julkaistu

On jälleen se aika syksystä, kun Sitrassa kasataan trendilistaa tulevalle vuodelle. Miltä tulevaisuus näyttää ennakoinnin näkökulmasta? Syytä optimismiin on, kirjoittaa ennakointiasiantuntijamme Elina Kiiski Kataja tutkimustiimin Viikon varrelta -blogissa.

Olemme Sitrassa julkistaneet vuosittain trendilistan, joka esittää yhden tulkinnan globaalien muutosilmiöiden suunnista – megatrendeistä. Trendityötä voi tehdä monella tavalla: on strategista ja osallistavaa ennakointia, skenaariotyötä, heikkojen signaalien keräämistä ja villien korttien etsimistä. Sitrassa trendilistaan liittyvä ennakointi on oikeastaan sekoitus kahdenlaista ennakointia: osallistavaa ja strategista.

Trendilistan kokoaminen on parhaillaan täydessä vauhdissa. Trendien kartoittaminen lähtee massan keräämisestä: käydään läpi erilaisia trendilistoja, koonteja ja katsauksia. Erityisesti meitä kiinnostavat Sitran tyyppisten globaalien organisaatioiden tulevaisuustyö, esimerkiksi brittiläisen Nestan, yhdysvaltalaisen Institute for the Futuren, saksalaisen Bertelsmann-säätiön, Jaques Delors -instituutin, Compagnia di Sao Paolon ja Calouste Gulbenk -säätiön tulevaisuuteen ja ennakointiin liittyvät projektit ja tulokset ovat erittäin tärkeitä tiedonlähteitä.

Samaan aikaan teemme osallistavaa ennakointia koko Sitran voimin – työskentelemmehän kukin oman alamme tulevaisuuden parissa. Osallistavassa ennakoinnissa on tärkeää saada mukaan mahdollisimman moninaisia näkemyksiä ja näin laajentaa edelleen aineistoa ja näkökulmia.

Kun nämä vaiheet on saatettu loppuun, on aika siirtyä strategisen ennakoinnin puolelle. Tässä vaiheessa pyritään etsimään pitkän aikavälin näkemyksiä, erilaisia vaihtoehtoja, syvennytään useisiin näkökulmiin sekä etsitään jälleen lisää tietoa ja esimerkkejä. Tämän jälkeen täytyy tehdä valintoja siitä, mitkä ilmiöt päätyvät listalle mukaan ja millaisen näkökulman kautta niitä käsitellään.

Pähkinänkuoressa Sitran trendilistalle valikoituvat trendit ovat sellaisia, jotka näkyvät globaaleina, merkittävinä ilmiöinä tai kehityskulkuina ja joilla on merkittävä vaikutus myös Suomeen.

Tulevaisuus on tekoja

Trendilistoista tai tulevaisuustyöstä ei kuitenkaan ole iloa, jos niissä olevat asiat jäävät vain yleisen kiinnostuksen tai kertaluontoisen esityksen tasolle. Parasta ennakointityötä tekevätkin usein tahot, jotka eivät välttämättä keskity niinkään tulevaisuuden toimintaympäristön kartoittamiseen, vaan tekemään asioita uudella tavalla, eli luomaan haluamaansa tulevaisuutta. Tällaisessa työssä on toki tärkeää, että käsillä on paljon tietoa mahdollisista tulevaisuuden kehityspoluista.  Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin ensisijaisesti innovatiivisuutta, kokeilua ja kykyä tehdä asioita uudella tavalla.

Tällä hetkellä Sitran trendityössä ollaan osallistavan ennakoinnin ja materiaalin keräämisen keskellä. Sekä kotimaan että maailman vaikeat tilanteet usealla alueella ovat heijastuneet voimakkaasti myös meneillään olevaan trendityöhön. Esille on tullut paljon asioita, jotka herättävät ensi näkemältä huolta. Yhtäkkiä monet tutkijoiden jo pitkään esillä pitämät aiheet ovat tässä ja nyt käsillä. Tällaisia ovat esimerkiksi pakolaiskriisi, jonka taustalta löytyy paljon ilmastonmuutokseen liittyviä tekijöitä, murroksessa oleva globaali turvallisuusympäristö ja edelleen epävarma maailmantalous. 

Silti syytä optimismiin on. Optimismi on olemassa siellä, missä asiat jo tehdään toisin. Niissä yhteisöissä ja yrityksissä, jotka ovat löytäneet uudenlaisen toimintatavan, niiden parissa jotka ratkovat aikamme suuria haasteita kuten ilmastonmuutosta tai köyhyyden poistamista. Kaikissa näissä kysymyksissä on tapahtunut myös valtavasti edistystä, vaikka myös haasteet ovat suuret. Esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa Sitran neuvonantaja Oras Tynkkysen näkemys siitä, miksi olemassa on monta hyvää syytä ilmastotoivoon ja eilinen Helsingin Sanomien juttu siitä, miten maailma paranee hitaasti. Pitkän linjan suomalaisyrityksistä ilahduttava esimerkki on toimintansa kovaan kasvuun kääntänyt Finlayson tai kokonaan uudenlaista kestävää liiketoimintaa luovat yritykset, joita syntyy vaikkapa Demos Helsingin starttaamilta Peloton Innovation Campeilta.

Tässä ajassa suuret yksittäiset ratkaisut alkavat olla luksusta. Sen sijaan monista pienistä syntyy suuri muutos. Mennään yhdessä kohti tuota tulevaisuutta.

Ps. Sitran trendilista julkaistaan pian, pysykää kuulolla.

Trendityössä mukana ovat olleet etenkin Sitran ennakoinnin osaamisverkosto, eli ennakointiin erikoistuneet asiantuntijat, Sitran johtoryhmä sekä omalla panoksellaan myös Sitran Advisory panel, joka koostuu kansainvälisistä huippuasiantuntijoista.

Viikon varrelta -kirjoitukset vetävät yhteen ajankohtaiset puheenaiheet Sitran strategia- ja tutkimustiimissä. Viikon varrella kirjoitukset löytyvät kootusti täältä