archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tulevaisuuden työpaikka – monimuotoisuutta sietävä vai monimuotoisuutta vaaliva?

Millaisista elementeistä rakentuu monimuotoinen työpaikka, kysyy Karoliina Ahonen.

Kirjoittaja

Karoliina Ahonen

Kehittämispäällikkö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Julkaistu

Tulevaisuuden työpaikka on monimuotoinen työpaikka. Monimuotoiseen työpaikkaan ei ainoastaan mahdu erilaisuutta, vaan sitä vaalitaan ja arvostetaan. Monipuolinen osaaminen nähdään organisaation voimavarana ja jopa edellytyksenä sen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Monimuotoisen työpaikan rakentamisessa tarvitaan tahtoa olla mukana kehityksessä, tahtoa uudistua ja tahtoa rakentaa eettisesti kestävää työelämää. Onnistuminen edellyttää monimuotoisuuden johtamista, josta hyvänä esimerkkinä on ensimmäisten joukossa monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittanut ManPowerGroup.

Monimuotoisuutta vaaliva työpaikka osaa muokata työtehtäviä ja räätälöidä työnkuvia. Työyhteisö löytää työtehtävän vaatimuksia vastaavaa osaamista luovalla ja ennakkoluulottomalla tavalla. Hyviä malleja tästä on luotu mm. Vammaisten lasten ja nuorten tukissäätiössä. Lisää vinkkejä monimuotoisen työelämän rakentamiseen on koottu myös erilliselle verkkosivulle.

Erilaisuutta vaaliva työpaikka ei ole ihmisen muusta elämästä erillinen saareke, vaan mukautuu joustavasti ihmisten tarpeisiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Siitä hyötyvät osa-työkykyisten lisäksi ikääntyvä väestö, ensimmäisiä kokemuksia työelämästä hakevat nuoret ja maahanmuuttajat. Oikeastaan monimuotoinen työpaikka on hyvä työpaikka kaikille. Vaihtelevat elämäntilanteet vaikuttavat väistämättä myös ihmisen työelämään. Ikääntyvien vanhempien omaishoitajuus, pienet lapset ja elämän kriisit asettavat haasteita työelämän ja muun elämän yhteensovittamiselle.

Monimuotoisessa työpaikassa tämä on mahdollista. Vain näin voimme saada kaikki mukaan työelämään ja mahdollistaa ihmisten työelämän jatkuvuuden. Monimuotoista työpaikkaa rakennetaan yritysten ja työntekijöiden yhteistyönä. Muokkaamisen, räätälöinnin ja valmentautumisen vastuu ei ole yksinomaa työtä hakevilla ja etsivillä sekä työssä olevilla, vaan myös rekrytoijilla ja työn välittäjillä. Lopulta poliittinen tahto joko mahdollistaa moninaisen työelämän tai ei. Tämä on siis haaste kaikille.

Tulevaisuuden työpaikka ei ainoastaan siedä erilaisuutta, vaan toivoo sitä. Moninaisuutta vaaliva työpaikka on tulevaisuuden työpaikka.

Tulevaisuuden työpaikka -blogisarjassa katsotaan työelämän tulevaisuuteen ja etsitään keinoja työpaikkojen uudistamiseksi.