archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutkimustiimin viikon varrelta #48: Wieniläisellä aallonharjalla

Muutoksen läpivienti edellyttää samanmielisten joukkoa, mutta innovaatioiden syntyä ruokkii riittävä erilaisuus.

Kirjoittaja

Julkaistu

Muutoksen toteuttaminen edellyttää samanmielisten joukkoa, mutta innovaatioiden syntyä ruokkii riittävä erilaisuus. Tuore sitralainen Katri Vataja osallistui ensi töikseen  Global Drucker Forum 2014 -konferenssiin Wienissä.

Wienissä 13.–14.11. 2014 järjestetyn foorumin teemana tänä vuonna oli The Great Transformation – Managing Our Way to Prosperity. Tilaisuus houkutteli paikan päälle 400 osallistujaa ja 2000 seurasi online-lähetystä. Joku heistä perusteli osallistumistaan Kalifornian surffareita lainaten ”it’s very important to get ahead of the wave”. Tämä sopii myös Sitraan tulevaisuusorganisaationa, ja olimmekin yksi tapahtuman sponsoreista.

Tapahtuma koostui toinen toistaan inspiroivimmista esityksistä ja loistavista puhujista. Foorumissa suurta muutosta tarkasteltiin globaalien trendien valossa ja suhteessa talouden mekanismeihin, Euroopan kilpailukykyyn ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin, digitalisoitumiseen, työmarkkinoiden ja -elämän muutokseen sekä hallinnon rooliin ja uudistumisen. Puhujat toivat esityksissään esiin myös tapahtuman nimikkoajattelijan Peter Druckerin henkistä perintöä reflektoiden siihen nykytilaa ja ajatuksiaan.

Menestys edellyttää innovaatioita, jotka luovat uusia markkinoita, uusia työpaikkoja ja varallisuutta, tiivisti innovaatioajattelustaan tunnettu Clay Christensen puheessaan. Talouden tilaa ja toimivuutta luotaavissa keskusteluissa ongelmat paikannettiin lyhytjänteiseen sijoittamiseen, osakkeiden arvon maksimoimiseen liiketoiminnan tavoitteena ja tätä suosivaan analytiikkaan. Martin Wolf, Financial Timesin talouskommentaattori, totesi kapitalismin logiikan kääntyneen itseään vastaan. Se suosii sijoittamista toimintaa tehostaviin ja olemassa olevaa suoriutumista parantaviin innovaatioihin, koska ne lupaavat nopeita voittoja. Osakkeen arvo tänään ei näin ollen kerro yrityksen todellista arvoa. Druckerin hengessä muistutettiin, että yrityksen päämääräksi tulisi palauttaa arvon tuottaminen asiakkailleen.

Roger Martin näki ongelmaksi myös sen, että suurimmat palkkiot menevät niille, jotka tekevät arvolla kauppaa, eikä niille jotka arvoa todella luovat. Gary Hamelin vauhdikkaassa puheenvuorossa ei kuulijoille jäänyt epäselväksi, että byrokratia, sen formaali hierarkia ja kontrollikeskeisyys, ovat muutoksen pahimpia vihollisia ja estävät yrityksen potentiaalin hyödyntämisen.

Dov Seidman korosti miten-kysymysten merkitystä menestyksen tavoittelussa ja huomion kiinnittämistä tapoihin, joilla toteutamme arvojamme ja inhimillisyyttä toiminnassamme. Kyse ei ole pehmoilusta kovien tuloksen kustannuksella. Parhaiten menestyvät yritykset ovat lopulta sellaisia, jotka keskittyvät inhimilliseen työhön ja talouteen.

Muutosten tuulia peräänkuulutettiin johtamisen käytäntöihin. Innovaatioita ja uudenlaista, radikaalia johtamista tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Innovaatioita syntyy työkulttuurissa, jossa on korkea luottamus, työ koetaan merkitykselliseksi ja työntekijät ovat sitoutuneita ja innostuneita organisaation visiosta.

Juhlapuheiden sijaan agendat ja ajankäyttö kertovat siitä, kuinka tosissaan innovaatioiden kanssa ollaan. Luovassa taloudessa ja matalan hierarkian organisaatioissa jokainen on sekä manageri että innovaattori. Siksi tarvitaan laajaa, valtavirtaistettua innovaatio-osaamista ja roolimalleja, jotka omalla esimerkillään vähentävät riskiä laittaa itsensä likoon.

Nuoret yritysjohtajat Marc Merrill (Riot Games) ja Georg Polzer (Teralytics) toivat raikasta näkymää uudenlaiseen työkulttuuriin omilla menestystarinoillaan. Muutoksen toteuttaminen edellyttää samanmielisten joukkoa, mutta innovaatioiden syntyä ruokkii riittävä erilaisuus. Oletuksia tulee nimittäin voida haastaa ja asetelmat on käännettävä ylösalaisin.

Foorumissa tuntui syntyvän yhteisymmärrys radikaalin muutoksen välttämättömyydestä ja että tulevaisuus on jo täällä. Jokainen meistä on liideri ja siten vastuussa seuraavan oikean asian tekemisestä. Onhan meillä siihen edellytyksiä ja rohkeutta?

Foorumiin liittyen käytiin myös Twitterissä #GPDF2014 runsasta keskustelua ja siitä on koostettu yhteenveto. Esitykset tulevat katsottavaksi tänne marraskuun loppuun mennessä.

Mistä on kyse?