archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutkimustiimin viikon varrelta #5: Ennakointiyhteistyöllä rakennetaan parempaa huomista

Vuoden 2015 eduskuntavaalit lähestyvät ja sen myötä muodostetaan Suomelle uusi suunta. Mitä suunnan muodostaminen vaatii?

Kirjoittaja

Julkaistu

Vuoden 2015 eduskuntavaalit lähestyvät ja sen myötä muodostetaan Suomelle uusi suunta. Vai muodostetaanko? Mitä suunnan muodostaminen vaatii? Tätä tematiikkaa käsiteltiin tämän viikon Sitran strategiayksikön tiimipalaverissa.

Asiaa voisi ajatella hyvin yksinkertaistaen esimerkiksi näin. Lineaarisesti suunta voidaan muodostaa kahdella pisteellä: lähtöpisteellä ja päätepisteellä. Otetaan ulottuvuudeksi aika ja yhteiskunnallista lähtöpistettä esittää ”tilannekuva”. Mikä on yhteiskunnallinen tilanteemme juuri nyt? Missä jamassa olemme tällä hetkellä? Mitä heikkouksia ja vahvuuksia meillä on? Mitä uhkia ja mahdollisuuksia tilanteeseemme liittyy? Päätepistettä esittää puolestaan ”tulevaisuuskuva”. Miltä Suomi näyttää tulevaisuudessa, esimerkiksi vuonna 2025? Mihin asioihin meidän pitäisi varautua? Mikä on mahdollista? Mikä on toivottavaa?

Vaikka näihin kysymyksiin luulisi löytyvän jonkinlaiset vastaukset, ei asia ole ihan niin yksiselitteinen. Emme elä lineaarisessa maailmassa. Yhteiskuntamme on moniulotteinen ja jopa tilannekuvastakin voi olla eriäviä näkemyksiä ja mielipiteitä toimijoiden välillä. Jatkuvan tilannekuvan muodostaminen ja ylläpitäminen kuuluu julkishallinnon perustehtäviin. Näin tulisi olla myös tulevaisuuskuvan.

Työni puolesta minua kiinnostaa nimenomaan tämä suunnan määrittelemiseksi tarvittava tulevaisuuskuva. Emme voi koskaan varmuudella tietää miltä tulevaisuus näyttää. Erilaisia tulevaisuuskuvia voi muodostaa äärettömän määrän. Voimme kuitenkin esittää kuvia mahdollisista ja todennäköisistä tulevaisuuksista ja pyrkiä siten varautumaan erilaisiin tulevaisuusvaihtoehtoihin. Varautuaksemme tulevaan mahdollisimman monipuolisesti meidän tulisi puolestaan katsoa tulevaisuutta mahdollisimman monien linssien kautta ja pyrkiä poimimaan toimintamme kannalta oleelliset näkemykset. Tämän edistämiseksi Valtioneuvoston kanslia kehittää Suomeen uutta kansallista ennakointiverkostoa ja sille uusia yhteistyömuotoja. Sitra pyrkii tukemaan tätä kehitystä.

Yksi näistä yhteistyön harjoituksista on Kansallisen ennakointiverkoston (KEV) Tulevaisuuskuva -työ. Työn tavoitteena on muodostaa kuvia Suomen mahdollisista tulevaisuuksista avoimella ja laajalla osallistujaporukalla. Toinen vähintään yhtä tärkeä tavoite harjoitukselle on verkoston ja yhteistyön kehittäminen ja erilaisten työkalujen testaaminen.

KEV Tulevaisuuskuva -työ alkoi keräämällä yhteen aiempia tulevaisuustöitä ja jakamalla näkemyksiä niistä yhteisessä työpajassa joulukuussa 2014. Näkemykset kerättiin pitkälle listalle, josta valikoitiin jatkotyöstettävät aiheet. Toisessa työpajassa viime viikolla seitsemän pienryhmää keskusteli valikoiduista aiheista ja kirjasi ajatuksiaan työpohjille. Pohjiin kerätyt ajatukset digitalisoitiin ja vietiin avoimesti verkkoon kommentoitavaksi Word Online -työkalulla. Kommentointi päättyy tällä viikolla, jonka jälkeen kerätyistä ajatuksista pyritään muodostamaan alustavat tulevaisuuskuvat. Näitä tulevaisuuskuvien luonnoksia työstetään vielä kolmannessa työpajassa helmikuussa 2015. Lopulliset kansallisesta ennakointiverkostosta syntyneet tulevaisuuskuvat mahdollisesta tulevaisuudesta julkaistaan maaliskuussa. Tulevaisuuskuvien kehittyessä niiden toivotaan tukevan entistä paremmin toivottujen tulevaisuuksien, eli visioiden, rakentamista.

Kansallisen vision muodostamisesta vastaa demokraattisessa järjestelmässä vaaleilla valittujen kansanedustajien luottamusta nauttiva hallitus. Strategia toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi esitetään strategisessa hallitusohjelmassa. Visio on siten keskeinen osa strategista hallitusohjelmaa. Aihe on ollut vahvasti esillä mm. OHRA-loppuraportin ja Sitran SAG -tutkimushankkeen myötä. Sitra esittää oman esimerkkinsä strategisesta hallitusohjelmasta 10.2. järjestettävässä tilaisuudessa.

Entäs oma visioni?

Vuonna 2025 Suomessa on maailman johtava kansallinen ennakointiverkosto. Uusia suomalaisia ennakoinnin menetelmiä ja työkaluja kehitetään globaaleihin tarpeisiin. Avoimet ja osallistavat prosessit ylittävät sektori- ja aluerajat ja tuemme tiiviillä ennakointiyhteistyöllä yhteiskunnallista päätöksentekoa rakentaaksemme yhdessä parempaa huomista.

 

Mistä on kyse?