archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutkimustiimin viikon varrelta #8: Myös Intia tärkeä osa Aasian tulevaisuutta

Kiina sekä Intia ovat niin taloudellisesti kuin poliittisesti keskenään kilpailevat Aasian tulevaisuuden jättiläiset.

Kirjoittaja

Teppo Turkki

Julkaistu

Sitra julkaisi viime viikolla raporttini Aasia haastaa valtio- ja demokratiakäsitystämme uudistumaan, jossa tarkastelin kiinalaisen kulttuuripiirin, erityisesti Itä-Aasian kehitystä ja sen tuomaa muutospainetta lännelle ja Suomelle. Raportissa kuvasin kuinka nykyiset demokraattiset systeemimme tänään kohtaavat idässä vahvistuvan yhteiskunnallisen toimintamallin, joka on taloudellisesti ja toiminnallisesti sekä kilpailukyvyltään länttä tehokkaampi.

Vaikkakin Itä-Aasiasta kauempana, myös Intian kehitys on osa Aasian uutta vuosisataa. Kiina sekä Intia ovat niin taloudellisesti kuin poliittisesti keskenään kilpailevat Aasian tulevaisuuden jättiläiset.

Mikä on Intian tulevaisuusstrategia ja miten Intia kehittyy?

Kiina ja Intia ovat viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lähes kolminkertaistaneet osuutensa maailmantaloudesta. Intian talous on ostovoimapariteetilla korjattuna noin Japanin talouden kokoinen. Goldman Sachs arvioi, että Intian talous on vuonna 2043 suurempi kuin Yhdysvaltojen. Väkiluvultaan Intian uskotaan ohittavan Kiinan kahdessa vuosikymmenessä. Intialaisen koulutetun keskiluokan nousu on merkittävä ja tämän uskotaan auttavan Intiaa ottamaan paikkaansa Aasian kehityksessä ja kasvussa.

Mutta, kun Kiina on onnistunut nostamaan viime vuosikymmeninä 400 miljoonaa kansalaistaan köyhyydestä, niin Intiassa asuu edelleen valtaosa maailman köyhistä: vuonna 2010 arvioitiin, että 840 miljoonaa intialaista elää 1.7 eurolla päivässä, ja näistä 400 miljoonaa alle eurolla.

Intiasta on tulossa maailman väkirikkain maa, joka yrittää asuttaa ihmisensä kaupunkeihin. Samalla Intialla on edessä merkittäviä haasteita ja ongelmia siinä miten järjestää lähes kaoottisessa kehityksessä urbanisaation edellyttämät toimiva kaupunki-infrastruktuuri, uudet työpaikat, puhdas juomavesi sekä ruokahuolto sadoille miljoonille.

Newdelhiläisen National Council of Applied Economic Research -instituutin johtaja Shekhar Shah näkee Intialle kolme tulevaisuusskenariota:

  1. Intia pääsee hyötymään Itä-Aasia -vetoisesta Aasian noususta ja Intiasta tulee osa Aasian globaalia menestystarinaa. Intian nuori väestö ja muuhun Aasian verrattuna kestävämpi demografiakehitys vetää maahan teollisia investointeja ja luo työpaikkoja. Hyvin koulutettu keskiluokka ja nuoren sukupolven innovatiivisuus lisää intialaisten tuotteiden ja palvelujen globaalia kilpailukykyä.
  2. Toisessa skenariossa Intia ei kykene yhteiskunnallisesti ja poliittisesti uudistumaan ja jää seisomaan paikoillaan. Intia pystyy kyllä joillain aloilla hyötymään muun Aasian kasvusta, ja osallistumaan mm. ASEAnin puitteissa Aasian tulevaisuuskeskusteluun, mutta jää muista alueen maista suhteellisesti jälkeen. Talous ei pääse kehittymään esimerkiksi muiden Etelä-Aasian maiden kuten Indonesian rinnalla.
  3. Kolmas kehitysskenario Intialle on vain huono. Aasian nousu ja vuosisata pääosiltaan ohittaa Intian.

Intian tulevaisuutta määrittävät Shekhar Shahin mukaan seitsemän keskeistä tekijää, joissa Intian pitää nopeasti uudistua: avautuminen ja liittyminen tiiviimmin globaaliin talouteen ja markkinoihin; resurssipanostusten kasvattaminen tiede- ja teknologiakehitykseen ja tutkimukseen; meritokratian vahvistaminen valtion ja paikallishallintojen nimityksissä ja virkamiesvalinnoissa; pragmaattisen lähestymisen vahvistaminen suhteessa maan poliittisessa päätöksenteossa ja Intian valtiojohtajuudessa; yhteiskuntarauhan ylläpitäminen ja Intian rahoittaminen sisäisiltä konflikteilta; oikeusvaltion vahvistaminen ja merkittävät panostukset Intian kansalliseen koulutusjärjestelmään.

Intian pitää pystyä toimimaan ylipäätään aktiivisemmin ja luomaan erityisesti kestävää ja vastuullista ilmastomuutosta ehkäisevää politiikkaa, investoida uusiin energiatuotantoteknologioihin sekä kyetä ratkaisemaan maan puhtaan veden saatavuuden massiiviset ongelmat. Myös Intian tulee pystyä hallitsemaan ja korjaamaan sitä kroonisesti vaivaavat julkisen hallinnon päätöksenteon ja palvelujen tuottamisen tehottomuus sekä laajalle levinnyt korruptio.

Aikalailla kiinalaisia tavoitteita sanoisin.

Mistä on kyse?