archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Umpihangesta liukkaille laduille

Innostun suhteellisen helposti uusista asioista, varsinkin jos ne perustellaan hyvin. Innostuin LATU-hankkeestakin, vaikka sen tarjoileminen opetustoimelle hieman ontui, ja vaikka yleisesti hankkeen kannattavuutta keskuudessamme epäiltiin. Työyhteisössäni Maskun Hemmingin koulussa, jonka tehtävänä on antaa perusopetusta, eivät puheet mitattavasta laadusta ja tuloksesta saaneet aluksi kovinkaan avointa vastaanottoa. Myös sanapari ”sisäinen uudistaja” aiheutti hilpeyttä.

Julkaistu

Innostun suhteellisen helposti uusista asioista, varsinkin jos ne perustellaan hyvin. Innostuin LATU-hankkeestakin, vaikka sen tarjoileminen opetustoimelle hieman ontui, ja vaikka yleisesti hankkeen kannattavuutta keskuudessamme epäiltiin. Työyhteisössäni Maskun Hemmingin koulussa, jonka tehtävänä on antaa perusopetusta, eivät puheet mitattavasta laadusta ja tuloksesta saaneet aluksi kovinkaan avointa vastaanottoa. Myös sanapari ”sisäinen uudistaja” aiheutti hilpeyttä.

Varauksellisuudestaan huolimatta työtään suhteellisen tunnollisesti tekevä työyhteisömme ryhtyi hitaasti lämmeten, sisäisten uudistajiemme tuella miettimään, mitä käytänteitä voisimme muuttaa ja kenet keskuudestamme valitsisimme sisäisen uudistajan rooliin. Uudistamisehdotukseksi nousi kokouskäytänteiden tehostaminen ja minut valittiin toiseksi sisäiseksi uudistajaksi. Samaan aikaan, kun LATU-hanketta käynnistettiin kunnassa ja me uudistimme sen nimissä kokouskäytäntömme, myös perusopetusta koskevan oppilaan tuen kolmiportaisuus ja sen käytännön toteuttaminen askarrutti opettajiamme. Se koettiin niin suurena haasteena, ettei sen ohessa ollut voimia eikä tahtoa miettiä muita kehittämisen kohteita.

Me sisäiset uudistajat sen sijaan kävimme perehdytyksissä saamassa ohjausta rooliimme ja tapasimme siivouskeskuksen työyhteisöä, jonka sisäisinä uudistajina toimimme. Saimme siivouskeskuksen työntekijöiltä hyvän vastaanoton, ja oli mukava huomata, että he olivat motivoituneita pohtimaan oman työnsä haasteita ja sitä kautta kehittämisen kohteita. Sisäisinä uudistajina herättelimme keskustelua ja pyrimme rohkaisemaan heitä asiallisen palautteen antoon ja vastaanottoon niin ongelmatilanteissa kuin onnistumisissakin.

Sisäisenä uudistajana toimiminen onnistui saamamme palautteen perusteella siivouskeskuksessa hyvin, mutta olen pohtinut olisinko omalla puheellani ja toiminnallani voinut lisätä omassa työyhteisössäni tietoa LATU-hankkeen tavoitteista ja sen mahdollisuuksista lisätä omassa työssä jaksamista ja viihtymistä. Kenties, ja siksi voisinkin asettaa itselleni tavoitteeksi tänä lukuvuonna kertoa työyhteisöni jäsenille vielä selvemmin, että LATU-hankkeella ei ainoastaan pyritä euromääräisiin säästöihin, vaan myös itsensä haastamisen kautta uusien voimavarojen kerryttämiseen yksilö- ja ryhmätasolla.  

Uuden lukuvuoden käynnistyttyä kesän jälkeen pohdimme jälleen oman työyhteisömme kanssa kehittämisen kohteita ja päädyimme yksimielisesti tietoteknisen osaamisen ja sen sujuvuuden parantamiseen. Nähtäväksi jää, miten tätä kehittämiskohdetta ryhdymme ”palastelemaan” ja mitä näkyvää saamme aikaan. Joka tapauksessa uskon, että olemme asennoituneet yhdessä kehittämiseen positiivisemmin kuin aiemmin.

LATU-hanke jakanee edelleen mielipiteitä puolesta ja vastaan, mutta kuten tiedämme, yhteistyötä kannattaa tehdä niiden, joiden kanssa se sujuu ja luottaa siihen, että ajan myötä nekin tahot, jotka aiemmin vastustivat muuttavat asennettaan ja oppivat mallia katsomalla. Tähän kaikkeen tarvitaan aikaa, mutta sitähän meillä on, sillä eikö LATU-hankkeen tarkoitus olekin jättää jälkeensä pysyvästi uudenlainen tapa ajatella ja lupa tehdä asiat toisin – jopa kuntasektorilla?

Nina Högerman
erityisopettaja
Maskun Hemmingin koulu