archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi kaikille avoin kumppaniportaali tukee sote-toimijoiden verkottumista

Reagointi- ja uudistumiskyky edellyttää verkostoja.

Julkaistu

Lähes kaikki digitalisaation tunnetuimmat uudet avaukset liittyvät yhteen asiaan: jotain etsivien ja sitä tarjoavien yhdistämiseen. Uber, AirBnB, Amazon, Tinder, kotimainen Tori.fi ja niin edelleen. Avainasemassa kaikissa näissä palveluissa on tiedon uudenlainen välittäminen ja erilaisten toimijoiden uudet mahdollisuudet löytää toisensa.

Esimerkiksi Keltainen Pörssi toimi vielä taannoin kätevänä työkaluna – tai nykykielellä alustana – tuodakseen tavaroiden myyjät ja ostajat yhteen. Vielä vanhempi esimerkki alustoista ovat ihmisiä kokoavat sekä kaupankäyntiä ja tiedonvaihtoa vauhdittavat torit, jotka ovat oikeastaan mahdollistaneet yhteiskunnan kehittymisen vuosisatojen aikana.

Alustoilla on siten iät ajat ollut merkittävä rooli uudistumisen kirittäjänä. Nyt digiaikana alustat ovat virtuaalisia ja ne yhdistävät ihmisiä reaaliajassa. Jatkossa myös sote-toimijoilla on kohdennettu tori, jossa vuorovaikutus erilaisten toimijoiden kesken ei katso paikkaa tai aikaa. Tervetuloa mukaan: www.soteuttamo.fi

Miksi kumppaniverkostot ovat yhtäkkiä niin tärkeitä?

Sosiaali- ja terveysala on ollut digimurroksen ja esimerkiksi alustojen kehittymisen osalta jälkijunassa. Juuri nyt tosin esimerkiksi Yhdysvalloissa syntyy kiihtyvään tahtiin uusia, erilaisille kohderyhmille suunniteltuja lääkäreiden, kotihoitajien tai esimerkiksi sairaalakuljetusten ”on-demand” -palveluja eli terveydenhuollon ”Ubereita”.

Alustojen avulla siis vauhditetaan jo nyt monella tapaa palvelujen tarpeen ja tarjonnan kohtaamista, mutta miten on palveluntarjoajien välisten verkostojen laita? Verkostojen merkitys korostuu nopeasti muuttuvassa maailmassa ja tätä muutosta on tuonut esiin muun muassa Hanna Maula oivassa kirjoituksessaan strategiatyön murroksesta. Reagointi- ja uudistumiskyky edellyttää verkostoja, sillä uuden osaamis- tai resurssitarpeen ilmaantuessa ei enää ehditä kouluttaa osaajia tai rakentaa resursseja nollasta, vaan on tunnettava luotettava kumppani, jolla on tarvittavat taidot ja voimavarat. Höyryjuna ei ehdi edes täyteen vauhtiin, kun Pendolino on jo perillä.

Toimijoiden ydinosaamiseksi tuleekin omien asiakkaiden tarpeiden ja kokemuksen ymmärrys sekä johtaminen – ja huomisen tarpeen ennakointi. Asiakasratkaisut räätälöidään omia sekä kumppaneiden voimavaroja hyödyntäen. Tärkeintä on taito laatia maukkain resepti ja poimia siihen parhaat raaka-aineet, omasta tai kaupan hyllystä. Mutta vaikka parhaan reseptin rakentaminen vaatii myös kokeilua, tulisi tarkkaan tietää asiakkaan mieltymykset ja allergiat sekä onko toiveena alku-, pää- vai jälkiruoka. Vain asiakkaan tarpeita aidosti priorisoiden voi rakentua luottamusta, joka on asiakaspääoman kerryttämisen ja etenkin säilyttämisen keskeisin raaka-aine.

Sparrauskaveri tai sopimuskumppani – Soteuttamo-portaali auttaa

Toimijaverkostojen mahdollistamiseksi, Sitra tarjoaa sote-alan toimijoille uuden, kaikille avoimen ja ilmaisen kumppaniportaalin. Se palvelee toimijoita ympäri vuorokauden ainakin seuraavien kahden vuoden ajan. Siellä voi kätevästi etsiä kumppaneita ja ehdottaa tapaamista taholle, jonka kanssa haluaisi vain vaihtaa ajatuksia tai neuvotella yhteistyöstä. Toivommekin sote-kentän tekijöiltä avointa ja uteliasta asennetta kumppanuuksien sekä toimijoiden välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Yhteydenoton ei aina tarvitse johtaa sopimukseen tai edes jatkokeskusteluihin, mutta järkevästi verkostoituen voi kerryttää ympärilleen voimavaraverkostoa, joka auttaa uudistumaan aiempaa ketterämmin.

Sote-uudistus muuttaa alan ekosysteemiä. Kentälle tulee uusia toimijoita, minkä lisäksi joidenkin tahojen roolit eli ekologiset lokerot todennäköisesti kasvavat. Yksi näistä tahoista on palveluiden käyttäjä, joka saa sote-uudistuksen myötä lisää valtaa. Muutokset vaikuttavat toimijoiden välisiin riippuvuussuhteisiin, ansaintalogiikkaan sekä toimintamalleihin, joilla rakennetaan kestävää menestystä. Onnemme kuitenkin on, että muutos ei tule toimijoille yllätyksenä, vaan siihen voidaan varautua. Tämä ei ole itsestäänselvyys esimerkiksi luonnon ekosysteemeissä.