archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi työ: 10 ideaa – mitä mieltä olet?

Julkaistu

Studiot ovat työskennelleet, nyt alkaa jatkokehittely. Aiheeseen liittyen keksittiin tukku ideoita ja syskun 2011 aikana toteutetaan neljä konkreettista kokeilua. Kokeilut tehdään kevyesti muutaman päivän ja koeosaanottajien kanssa. Toteuttajina ovat Sitra, Aalto-yliopisto, Hub-Helsinki ja Elinvoima-foorumin osallistujat.

Tässä kokonaan uusiin töihin ja tietotyöläisyyteen liittyvät ideat lyhyesti ja merkittynä ne joista tehdään kokeilu:

Julkisen ja yksityisen sektorin työkierto / kokeilu syksyllä 2011

Yritysten toimintaympäristön parantaminen lisäämällä julkisen sektorin ymmärrystä yrittäjien arjesta vaihto-ohjelmalla. Kokeneet senioriyrittäjät mukaan mentoroimaan, lisäämään ymmärrystä myyntiprosessista ja rahoituksesta. Kokeilussa kartoitetaan kuuden pienen vaihtokokeilun voimin työkiertoon liittyvien esteiden ja kannusteiden tunnistamista.

Born Global -yritysten tunnistaminen ja avustaminen / kokeilu syksyllä 2011

Tavoitteena on määritellä kriteerit olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta jotta voitaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja helpommin tunnistaa globaalia potentiaalia omaavat yritykset, jotka pyrkivät suoraan kansainvälisille markkinoille. Etsitään olemassa olevasta tutkimuksesta/ käytännön toimijoilta kriteeristö, jota kokeillaan jossain hautomossa/ AES:ssä.

Kokeilukulttuurin edistäminen / kokeilu syksyllä 2011

Hankkeen tavoitteena on kokeilukulttuurin aktivoiminen peruskoulussa. Avainasemassa ovat rehtorit, joiden rooli tulisi muuttaa hallintokeskeisyydestä koulua uudistavaksi. Kokeiluun on valittu Päivänkehrän ala-asteen Olarissa ja Vuorenmäen koulun/ oppimiskeskuksen Veikkolassa, joissa aloitetaan kokeilut syyskuun puolessavälissä. Kokeilun on tarkoitus antaa käsitys toiminnan muuttamisen mahdollisuuksista ja sosiaalisen median käyttämisestä muutoksen käynnistäjänä.

Kokeilukulttuurin edistäminen

Suomessa tarvitaan yleisesti rohkeampaa kulttuuria kokeilla asioita kevyesti ja muuttaa tarvittaessa toimintatapoja. Tätä tulisi edistää.

Verkostokulttuurin luominen julkiseen hallintoon / kokeilu syksyllä 2011

Julkisen sektorin toimijoiden osaamista ja näkökulmia pitäisi jakaa ja linkittää teemoittain. Toimintatapana esim. Mindlabin kaltainen tapa toimia voisi olla hyvä. (Mindlab on Tanskan julkisen sektorin ajatuspaja, joka hyödyntää esim. designia)

Seniorit ja kokeneet ihmiset mentoreina ja mentorointisysteemien kehittäminen / kokeilu syksyllä 2011

Luodaan mentorointiverkosto ja promotoidaan kokeneiden ihmisten osaamista ja hyödynnetään se kattavasti yhteiskunnassa ja yrityksissä. Verkoston luominen on tärkeää tässä. Senioreja voisi kannustaa töihin myös ottamalla tulovero kokonaan pois yli 68-vuotiailta, myös heidät työllistävien ei tarvitsisi maksaa työnantajan vero-osuutta.

Ironinen kampanja ”Ei menestystä ilman epäonnistumista” / kokeilu syksyllä 2011

Promotaan epäonnistumista arvokkaana tapana oppia. Tehdään rehellisestä epäonnistumisesta hyväksyttävää. Kampanjan kasvona menestyneitä mutta urallaan myös konkurssin tehneitä yrittäjiä, esimerkiksi Andreas von Koskull.

 

Uudelleenmääritellään konkurssi

Nyt epäonnistuneet yrittäjät saavat saman kohteliun kuin yrittäjät. Helsingin Sanomat käyttää ”sarjayrittäjä”-sanaa rikollisista. Luodaan kolmeosainen luokittelu konkursseille. Tarvitaan lakimutoksia.
1) Itseaiheutettu konkurssi (rehellinen epäonnistuminen)
2) Luotottajan aloitteesta syntyvät konkurssit (negatiivisempi tapaus – tapahtuu usein sen jälkeen, kun vastuullisen johtoryhmän olisi pitänyt jo jäädyttää toiminta)
3) Rikolliset konkurssit

Uudet tavat työskennellä & yhteiskehittelyverkostot / kokeilu syksyllä 2011

Meidän pitää verkottua ja jakaa parhaat uudet tavat työskennellä sekä parhaat ”metatason” verkostot, jotta menestymme paremmin. Suomalaisten yritysten pitää tuntea parhaat pääomasijoittajat etunimillä ja löytää näin parhaat kumppanit jne. Sitra voisi saattaa yhteen pääomasijoittajia ja suomalaisia yrityksiä. Uuden työkulttuurin ja verkottumisen asiantuntijoita voisi tuoda Suomeen. Sitra voisi auttaa rakentamaan aktiivista  tiedonjakoa ja klustereita.

Jyväskylän yliopiston ja Stanfordin yliopiston Global Venture Labin tuominen alemmille koulutusasteille

Global Venture Lab on luovaan oppimiseen liittyvä metodi joka kokoaa opiskelijat, tutkijat ja bisnesosaajat saman katon alle ja haastaa heidät muuttamaan ajatteluaan ja toimintatapojaan suhteessa tutkimukseen, opiskeluun ja yritystoimintaan. Tämä metodi pitäisi saada käyttöön myös alemmilla koulutustasoilla.
 

Elämänpeli

Yritetään havainnollistaa pelimaailman keinoin yrittäjyyden esteistä ja sitä tukevia tekijöitä eri elämän vaiheissa yrittäjyyttä pohtivien ihmisten näkökulmasta. Kokeilussa peli toteutetaan kaksi peliä. Toinen peli pelataan yrittäjyyteen liittyen virkamiesten ja toinen avoimena pelinä asiasta kiinnostuneiden kesken.

 

Eläkeläisten osaamisen hyödyntäminen

Hankkeen tavoitteena on seniorikansalaisten osaamisen hyödyntäminen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on etsiä jo käynnissä olevia hyviä esimerkkejä. Kokeiluvaiheessa on mukana muutama kymmenen eläkeläistä ja yrityksiä.

Julkisen sektorin hyvien käytäntöjen levitys

 Yritetään levittää julkisen sektorin hyviä käytäntöjä tunnistamalla paketoimalla ja jakamalla niitä. Kokeilussa on tunnistettu yksi käytäntö, jonka avulla toimintamallia testataan.

Elinvoima-kehitysohjelman osallistujat

Aunola, Pirkka Strateginen suunnittelija
Bjerstedt, Katja Pääekonomisti
Elomaa, Nikolas Edunvalvontajohtaja
Haatainen, Tuula Apulaiskaupunginjohtaja
Hyyryläinen, Tuomas Strategiajohtaja
Immonen, Niina Projektijohtaja, toiminnanjohtaja
Karetie, Simo Johtava asiantuntija
Kontio, Timo
Kostiainen, Juha Puheenjohtaja
Johtaja
Kuusisto, Jari Johtaja
Nyman, Mats Elinkeinopoliittinen asiamies
Oinonen, Sami Hallituksen puheenjohtaja
Ojamo, Hanna Puheenjohtaja
Raitanen, Anitta Toiminnanjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena Hallitusneuvos
Saarinen, Eeli Tutkija
Salmela, Alexandra Kirjailija
Salo, Päivi Hallitusneuvos
Salomaa, Markku Johtaja
Tikka, Taneli Toimitusjohtaja
Turkka, Ville Toiminnanjohtaja