archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uutta yhteiskuntaa rakentamassa EU:ssa

Kirjoittaja

Ossi Kuittinen

Johtava asiantuntija, Liiketoiminnan kehitys ja rahoitus

Julkaistu

Minulla on viime kuukausina ollut ilo olla mukana Information Society Technologies Advisory Groupissa eli ISTAG -nimisessä neuvoa-antavassa elimessä, joka neuvoo EU:n komissiota tietoyhteiskunta- teollisuus- ja innovaatiopolitiikassa. Työ on ollut uskomattoman mielenkiintoista ja antoisaa, eli aivan päinvastaista kuin mitä EU-työstä usein väitetään!

No miten sitten olemme tehneet saadaksemme aikaan moisen innostuksen? Olemme ISTAG-työryhmän kanssa katsoneet laajalla perspektiivillä koko eurooppalaista yhteiskuntaa siitä näkökulmasta kuinka Eurooppa tulee pärjäämään globaalissa puristuksessa. Meillä on oltava jotakin erityistä kulttuurista vahvuutta, joka poikkeaa muun maailman tekemisestä. Jotain mikä tekee meistä ainutlaatuisia siinä mielessä, että Euroopassa voidaan elää hyvää elämää tulevaisuudessakin. Euroopan vahvuus on sen perinnössä, joka pohjautuu tasa-arvoon, vapauteen ja solidaarisuuteen yhdistettynä monikulttuurisuuteen. Tämä perintö on nyt saatava uudelleen täyteen kukoistukseensa jonka alustana on mahdollisuuksien tasa-arvo kaikkialla Euroopassa!  Yhteiskuntien ja esimerkiksi koulun ja muiden instituutioiden tehtävänä tulisi tukea ihmisten kasvua täyteen potentiaaliinsa ja tunnistamaan omat mahdollisuutensa. Että tietäisimme millaista teknologiaa ja tietoyhteiskuntaa rakennamme, meillä on oltava näkemys siitä, millaista yhteiskuntaa ja ihmisyyttä etsimme.

Tämän päivän ongelmana ovat rakenteet, jotka ovat keskittyneet tehokkuusajatteluun ja teollisen ajan tuotannon maksimointiin. Tässä kehityksessä ihminen on nähty resurssina ja objektina, josta voidaan puristaa aina yhä enemmän tehoja irti. Mikäli haluamme kuitenkin yhteiskunnan, jossa ihminen on toimija, itsessään arvokas ja jolla on oikeus hyvään elämään, tarvitsemme ajattelua jossa rakenteet ja teknologia palvelevat ihmistä arjessa ja muutenkin kuin pelkkänä ”käyttäjänä”, ”userina”.

Tällaisessa ihmiskeskeisessä ajattelussa yhteiskunnille tarjoutuu aivan uudenlaisen kukoistuksen mahdollisuus. Nykyisessä demokratian mallissa olemme passiivisia äänestäjiä kerran neljässä vuodessa. Uudella tavalla rakennetussa yhteiskunnassa olisimmekin teknologian ja avoimuuden myötä jatkuvasti rakentamassa yhdessä arkeamme. Esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi suomalaista Fillarikanava -verkkopalvelua, jossa kaupungin virkamiehet ja pyöräilevät kaupunkilaiset käyvät jatkuvaa keskustelua pyöräteiden kunnosta, vaaran paikoista ja kehittävät pyöräilijän kaupunkia joka päivä yhdessä. Pyöräilijöiden arkikokemukset tulevat jatkuvasti niiden tietoon jotka päivittäin vastaavat pyöräteiden kunnosta ja isossa mittakaavassa kehittämisestä. Näin rakentuu menestyvä hyvinvoiva yhteiskunta, jossa ihmisillä on pääsy päätöksentekoon osana arkea teknologian avittamana. Tällaista ajattelua haluamme siis edistää EU-tasolla, joka toivottavasti tulee näkymään ihmisten arjessa ympäri Eurooppaa, olivat kyseessä sitten viulunsoittajat, koiranomistajat, verovirkailijat, sosiaalityöntekijät tai naapuruston lähiruokarinki.

Uskon vakaasti, että tällainen yhteiskunta on avain Euroopan menestykseen ja erityisyyteen verrattuna muuhun maailmaan. Siinä teknologia ei ole itsetarkoitus, vaan väline hyvän elämän toteuttamiseen.

Tämä kirjoitus on siirretty 12.7.2011 osoitteesta blogi.www.sitra.fi. Aikaisemmat kommentit:

# Teknokraatit
24. marraskuuta 2010 15:41 by Lauri Gröhn *2

Tuo ISTAG koostuu tietotekniikkaihmistä, joiden tarkoitus on neuvoa IST (Information Society Technology) -asioissa.

Blogistin fraasit ovat eläneet jo kolme vuosikymmentä EU:n puiteohjelmien ympärillä.

Tässä vanhoja kommenttejani:

http://www.kolumbus.fi/lauri.grohn/yk/skynet.html