archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vanhuspalvelujen uusi toimintakulttuuri

Julkaistu

Hollolassa sijaitsevan peruspalvelukeskus Oivan koti- ja asumispalveluissa sekä fysioterapiassa toteutettiin työelämälähtöinen kehittämishanke. Hanke oli osa kahden oivalaisen Henna Leikkaan ja Marjo Gustafssonin YAMK-opintoja. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää koti- ja asumispalveluyksiköiden toimintakykyä tukevaa toimintakulttuuria, jonka avulla tuetaan asiakkaiden mahdollisuutta asua omassa kodissa.

Hanke toteutettiin henkilöstölähtöisesti; koti- ja asumispalveluiden sekä fysioterapian työntekijät loivat yhteistyössä toimintamallin fyysistä toimintakykyä tukevalle työotteelle. Toimintamallin tavoitteena on ennaltaehkäistä vanhusten toimintakyvyn alenemista ja lisätä elämänlaatua. Toimintamalli sisältää toimintakykyä tukevan työotteen periaatteet, vastuuhoitajan tehtävät fyysistä toimintakykyä tuettaessa ja fyysisen toimintakyvyn tukemisen prosessin kuvauksen. Prosessi sisältää keinoja ja ratkaisuja arjen työhön.

Työntekijöille järjestettiin kehittämispäivät, joissa työntekijät pohtivat omien yksiköidensä toimintakulttuuria ja toimintatapoja. Työntekijät ideoivat tulevaisuuden kehittämistarpeita ja keinoja vastata niihin. Kehittämispäivissä jaettiin osaamista ja yhteistyö toimintayksiköiden välillä lisääntyi. Työntekijöistä muodostettu kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa koordinoimalla ja seuraamalla toimintakykyä tukevan toimintamallin juurruttamista.

Tarja Rautsiala
Koti- ja asumispalvelujen johtaja
Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitos
tarja.rautsiala@oivappk.fi