archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vastuulla – Suomalaiset edelläkävijöinä sidosryhmätyöskentelyssä

TEM:n 12.3. julkaisema kaivoshankkeiden YVA-opas selkeyttää hankalaksi koettua ympäristövaikutusten arviointia.

Kirjoittaja

Julkaistu

Julkaisimme työ- ja elinkeinoministeriössä viime viikolla (12.3.) kaivoshankkeille YVA-oppaan, joka selkeyttää monen tahon hankalaksi kokemaa ympäristövaikutusten arviointia. Lakisääteinen YVA-menettely edistää ympäristönäkökohtien huomioimista hankkeen suunnitteluvaiheessa. Se myös lisää alueen asukkaiden ja muiden tahojen osallistumismahdollisuuksia.

Uusi opas on kattavampi kuin esimerkiksi Kanadassa julkaistut kaivoshankkeiden vastaavat oppaat. Opas suosittaa, että YVA-selostuksen pituus on alle 150 sivua ja sille annetaan esimerkkisisällysluettelo ja -taulukoita. Nykyisin laajin kaivoshankkeitten YVA-selostus Suomessa on ollut liitteineen pitkästi yli tuhat sivua. Muissa maissa on laadittu paljon sitäkin laajempia selostuksia, jopa kymmeniä tuhansia sivuja.

Kaivoshankkeiden YVA-oppaan ovat kirjoittaneet Suomen ympäristökeskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat. Laadimme oppaan tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kahden viime vuoden aikana. Tällainen yhteistyö tuntuu olevan kansainvälisesti verrattuna harvinaista.

Noin 100-sivuinen opas julkaistiin sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi siinä on tiivistelmät ruotsiksi ja kaikilla kolmella saamenkielellä: pohjois-, inarin- ja koltansaameksi. Kielimuuriin ei arvioinnin tekeminen siis ainakaan jumiudu.

Lue tai lataa YVA-oppaan sähköinen versio.

Katso julkistustilaisuuden taltiointi