archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vastuulla – Vuoropuhelua Kittilässä

Kirjoittaja

Julkaistu

Me Kittilän kaivoksella olemme osa yhteisöä, jossa toimimme. Kittilässä ja muualla Lapissa edistämme yhteisön hyvinvointia sekä taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi on meille tärkeää. Elinvoimainen ja virkeä yhteisö on myös kaivoksemme etu, sillä se edistää työntekijöidemme ja heidän perheidensä viihtymistä paikkakunnalla.

Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme jatkuvasti parantamaan viestintäämme. Meille on tärkeää saada palautetta toiminnastamme sidosryhmiltämme, koska vain yhdessä voimme menestyä. Olemme Kittilän kaivoksella perustaneet yhteistyöryhmän ylläpitämään ja kehittämään vuoropuhelua kaivoksen ja paikallisten sidosryhmien välillä. Yhteistyöryhmä on osa kaivoksen viestintä- ja vastuullisuustyötä ja yksi käytössä olevista viestinnän muodoista.

Ryhmämme toiminta on vasta alkutaipaleella, se kokoontui toisen kerran maaliskuussa Kittilän kaivoksella. Sidosryhmien edustajina kokoukseen osallistuivat muun muassa koulukuraattori sekä edustajia paliskunnasta, kyläyhdistyksestä ja kylistä, Levin matkailusta, Kittilän luonto ry:stä, Kittilän seurakunnasta sekä Kittilän kunnasta.

Yhteistyöryhmä mahdollistaa tiedon vaihdon puolin ja toisin: toiminnan myötä sidosryhmien huolet tulevat paremmin kaivosyhtiön tietoon ja toisaalta avoimen keskustelun myötä voimme välttyä perättömiltä huhupuheilta. Sidosryhmien edustajat ovat kommentoineet yhteistyöryhmän toiminnan olevan tärkeää sekä osoittavan sen, että asioista halutaan kertoa avoimesti. Vaikeistakin asioista tulisi pystyä keskustelemaan paikallisten ja kaivosyhtiön kesken ja ennen mediaa.

Yhteistyöryhmän toimintamalli on peräisin kanadalaiselta emoyhtiöltämme. Ohjeistuksen mukaan ryhmässä tulisi olla vähintään neljä kaivoksen ja sidosryhmien edustajaa, kukin kaksi vuotta kerrallaan. Sama henkilö voi kuitenkin edustaa useampaa sidosryhmää. Ohjeistus edustajien enimmäismääräksi on 15, mutta keskustelu suuremmallakin edustajien määrällä on mahdollista – kuten maaliskuun kokouksessa havaittiin.

Tavoitteena on yhteistyöryhmän kokoontuminen 2-3 kertaa vuodessa, vuoroin kirkonkylällä, vuoroin kaivoksella. Kokouksissa keskustellaan kaivoksen ajankohtaisista asioista, mutta siellä voi olla myös jokin erityisteema. Maaliskuun kokouksessa keskusteltiin esimerkiksi Kuotkon kaivoshankkeen tilasta, tuotantokapasiteetin laajennusprojektista sekä kaivoksen työntekijätiedoista, jota sidosryhmät olivat ensimmäisessä kokouksessa toivoneet puheenaiheeksi.

Kittilässä yhteistyöryhmän toiminta jatkuu seuraavalla kokouksella elokuussa. Toivottavasti vastaavanlaista toimintaa nähdään myös muillakin Suomen kaivospaikkakunnilla. Kenties Kestävän kaivostoiminnan verkostolla voisi olla rooli vastaavanlaisen yhteistyöryhmätoiminnan edistämisessä muillakin kaivoksilla.

Mistä on kyse?