archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Venäjä, Venäjä, Venäjä

Julkaistu

Sitran kolmivuotinen Venäjä-ohjelma on ollut kiistaton menestys. Suhteellisen pienin panoksin – yhteensä noin 3,5 miljoonan euron budjetilla ja kuuden henkilön voimin – olemme saaneet paljon aikaan.

Saimme tuotetuksi yhteisen suomalaisen Venäjä-talousstrategian. Sen tekeminen kokosi kovin pirstoutunutta kenttää ja loi parempaa koordinaatiota niin yksityisten kuin julkistenkin toimijoiden kesken. 

Venäjä-ohjelman avulla olemme kyenneet luomaan aivan uudenlaista vuoropuhelua suomalaisten ja venäläisten eri alojen asiantuntijoiden kesken. Metsäsektorin, rakentamisen, ympäristöalan tai liikenteen ja logistiikan foorumit ovat tarjonneet puitteet hyvin avoimelle keskustelulle ja yhteisten mahdollisuuksien kartoitukselle.

Yritystason toimet olemme kohdistaneet etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pietarin teollisuuskylähankkeella koetamme madaltaa riskejä investoimiseen Venäjälle. Jos kokeilu toimii, niin kuin näyttää, sama malli voisi toimia muuallakin.

Vaikka varsinainen Venäjä-ohjelmamme ei jatku vuodenvaihteen jälkeen, se ei tarkoita Sitran vetäytymisestä Venäjä-asioiden hoidosta.

Ensiksi haluamme varmistaa sen, että hallitusohjelmaan kirjattu sitoutuminen paremmasta Venäjä-asioiden koordinaatiosta muuttuu käytännön teoiksi. Kyse ei voi olla pelkästään julkisen hallinnon sisäisistä asioista, vaan yhteisen aloitteen tulisi kattaa myös teollisuuden ja muun yksityisen sektorin toimijat.

Jos ja kun tällainen aloite nopeassa tahdissa toteutuu, olemme tietenkin valmiit antamaan sen tueksi oman panoksemme. Kaikki omat kokemuksemme kolmen vuoden ohjelmatyöstä ovat käytettävissä. Sen ohella olemme valmiit osallistumaan myös käytännön toimiin.

Venäjä tulee olemaan vahvasti mukana myös Sitran tulevan ohjelmatoiminnan kohteena. Kokemuksemme ympäristöohjelmasta tai elintarvike- ja ravitsemusohjelmasta ovat tässä suhteessa rohkaisevia. Venäjällä on runsaasti potentiaalia, jonka varaan voimme jatkossa rakentaa, vaikka varsinainen Venäjä-ohjelma päättyykin.

Suomella on Venäjän suhteen monia etuja puolellaan. On kuitenkin suuri virhe tuudittautua siihen kuvitelmaan, että ne säilyvät itsestään. Venäjä-strategia on oivallinen opaskartta sen suhteen, millä voimme turvata asemamme. Lisäksi tarvitaan oikeaa asennetta: avointa mieltä ja ennakkoluulottomuutta. Se ei tunnetusti ole Venäjän suhteen aina helppoa.