archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

VTV:n työpajassa avointa ajatusten vaihtoa sidosryhmien kanssa

Julkaistu

Viime viikolla Valtion tarkastusvirasto kokeili sidosryhmiä laajasti osallistavaa työpajaa tehtäväkenttänsä päivittämisen impulssina. Moni muukin julkisen sektorin toimija, joka on tähän asti suunnitellut toimintaansa suljetuissa kammioissa, on nyt uskaltanut raottaa ovensa sidosryhmilleen. Yksin on vaikea hahmottaa ja tulkita tarpeeksi kattavasti ja monipuolisesti niitä muutosvoimia, jotka nyt haastavat meitä. Tämä erilaisia näkökulmia huomioiva toimintatapa on mielestäni kaikin puolin kannustettavaa!

Työpajan aihe oli ”Tiedon hyödyntäminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevassa päätöksenteossa” ja pohdimme tietoa ja sen roolia erilaisissa tilanteissa ja miten sen rooli muuttuu kun poliittinen päätöksenteko tulee mukaan kuvaan. Karu totuus: poliittiset voimat poimivat objektiivisesta faktapohjasta omaan pullaan sopivimmat rusinat. Kun kaikki ovat poimineet omansa, on pahimmassa tapauksessa paljon rusinoita vielä jäljellä. Fact based policy-making – really?!?

Nykyisestä innovaatiopolitiikasta todettiin, että se on tullut tiensä päähän. Teollinen paradigma on yhteiskunnassamme antanut tietä palveluparadigmalle tuoden mukanaan littanoita hierarkioita, verkostoitumista sekä mm. innovatiivisuuden yleisosaamisen kysynnän lisääntymistä. Myös innovaatiopolitiikan painopisteiden valintaa ehdittiin miettiä.

Työn tuloksista toivottavasti tulee avoimuuden hengessä julkista, avoimesti jaettavaa tietoa, mutta työt vielä jatkuvat myöhemmin uuden työpajan merkeissä. Toivoisin, että työpajailulle ei tulisi varsinaista loppua lainkaan, vaan että siitä tehtäisiin eräänlainen jatkumo; säännöllisesti toistuva prosessi ja uudenlainen, avoimempi ja osallistavampi toimintatapa. Tiedän jo nyt muutaman muun viraston, jolle tämä sopisi uudistumisen vauhdittajana.

Teksti on julkaistu uusijohtajuus-sivuston blogissa 15.2.2011.