archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vuodelle 2018 povataan toivoa mullistusten melskeessä

Vuodenvaihde on ennusteiden sesonkiaikaa. Ennusteet usein kertovat enemmän laatijansa toiveista, peloista ja maailmankuvasta, mutta niistä saa kuitenkin jonkinlaisen käsityksen siitä, mistä asioista tullaan tulevana vuonna keskustelemaan. Tässä katsaus vuodelle 2018 ennustettuihin trendeihin ja tapahtumiin.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Kun vuosi lähenee loppuaan, useat ajatushautomot, konsulttitoimistot ja sanomalehdet julkaisevat ennusteita tulevasta vuodesta. Ennusteet antavat kokonaisuudessaan hyvän kuvan siitä, mitkä asiat ovat esillä tulevaisuuskeskusteluissa ja mitä pidetään mielenkiintoisena. Samalla täytyy kuitenkin pitää mielessä ennusteiden laatijoiden intressit ja maailmankuva.

”Vuoden 2018 ennusteista kuultaa läpi varovainen toivo.”

Mielestäni tämän vuoden ennusteista ja trendilistauksista kuultaa läpi varovainen toivo. Tarina nopeasti muuttuvasta, yllätyksellisestä ja monimutkaisesta maailmasta on edelleen voimissaan, mutta pikemminkin kutsuna toimeen, ei niinkään voivotteluna. Sekä teknologian nopean kehityksen, että maapallon kantokyvyn suhteen tunnustetaan nykytilanne ja sen haasteet ja keskitytään ratkaisuihin.

Tekoäly pysyy otsikoissa tänäkin vuonna, mutta sovellusten esittelyn rinnalle nousee keskustelu käyttötarkoituksesta ja yhteisistä säännöistä. Tekoälysovellusten nähdään lisääntyvän merkittävästi ja keräävän ja hyödyntävän yhä enemmän dataa jokapäiväisestä elämästä. Samalla, kun laitteita opetetaan tunnistamaan näkemäänsä ja kuulemaansa ja esimerkiksi analysoimaan käyttäjän tunnetiloja, nousee yhä suurempi huoli siitä, millaisella datalla algoritmit on opetettu, kuinka avoimia algoritmit ovat ja kuka omistaa kerätyn tai analysoidun datan. Teoreettisen pohdinnan rinnalle kaivataan käytännön pelisääntöjen laatimista.

Suurten teknologiayritysten, kuten Googlen, Amazonin, Facebookin ja Applen lisääntyneen vallan arvellaan joutuvan sekä kuluttajien, että lainsäätäjien silmätikuksi tulevana vuonna. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yritysten pilkkomista pienemmiksi, niiden datankeruun ja käytön tarkempaa valvontaa, työntekijöiden ja käyttäjien järjestäytymistä ajamaan etujaan yhdessä tai vaihtoehtoisten palveluiden nousua. Esimerkiksi alustaosuuskuntien odotetaan yleistyvän.

Kiertotalous nähdään ennusteissa sekä välttämättömyytenä, että suurena mahdollisuutena. Esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen ja pyörien yhteiskäyttöön odotetaan uusia ratkaisuita. Digitaaliset alustat, lisääntyvä datan määrä ja lohkoketjuteknologia mahdollistavat resurssien tehokkaan käytön ja seurannan läpi elinkaaren. Samalla ollaan kuitenkin huolissaan lohkoketjun ja yleisemminkin tietoverkkojen energiankäytöstä.

Maailmanpolitiikassa Kiinan roolin odotetaan kasvavan. Erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen Kiina nähdään entistä enemmän suunnannäyttäjänä, joka pystyy halutessaan merkittäviin muutoksiin. Maailmanpolitiikan ennusteisiin heijastuu ymmärrettävästi myös Pohjois-Korean viimeaikaiset tapahtumat. Toiveikkuus näkyy kuitenkin esimerkiksi siinä, että sotaan ei uskota vaan kaikkien osapuolten odotetaan pysyvän suurin piirtein tolkuissaan.

Yhteenvetona voisi sanoa, että vuoden 2018 ennusteissa näkyy uudelleen löytynyt usko ihmisiin ja yhteistyöhön. Nyt on oivallinen aika kuvitella yhdessä, millainen tulevaisuus olisi toivottava ja miten sinne päästään.

Minkälaisiin ennusteisiin olet itse törmännyt? Mikä niissä yllätti? Mitkä asiat tulevat korostumaan omassa elämässäsi tulevana vuonna?

Kiinnostavia ennusteita ja trendilistoja:

Schibsted Future Report

Nesta: 2018 predictions

The Economist: The World in 2018

Walter Thompson Intelligence: The Future 100: 2018

2018 Fjord Trends

Kjaer Global: The Trend Compass

Statfor: 2018 Annual Forecast

Helsingin Sanomat: Ihonalaista teknologiaa, piiloutuvia mittareita, älykoteja – Asiantuntijat ennustavat, mitkä teknologian edistysaskeleet lyövät läpi suomalaisten arjessa vuonna 2018

Bloomberg: The Pessimist’s guide to 2018

Mistä on kyse?