archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yritykset oppimispolulla yhteisölliseen mediaan

Sosiaalisen eli yhteisöllisen median käyttäminen yrityksen toiminnassa vaatii suunnitelman yhdistettynä hyvään sisältöön ja prosesseihin. Tarvitaan innostusta, oikeaa asennetta ja fiksua toteutusta.

Kirjoittaja

Pauliina Mäkelä

Yhteisöllisen median kouluttaja, Kinda Oy

Julkaistu

Sosiaalisen eli yhteisöllisen median käyttäminen yrityksen toiminnassa vaatii suunnitelman yhdistettynä hyvään sisältöön ja prosesseihin. Tarvitaan innostusta, oikeaa asennetta ja fiksua toteutusta.

Yrityksellä tulee olla selkeä kuva yhteisöllisen median suunnitelmastaan ja tavoitteistaan. Yhteisöllinen media otetaan osaksi yrityksen toimintaa – se ei siis ole esimerkiksi pelkästään markkinointia. Yhteisöllinen media muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja -menetelmistä. Se mahdollistaa globaalit tiimit, joukkoistamisen, lähityön ja etäosallistumisen, kun voi olla läsnä sekä fyysisesti että verkossa virtuaalisesti. Se mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden ja on henkilökohtainen oppimisympäristö, jossa tietoa löydetään, jaetaan ja muokataan erilaisiksi sisällöiksi. Se mahdollistaa verkostoitumisen ja erilaiset työskentely- ja oppimistilat, kun käytössä on oikeanlaiset välineet. Se tuo näkyviin tiimin jäsenten erilaisia taitoja ja tietoja, joita voi yhdistellä, antaa mahdollisuuden luovuuden ilmaisulle ja luo innostusta ja yrityksessä innostamista. Se voi vähentää pidemmällä aikavälillä turhia tietokatkoksia ja siirtää hiljaista tietoa näkyville, esim. perehdytysprosessin wikiin pois sähköposteista. Jokainen yrityksen blogikirjoitus ja wikisivun täydentäminen lisää yrityksen omaisuutta. Se tekee näkyväksi kaikkien työn, voi luoda voimaantuneen työyhteisön, antaa rekrytoinnille uusia kanavia ja keinoja, luo uusia ammatteja, esim. nettikätilö, verkostofasilitaattori, yhteisömanageri, mobiilineuvoja  ja nomadiopettaja.

Suunnitelmassa on huomioitava sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. On selvitettävä, että missä yhteisöllisen median kanavissa asiakkaat liikkuvat, ja miten niissä toimitaan. On valittava oikeat yhteisöllisen median kanavat ja luotava keskusteluille tila sekä pohdittava, että kuinka yritys osallistuu keskusteluihin. On hankittava osaamista yrityksen yhteisöllisen median kanavien hoitamiseen sekä varattava siihen aikaa. On mietittävä, miten yritys voi auttaa asiakkaita tekemään asioinnista yrityksen kanssa ainutlaatuisen kokemuksen. On huolehdittava yrityksen nopeasta, rehellisestä ja henkilökohtaisesta kriisiviestinnästä. Yrityksen tuottaman sisällön tulee olla mielenkiintoista, informatiivista, luettavaa, oikein kirjoitettua, kohderyhmää puhuttelevaa, yrityksen edun ja strategian mukaista ja valittuun kanavaan tai sovellukseen sopivaa. Kuluttajat luottavat vertaisverkon suosituksiin, joten yrityksen suosittelu tulee tehdä helpoksi.

Kun on tahtoa, oppii mitä vaan!

Kannattaa etsiä omasta yrityksestä ne henkilöt, jotka ovat jo yhteisöllisessä mediassa ja hyödyntää heidän osaamistaan. Kysy, kuinka he ovat oppineet käyttämään yhteisöllistä mediaa. Järjestäkää työpajoja, joissa voi oppia yhdessä, vaihtaa kokemuksia sekä muuttaa omaa toimintatapaa opitun mukaisesti. Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!

Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeessa Avoin innovaatioympäristö -kokeilussa yritykset ja yritysneuvojat oppivat ja sovelsivat käyttöön yhteisöllisen median kanavia neljän viikon ajan. Kokeilun aikana toimijat oivalsivat, että jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan. Oman oppimansa voi siirtää käyttöön ja hyödyksi omassa työyhteisössä ja innostaa muita tulemaan mukaan sekä luomaan yhdessä yhteiset pelisäännöt. Ensin opitaan henkilökohtaisella tasolla ja sitten viedään opit käyttöön yrityksen tasolla.