KOKEILUJEN MAASEUTU

AJANKOHTAISTA

Arkkitehtien työmaakokous
artikkelit

Palveluintegraattori-toiminnalla uutta kasvua, liiketoimintaa ja ratkaisuja

Rehua lehmille
artikkelit

Resurssiviisas maatalous edistää tilojen kannattavuutta ja turvaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia

Varaslähtö-tapahtuma
artikkelit

Loppuraportti: Yrittäjän kannustinrahakokeilu

archived

Aluelämpöä parilla tonnilla

archived

Aluekehittämisen ryhtiliike

Varaslähtö-tapahtumassa
archived

Maaseutuviraston kokeilu palvelumuotoilun käytöstä sähköisen asiointipalvelun kehittämisessä

Varaslähtö-tapahtumassa
archived

Maaseudun yhteisöllisillä työtiloilla valoisa tulevaisuus – tietyillä ehdoilla

archived

Positiivista anarkiaa maaseudun elävöittämiseen

Varaslähtö-tapahtumassa
archived

Lähienergia edellyttää vuoropuhelua

Ylöjärvellä
archived

Kierrätysmaataloudella kestävälle pohjalle

Varaslähtötapahtumassa
artikkelit

Varaslähtö tulevaan rakensi ideoista toimintaa maaseudun kestävän kasvun vauhdittamiseksi

Peltodiili-kuva
archived

Peltodiili – ruokaa ja paljon muuta

Herttoniemessä
archived

Toripäivästä uusi suoramyyntikanava paikallisille lähi- ja luomuruuantuottajille

MaaseutuHub
archived

MaaseutuHUB – perinteinen konsepti uudessa muodossa

Varaslähtö tulevaan! -tapahtuma 12.9.2012
archived

Ihmislähtöinen arvonluonti tuottaa kestäviä innovaatioita

Sarjakuvapiirtäjä piirtää Taiteiden yössä
uutiset

Sitra testaa kokeilukehittämistä

Maaseutu uudistuu kehittämisen kohteesta kestävän kasvun edistäjäksi kysyntälähtöisellä ajattelulla ja toimintamalleilla.

Kokeilujen maaseutu -hankkeessa konkretisoitiin ja testattiin käytännössä syksyllä 2011 käynnistyneen Maaseutu Suomi-strategiassa politiikkaprosessin tuottamia tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia koskien uusia ajattelumalleja, yhteistyön ja tekemisen malleja sekä kannustusmalleja. 

Hankkeen aikana toteutettiin 9 käytännön kokeilua yhdessä alueellisten ja kansallisen tason toimijoiden kanssa. Valitut kokeilut toteuttiin elo-lokakuussa kokeilukulttuurin keinoin nopealla aikataululla ja pienellä budjetilla. Tulokset ja kokemukset näkyvät alla olevasta taulukosta. Hankkeen kokeilut ja kokeilukulttuuri olivat keskeisessä roolissa myös 19.9. järjestettävässä Varaslähtö tulevaan -tapahtumassa.

Käynnistetyt kokeilut:

Kokeilun
nimi 

 Kokeilun idea  Kokeilun toteutus

Avoin
innovaatio-ympäristö
Lue blogi-raportti aiheesta

Testataan sosiaalisen median hyödyntämistä yritysten palveluiden kehittämisessä. Yhteisöllinen media mahdollistaa uudenlaista vuoropuhelua yritysten ja kuluttajien välillä, uusien verkostojen syntymistä sekä tarjoaauusia mahdollisuuksia yhteiskehittelyyn ja avoimeen innovointiin vauhdittaen ihmis- ja kysyntälähtöisen liiketoiminnan syntymistä.

Kokeilussa yritykset ja yritysneuvojat testaavaat sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä avoimen innovoinnin näkökulmasta kahden viikon ajan nettikätilön opastuksessa ja verkostoimaisesti toinen toisilta oppien. Toteuttajana Pro Agria yhteistyössä sosiaalisen median asiantuntijakouluttaja Pauliina Mäkelän kanssa.
www.facebook.com/Ajatusleipomo
somemeneemaalle.purot.net

Maaseutu
Hub 
Lue blogi-raportti aiheesta

Testataan hub-konseptia maaseudulla tarjoten maaseututoimijoille ja -kehittäjille uusi, eri toimijoita ja erilaista osaamista törmäyttävä matalan kynnyksen innovaatiofoorumi esimerkiksi  uusien toimintamallien tai yrityskonseptien kehittelyyn. Maaseutu Hub järjestetään 13.-15.9.2012 Uuraisilla. Kolmen päivän aikana toimiva pop up Hub kerää osallistujia niin kunnasta kuin sen ulkopuoleltakin. Toteuttajatahona Hub Jyväskylä.
www.hubjkl.fi/maaseutuhub/

Aluelämpö-lähiratkaisu
Lue blogi-raportti aiheesta

Havainnollistetaan lähienergiaratkaisun toteuttamismalli kuvaamalla lähi/aluelämmön toteutuksen edellytykset mukaan lukien eri toimijoiden roolit (kunta, yritykset, asukkaat, rahoittajat jne). Mynämäen kunnassa rakennetaan aluelämpöä kyläkeskuksiin yrittäjävetoisesti. Toiminnan mahdollistamiseksi kunta liittää omat öljylämmitteiset kiinteistönsä aluelämpöverkkoon pitkillä sopimuksilla ja näin sitoutuu lähienergiaan vuosiksi eteenpäin. Kokeilu kokoaa muutamassa päivässä toimintamalliksi ko. lähiratkaisun toteutuksen ja siitä saadut opit sekä kehittää toimintamallia edelleen yhdistäen siihen uutta osaamista. Kokeilulla todistetaan, että teko on monistettavissa muuallekkin Suomeen. Toteuttajatahona SYKE.

Kierrätys-maatalous
Lue blogi-raportti aiheesta

Havainnollistetaan maataloudessa käytettyjen ravinteiden, energian ja jätteiden kierrätyspotentiaalin hyödyntäminen. Kokeilussa luodaan raporttimalli ja visualisointi maatilan ainekierrätyksen havainnointia varten sekä visualisointi materiaali- ja rahavirroista ja suositukset kierrätettävyyden parantamiseksi. Toteuttajatahona: Luonnon ja riistan hoitosäätiö 

Peltodiili
Lue blogi-raportti aiheesta

Selvitetään millaista kysyntää kuluttajilla on uudenlaista pelto-osakkuutta kohtaan ja millaisia edellytyksiä he pelto-osakkuudelta sekä siihen liitetyiltä palveluilta odottavat. Kokeilussa testataan ideaan kohdistuvaa kysyntää sosiaalisessa mediassa toteutettavan kuluttajakyselyn keinoin. Sivu on avoinna noin kaksi viikkoa syyskuussa. Toteuttajatahona Peloton Innovation Campin Peltodiili-ryhmän jäsenet

Pop up -toripäivä
Lue blogi-raportti aiheesta

Kokeilun ideana on uudenlainen tuottajat ja kuluttajat yhteen tuova ruokatori-konsepti, jossa huomioidaan niin ruuantuottajien kuin myös kuluttajien intressit. Lisäksi kokeilussa testataan, miten moista konseptia on mahdollista  levittää ja monistaa ympäri Suomen. Kokeilussa pystytetään Herttoniemen Erätorille ruokatori kolmena lauantaina syksyllä 2012. Herttoniemen ruokapiiriläisillä on mahdollisuus ennakkotilaukseen, mikä takaa myös tuottajien saamaa tuottoa. Ruokatorille kutsutaan ruokapiirien vetäjiä ympäri Suomen oppimaan ja kokemaan ruokatorin järjestämisestä. Kokeilun pohjalta syntyy step-by-step opas pop-up toripäivän järjestämiseen.  Näiden avulla ruokatori-konseptia on mahdollista levittää myös muualle Suomeen. Toteuttajatahona Herttoniemen ruokaosuuskunta. 

Kannustava hallinto
Lue blogi-raportti aiheesta

Palvelumuotoilun työkalujen hyödyntäminen  sähköisen asioinnin ja lomakkeiden käyttäjälähtöisessä suunnittelussa. Kokeilussa palvelumuotoilija tutustuu Maaseutuviraston sähköiseen asiointiin sekä lomakkeisiin ja antaa niistä käyttäjälähtöisestä kehitysehdotuksia. Lisäksi kokeilun aikana Maaseutuviraston sähköistä asiointia kehittävälle työryhmälle järjestetään palvelumuotoilun minikoulutus ja heidän käyttöön koostetaan Palvelumuotoilun työkalupakkki tulevia kehityshankkeita varten. Toteuttajakumppanina Maaseutuvirasto.

Sparraava Neuvonta
Lue blogi-raportti aiheesta

Kokeilu lähestyy yrittäjiä ja kokeiluja fastilitoivaa neuvontaa etnografisesta näkökulmasta innovatiivisten yrittäjien ja uudenlaisten liiketoimintakonseptien aitoja tarpeita ymmärtäen. Miten alkaville yrityksille suunnatut palvelut (neuvonta jne) saadaan aidosti vastaamaan yritysten tarpeisiin uusien vihreän talouden innovaatioiden synnyttämiseksi/kestävän, osallistavan ja älykkään kasvun luomiseksi? Mitä ja millaista olisi fasilitoiva neuvonta? Kokeilussa etnografi perehtyy observoiden ja syvähaastatteluin innovatiivisten alkavien yrittäjien tarpeisiin kasvun vauhdittamiseksi. Toteuttajatahona Suomen Antropologinen Seura, kulttuuriantropologi Pekka Tuominen.

Kokeiluraha
Lue blogi-raportti aiheesta

Kokeilun ideana on selvittää, miten yrityksen uutta innovatiivista ja kasvuun tähtäävää liiketoimintaideaa voitaisiin edistää ketterällä käytännön testaukseen tarkoitetulla kokeilurahalla. . Kokeilussa Etelä-Savon Ely-keskus myöntää yhdelle tai kahdelle yrittäjälle kokeilurahan. Yritysidean kokeilua seurataan yrittäjän aloitus- ja päätöshaastatteluin. Lisäksi Ely-keskuksessa laaditaan suppea prosessikuvaus kokeilurahan hakemisesta, päätöksenteosta, maksatuksesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä. Toteuttajatahona Etelä-Savon Ely-keskus.Ota yhteyttä

ihmiset
Päivi Hirvola
Johtaja, Koulutus