Julkaistu 12.12.2017

Keskustelun lopetus

Miksi?

Keskustelu on tärkeää vetää yhteen keskustelussa mukana olleiden kanssa, niin että keskustelijat pystyvät reflektoimaan ja kertaamaan mitä keskustelun aikana on tullut esiin. Lopetukseen on varattava riittävästi aikaa niin että keskustelijoille tulee olo siitä että he pääsevät rauhassa lopettamaan keskustelun. Lopetuksessa on hyvä pohtia dialogin synnyttämiä kokemuksia, koska onnistuessaan dialogi on ainutlaatuinen ja hämmästyttävä osallisuuden ja merkittävyyden kokemus. Jos tarkoituksena on käyttää keskustelussa syntynyttä syvempää ymmärrystä jatkotyöstön pohjana, niin keskustelu kannattaa paketoida. Mikäli keskustelua on kirjattu koko keskustelun ajan, voidaan tätä voidaan käyttää pohjana yhteenvedossa.

Aiheen käsittelyä voidaan jatkaa esimerkiksi ratkaisujen, valmistelun tai päätösten työstämisellä. Syvemmän ymmärryksen pohjalta pystytään tekemään parempaa valmistelua, ratkaisuja ja päätöksiä, mutta nämä on hyvä pitää selkeästi erossa dialogista. Dialogissa syntynyt ymmärrys on aina suhteellista, keskustelemassa olleen ryhmän yhteistä ymmärrystä.

Miten?

Osallistujilta kannattaa kysyä, onko keskusteltu eri näkökulmista ja onko ymmärrys asiasta kasvanut? Lisäkysymyksenä voi esittää: Mitä oivalsin ja mitä vien mukana ja minkä asian pohtimista haluan jatkaa?  Nämä ovat myös hyviä lopetuskysymyksiä; Keskusteltiinko oikeista asioista? Keskusteltiinko rakentavasti?

Keskustelun yhteenvedon voi kirjata esimerkiksi seuraavin sisällöin:

  1. Keskeiset asiat keskustelussa
  2. Mistä olimme samaa ja eri mieltä ja mitkä asiat jäivät epäselviksi?
  3. Mitkä olivat keskeisen näkemyserot näiden sisällä?
  4. Mistä aiheista ja keiden pitäisi jatkaa keskustelua?

 

Lataa printattavat kortit keskustelun vetämiseen

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun aikana

Hyvä dialogi vaatii aikaa vähintään puolitoista tuntia – ja sen vetäminen harjoittelua ja toistoja. Kokosimme parhaat vinkit ja työkalut käytettäväksi keskustelun aikana. Printtaa ohjauskortit mukaan tai kokoa työkalupakkiisi! Ja eikun menoksi.

”Osasin kyllä odottaa jotain erityistä mutta tämä oli odotuksiin verrattuna positiivisempi kokemus. Juuri tällaista keskustelua tarvitaan, että kaikki osapuolet kuulevat toisiaan ja annetaan jokaiselle rauhassa puheenvuoro.”
– Kemijärven Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?