Julkaistu 12.12.2017

Keskustelun lopetus

Lopetus on tärkeä osa keskustelua. Keskustelu kannattaa vetää yhteen dialogisesti osallistujien kanssa, jotta keskustelijat voivat kerrata, mitä keskustelun aikana on tullut esiin. Oivallusten läpikäynti esityksinä voi häiritä dialogia, joten käytä niitä varoen.

Varaa lopetukseen aikaa vähintään puoli tuntia, jotta keskustelijat kokevat, että he pääsevät rauhassa lopettamaan keskustelun. Lopetus toimii polkuna siihen, että keskustelu voi jatkua. Lopetuksessa voi pohtia myös dialogissa syntyneitä kokemuksia – onnistuessaan dialogi on ainutlaatuinen osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemus.

Jos tarkoituksena on välittää dialogissa muodostuneet oivallukset sellaiselle taholle, joka ei ole osallistunut keskusteluun, kannattaa keskustelu paketoida. Katso vinkit keskustelun paketointiin täältä. 

Voit käydä lopetuksen läpi keskusteluna kysyen alla olevia kysymyksiä. Yksi osallistuja aloittaa, jonka jälkeen voit kysyä, onko jollakulla muulla tähän liittyvää.  Näin puheenvuorot saadaan liittymään toisiinsa.

Kysymyksiä keskustelun lopetukseen: 

Kysy osallistujilta ainakin:

  • Mikä oli keskeinen oivallus sinulle keskustelusta?
  • Missä ja kenen pitäisi jatkaa keskustelua?

Kysy mielellään myös:

  • Olemmeko keskustelleet oikeista asioista?
  • Olemmeko keskustelleet eri näkökulmista?
  • Keskustelimmeko rakentavasti?
  • Onko ymmärrys aiheesta lisääntynyt?

Lataa kortit keskustelun vetämiseen

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?