Julkaistu 11.12.2017

Keskustelun aloitus: virittäytyminen ja roolit

Keskustelun alussa luodaan virittäytyminen tasavertaiseen ja luottamukselliseen kohtaamiseen. Keskeistä on muodostaa sellainen ilmapiiri, jossa keskusteluun osallistuneet luottavat toisiinsa ja ovat valmiita jakamaan omia kokemuksiaan muille. Kun keskusteluun on virittäydytty kunnolla, syvenee osallistujien ymmärrys sekä omista että toisten näkemyksistä. Parhaimmillaan päästään ajattelemaan yhdessä. 

Miten?

Käynnistä dialogi puhumalla keskustelun tavoitteista, rooleista ja pelisäännöistä. Aloituksessa kannattaa myös käydä läpi, kuinka keskustelu tullaan avaamaan ryhmän ulkopuolelle, onko keskustelua tarkoitus jatkaa ja jos on, niin missä ja kenen toimesta.

Kerro roolistasi keskustelun vetäjänä – tehtäväsi on huolehtia aikataulusta, siitä että jokainen pääsee ääneen sekä siitä, että keskustelun pelisääntöjä noudatetaan. Varaa itsellesi oikeus puuttua keskusteluun esimerkiksi keskeyttämällä liian pitkiä puheenvuoroja. Kerro keskustelijoille, mitä heiltä odotat ja toivot. Kertaa rakentavan keskustelun pelisäännöt. Muita rooleja keskustelussa ovat esimerkiksi osallistuja ja kirjuri. Osallistujia voidaan pyytää kuuntelemaan toisiaan ja kirjaamaan ylös ajatuksia sekä kysymään suoraan toisilta tarkentavia kysymyksiä. Kirjuri kirjaa keskustelua mahdollisimman tarkasti.

Aloituskysymyksen kannattaa olla avoin niin, että se johdattelee syvempään aiheen käsittelyyn ja kokemuspuheeseen. Esittäytyminen voidaan tehdä avaavan kysymyksen yhteydessä. Muistathan kiittää osallistujia ja kertoa, miten tärkeää on, että juuri he ovat paikalla.

Aiheeseen voi virittäytyä taiteen, dokumenttien, valokuvien tai esimerkiksi alustusten kautta. Virittäytymiskysymys voi kohdistua myös kokemuksiin, havaintoihin, tunteisiin, muistoihin, mielikuviin tai ajatuksiin. Alla on listattu muutama asia, joita kannattaa pohtia jo etukäteen. Linkistä löytyvät myös Sitran Megatrendi-kortit, joita voi käyttää dialogiin tulevaisuuden ilmiöistä.

 

Näin valmistaudut keskusteluun:

 1. Mieti, miten aloitat dialogin.
  Katso esimerkkikäsikirjoitus dialogin alkuun täältä.
 2. Muuta keskustelun pelisääntöjen sanoitus omaan tyyliisi sopivaksi.
  Katso rakentavan keskustelun pelisäännöt täältä.
 3. Mieti, mitä materiaalia käytät aiheeseen virittäytymiseen.
  Katso kysymykset keskustelun virittämiseksi täältä.
 4. Perehdy teemaan ja listaa kysymyksiä keskustelun sisältöön liittyen.
  Katso kysymykset valmistautuaksesi käsiteltävään aiheeseen täältä. 

 

 

Lataa kortit keskustelun vetämiseen

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?