Julkaistu 11.12.2017

Keskusteluun virittäytyminen ja aloitus

Miksi?

Keskustelun alussa luodaan virittäytyminen tasavertaiseen ja luottamukselliseen kohtaamiseen. Keskeistä on muodostaa keskusteluun osallistujien välille luottamus siihen että voivat luottaa muihin keskustelijoihin ja että haluavat jakaa muille omia kokemuksiaan. Ilman tätä ei päästä syvälle aiheen käsittelyssä, eikä ymmärrys omista ja muiden näkökulmista syvene, eikä päästä yhteiseen ajatteluun.  

Miten?

Dialogi kannattaa käynnistää puhumalla tavoitteista, odotuksista, dialogia tukevista toimintatavoista sekä pelisäännöistä. Aloituksessa kannattaa myös käydä läpi kuinka keskustelu tullaan avaamaan ryhmän ulkopuolelle, tehdäänkö muodostuneesta syvemmästä ymmärryksestä yhteenveto ja kuka yhteenvetoa käyttää, tai onko keskustelua tarkoitus jatkaa ja jos on niin missä ja kenen toimesta? Vetäjän ja keskustelijoiden roolit on hyvä avata, jotta vetäjä pystyy ohjaamaan keskustelua pelisääntöjen mukaan. Aloituskysymyksen kannattaa olla avoin niin, että se johdattelee syvempään aiheen käsittelyyn ja kokemuspuheeseen. Esittäytyminen voidaan tehdä avaavan kysymyksen yhteydessä.

(Sen jälkeen on hyvä kiittää osallistujia ja kertoa, miten tärkeää on, että he ovat paikalla.)

Aiheeseen voi virittäytyä taiteen, dokumenttien, valokuvien tai muiden alustusten kautta. Virittämisessä voi käyttää hyväksi myös kokemuksen, esimerkiksi havaintoja, tunteita, muistoja, mielikuvia tai ajatuksia. Liitteenä on listattu muutama hyvä kysymys, joita kannattaa pohtia jo etukäteen. Linkistä löytyvät myös Sitran Megatrendi-kortit, joita voi käyttää dialogiin tulevaisuudesta.

  1. Mieti valmiiksi, miten aloitat dialogin (Linkki keskustelun aloitukseen?)
  2. Mieti ja muuta omaan tyyliisi sopivaksi keskustelun pelisäännöt
  3. Mieti mitä materiaalia käytät aiheeseen virittäytymiseen
  4. Perehdy teemaan ja listaa kysymyksiä keskustelun sisältöön liittyen

 

Lataa printattavat kortit keskustelun vetämiseen

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun aikana

Hyvä dialogi vaatii aikaa vähintään puolitoista tuntia – ja sen vetäminen harjoittelua ja toistoja. Kokosimme parhaat vinkit ja työkalut käytettäväksi keskustelun aikana. Printtaa ohjauskortit mukaan tai kokoa työkalupakkiisi! Ja eikun menoksi.

”Osasin kyllä odottaa jotain erityistä mutta tämä oli odotuksiin verrattuna positiivisempi kokemus. Juuri tällaista keskustelua tarvitaan, että kaikki osapuolet kuulevat toisiaan ja annetaan jokaiselle rauhassa puheenvuoro.”
– Kemijärven Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?