Työkalu
Arvioitu lukuaika 6 min

Ratkaisujen skaalaus

Tällä harjoituksella voit pohtia, millaisia vaikutuksia saataisiin aikaan hyödyntämällä laajemmin jo olemassa olevia ratkaisuja.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Tieteiskirjailija William Gibson totesi jo 90-luvulla: “tulevaisuus on jo täällä, se ei ole vain tasaisesti jakautunut”. Osa paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvittavista ratkaisuista saattaa hyvinkin olla jo olemassa pienissä nykyhetken ”tulevaisuustaskuissa”. Tällä työkalulla tarkastellaan, mitä tapahtuisi jos tällaiset ratkaisut yleistyisivät. Samalla se auttaa konkretisoimaan visiota eli kuvaa tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Työkalu perustuu Seeds of a Good Anthropocene hankkeeseen ja tulevaisuuspyörä -menetelmään.

Tee näin:

Valitse esimerkkiratkaisu, jota haluat tarkastella. Voit käyttää Seuraava erä -visiotyössä tunnistettuja esimerkkejä (ks alla Materiaalia-osio).

Kuvittele, että valitsemasi esimerkki olisi yleisesti käytössä. Kirjoita kuvaus tällaisesta valmiista toimintamallista tai palvelusta lapulle ja laita se keskelle fläppitaulua. Jos pidät työpajaa verkossa, voi käyttää sopivaa yhteystyöalustaa, kuten Miroa tai Muralia.

Valitsemasi esimerkki on nyt muutoksen siemen.

Mieti millaisia vaikutuksia tällaisesta muutoksen siemenestä saattaisi olla. Voit hyödyntää niin sanottua PESTEC -kehikkoa, eli miettiä erikseen poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia ja ympäristöön ja kulttuuriin liittyviä vaikutuksia. Kirjoita jokainen vaikutus omalle lapulleen ja liimaa laput muutoksen siemenen ympärille. Nämä kuvaavat välittömiä vaikutuksia.

Mieti seuraavaksi, mitä listaamistasi vaikutuksista seuraa, eli mitä ovat ”vaikutusten vaikutukset”. Kirjoita nämäkin lapuille ja liimaa ulommaksi kehäksi. Nämä kuvaavat välillisiä vaikutuksia.

Jos on aikaa, voit lisätä myös kolmannen kehän, eli miettiä, mitä välillisistä vaikutuksista seuraa. Samoin voit pohtia millaisia linkkejä vaikutuksilla on.

Kirjoita lopuksi lyhyt tarina muutoksen siemenestä ja sen vaikutuksista.

Materiaalia:

Voit halutessasi käyttää harjoituksessa alta löytyviä ratkaisuja.

Linkkejä ratkaisuja kokoaviin artikkeleihin:

Mistä on kyse?