Verktyg
Beräknad läsningstid 8 min

Skalbara lösningar

Med den här övningen kan du studera vilka effekter det vore möjligt att åstadkomma genom att i större omfattning använda lösningar som redan finns.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Scifi-författaren William Gibson konstaterade redan på 90-talet: “framtiden är redan här, den är bara inte jämnt fördelad”. En del av de lösningar som behövs för att skapa en bättre framtid kan existera i små ”framtidsfickor” som finns redan nu. Med det här verktyget kan du studera vad som skulle hända om de här lösningarna fick större spridning. Samtidigt hjälper verktyget dig att konkretisera visionen, dvs. bilden av den målsatta framtiden. Verktyget bygger på projektet Seeds of a Good Anthropocene och på metoden för framtidscykeln.

Gör så här:

Välj en exempellösning som du vill studera. Du kan använda de exempel som identifierats i Nästa rond-visionsarbetet (se materialavsnittet nedan).

Föreställ dig att det exempel som du valt används i stor omfattning. Skriv en beskrivning av en färdig verksamhetsmodell eller tjänst av det här slaget och fäst beskrivningen mitt på ett blädderblock. Anteckningen utgör fröet till förändring.

Fundera vilka effekter ett frö till förändring av det här slaget skulle kunna ha. Du kan använda det så kallade PESTEC-ramverket, dvs. fundera separat på de politiska, ekonomiska, sociala, tekniska och miljömässiga effekterna. Skriv varje effekt på en separat lapp och fäst lapparna kring fröet till förändring. De här lapparna beskriver de direkta effekterna.

Fundera därefter på konsekvenserna av de effekter som du räknat upp, dvs. på ”effekternas effekter”. Skriv också dem upp på lappar och fäst dem som en yttre ring på blädderblocket. De här lapparna beskriver de indirekta effekterna.

Om du har tid kan du komplettera bilden med en tredje ring av lappar som beskriver vad som följer av de indirekta effekterna. Du kan också fundera på vilka länkar det finns mellan olika effekter.

Skriv slutligen en kort berättelse om fröet till förändring och om dess effekter.

Material:

Du kan använda de lösningar som presenteras nedan i övningen, om du vill.

Länkar till artiklar som presenterar lösningar:

Vad handlar det om?