archived
Arvioitu lukuaika 9 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kymmenen kiehtovaa aloitetta työn ja toimeentulon saralla

Millaisilla aloitteilla pyritään parhaillaan rakentamaan entistä avoimempaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa yhteiskuntaa eri puolilla maailmaa? Tässä artikkelissa esittelemme kymmenen mielenkiintoista työhön ja toimeentuloon liittyvää sosiaalista innovaatiota.

Kirjoittajat

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija, Ennakointi

Aleksi Neuvonen

Perustaja, Demos Helsinki

Roope Mokka

Perustaja, Demos Helsinki

Julkaistu

Seuraava erä –hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä nykyisin käynnissä olevista sosiaalisista muutoksista sekä siitä, miten reilua yhteiskuntaa voidaan rakentaa. Avaamme keskustelua yhteiskunnan muuttuvia rakenteita käsittelevällä kolmella teemajulkaisulla sekä tuomme yhteen ihmisiä, projekteja ja organisaatioita kansainvälisissä tapaamisissa vuoden 2017 aikana. Yhtenä tapaamisten tarkoituksena on kerätä, yhdistää ja laajentaa esiin tulleita ideoita, joiden avulla on mahdollista rakentaa avointa ja tulevaisuuteen suuntautunutta yhteiskuntaa.

Järjestimme ensimmäisen kansainvälisen Seuraava erä -työpajan San Franciscossa tammikuussa 2017. Työpajan aiheena oli työ ja toimeentulo digitaalisella aikakaudella. Keskustelimme myös muun muassa perustulosta ja ammattiliittojen tulevaisuudesta.

Työpajassa tutkimme tämän hetken sosiaalisia innovaatioita työn ja toimeentulon saralla ja valikoimme niiden joukosta kymmenen esiteltäväksi lyhyesti tässä artikkelissa.

Y-Combinator: Request for Startups: Uutisia, työpaikkoja ja demokratiaa

Maailman menestynein startup-kiihdyttämö, San Franciscossa toimiva Y-Combinator, haluaa uudistaa startup-yrityksen käsitettä. Kiihdyttämö on järjestänyt startup-yrityksille ja voittoa tavoittelemattomille organisaatioille avoimia hakuja, joiden avulla pyritään vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Tarkoituksena on tarjota ihmisille tulonsaantimahdollisuuksia ja terveydenhuoltoa sekä vahvistaa tunnetta tarkoituksenmukaisuudesta nykyisen nopean automaation aikakaudella.

Tämä aloite on merkittävä kahdellakin tapaa: se paitsi koskee työn ja toimeentulon tulevaisuutta, myös määrittelee uudelleen sen, mitä startup-yritykset voivat olla. Lue lisää osoitteesta (englanniksi): https://blog.ycombinator.com/rfs-news-jobs-and-democracy/

Perustulo paikallisena valuuttana

Barcelona testaa parhaillaan perustuloa uudessa muodossa. Kokeilun on tarkoitus alkaa vuoden 2017 aikana, ja siinä otetaan käyttöön niin kutsuttu ”sosiaalinen valuutta”. Tämä tarkoittaa sitä, että osa testiryhmästä (kaikkiaan noin 1 000 ihmistä) tulee saamaan perustulon sosiaalisen valuutan muodossa. Sosiaalinen valuutta on muodoltaan digitaalinen, ja sen avulla pyritään elvyttämään paikallistalouksia. Kokeilun tuloksia ei ole vielä saatavilla, mutta ajatus sosiaaliturvan maksamisesta tällaisena ”ohjelmoituna rahana” on suorastaan riemastuttava. Lue lisää osoitteesta (englanniksi) https://t.co/CsCbBpWzGB

Kohti kokeellista hallintoa – Suomen perustulokokeilu

Suomen nykyinen hallitus lähestyy hallintoa kokeellisesta näkökulmasta. Valtioneuvoston kanslia on perustanut tutkimusryhmän, joka vastaa lukuisista hallitusohjelmaan kuuluvista varsin kunnianhimoisista kokeiluista, joista kuuluisin on perustulokokeilu. Perustulokokeilussa 2 000 satunnaisesti valittua työtöntä saa 560 euroa perustulona, jota ei peritä takaisin, vaikka henkilö työllistyisi osa- tai kokopäiväisesti tai aloittaisi yritystoiminnan.

Kokeilu aloittaa uuden vaiheen hallinnon ja politiikan suunnittelussa, jossa ensin testataan toimintamalleja, ja sen jälkeen päätetään niiden jatkosta tai järjestetään uusia kokeiluja.

JAM Intiassa

Intia tähtää uudenlaiseen yhteiskuntaan, josta harmaa talous on kitketty pois ja korvattu digitaalisen valuutan ja mobiilimaksamisen eri muodoilla. JAM ajaa kolmea asiaa, joita ovat biotunnistus, valtion etuudet sähköisessä muodossa sekä uudet mobiilipankkipalvelut ja -maksutavat. Tällainen järjestelmä mahdollistaa maksamisen biotunnisteella (silmän iiris, sormenjäljet) jopa ilman mobiililaitteita tai älypuhelimia, mikäli palvelun tai tuotteen tarjoajalla on sellainen käytössään. Samalla järjestelmä luo Intian hallitukselle ennennäkemättömän määrän dataa siitä, kuinka ihmiset käyttävät rahaa Intiassa.

On jo esitetty suunnitelmia, joiden mukaan erilaisia etuuksia, kuten perustuloa, tultaisiin testaamaan tämän uuden järjestelmän avulla. Sen vuoksi hanketta on pidetty myös kiistanalaisena, sillä se lisää hallituksen valtaa entisestään. JAM:in avulla halutaan ensisijaisesti laajentaa pankkipalvelujen tarjontaa pankittomille eli niille ihmisille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta käyttää näitä palveluja. Samalla hankkeella pyritään ehkäisemään valtion etuuksien vuotoja ja muita korruption ilmentymiä.

Lue lisää osoitteesta (englanniksi): http://www.zeebiz.com/union-budget/news-economic-survey-has-the-government-spread-enough-jam-across-india-11676

FairFinance – Mikrolainoja pankittomille ihmisille Lontoossa

FairFinance tarjoaa mikrolainoja pankkipalveluverkoston ulkopuolella oleville pankittomille tai pankkipalveluja vain vähän käyttäville lontoolaisille, jotta heidän ei tarvitsisi turvautua koronkiskureihin tai pikavippeihin. Organisaatio on perustettu vuonna 2000, ja sillä on viisi toimistoa Lontoossa. Vuodesta 2000 lähtien FairFinance on auttanut jo noin 22 000:ta ihmistä ja säästänyt 10 miljoonaa puntaa korkoina laskettuna. Lue lisää (englanniksi): https://www.fairfinance.org.uk/faqs/

Mangrove yhdistää teknologian taitajat

Keikkatalous kasvaa nopeasti, mutta freelancerit eivät useinkaan saa samoja etuuksia ja eikä heillä ole käytössään yhtä laajoja sosiaalisia verkostoja kuin vakituisessa työsuhteessa olevilla. Mangrove on teknologia-alan freelancereille perustettu verkkoyhteisö, joka keskittyy ammatilliseen kehittymiseen ja vertaisoppimiseen. Yhteisö tukee jäseniään vahvistamalla heidän identiteettiään asiantuntijoina, jotka eivät ole sidoksissa mihinkään tiettyyn yritysnimeen. Mangrove on vertaisoppimiseen perustuva yhteisö, jossa jaetaan projekteja ja haetaan asiantuntijoita eri projekteille. Jos freelancer työskentelee projektissa, jossa tarvitaan esimerkiksi viestinnän asiantuntijaa tai ohjelmoijaa, hänen on mahdollista löytää yhteisöstä tarvitun alan osaaja.

Yhteisöön kuuluvat freelancerit työskentelevät etänä ympäri maailmaa, mutta heillä on mahdollisuus tavata toisiaan erilaisissa tilaisuuksissa ja intensiivikursseilla, joita järjestetään ammatillisen kehittymisen tueksi. Mangrovella on toimintakeskuksia Pariisissa ja San Franciscossa. Yhteisön organisaatiorakenne on litteä. Valta määräytyy aktiivisuuden mukaan: mitä enemmän yksilö osallistuu yhteisön toimintaan, sitä enemmän hänellä on valtaa päätöksenteossa. Lue lisää (englanniksi): https://mangrove.gitbooks.io/playbook/content/what_is_mangrove.html

HandUp – Taisteluun köyhyyden poistamiseksi

Joka vuosi 3,5 miljoonaa amerikkalaista kärsii asunnottomuudesta ja 50 miljoonaa elää köyhyysrajan alapuolella. Ihmiset haluavat auttaa yhteisöjensä jäseniä, mutta aina siihen ei ole helppoa löytää keinoja. HandUp on varainkeruutoimintaa harjoittava alusta, jonka kautta ihmiset voivat tehdä lahjoituksia yksittäisille köyhyydestä kärsiville ihmisille. Alustan avulla lahjoittajat voivat tutustua avun tarpeessa olevien ihmisten tarinoihin ja tavoitteisiin ja ottaa heihin yhteyttä. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt saavat näin joustavan rahoituslähteen, asiakkaat voimaantuvat saadessaan apua perustarpeisiinsa, ja lahjoittajat puolestaan saavat läpinäkyvän kanavan, jonka kautta heidän on helppo seurata sitä, mihin lahjoitukset käytetään.

HandUp on ainoita suoria varainhankintaan ja lahjoituksiin käytettyjä alustoja Yhdysvalloissa. Tähän mennessä HandUp on kerännyt 2 miljoonaa dollaria noin 100:lle voittoa tavoittelemattomalle järjestölle ympäri Yhdysvaltoja ja auttanut 15 000:tä ihmistä löytämään asunnon, hankkimaan ruokaa ja ottamaan käyttöönsä teknologiaa.

HandUpin tavoitteena on rakentaa huippuluokan ohjelmisto 350 000:lle sosiaalisia palveluja tarjoavalle voittoa tavoittelemattomalle järjestölle, jotka taistelevat asunnottomuutta ja köyhyyttä vastaan. Ensimmäisessä vaiheessa alustan jo olemassa olevia tuotteita laajennetaan, minkä jälkeen innovointia jatketaan köyhyyden ja teknologian rajapinnalla, joka unohdetaan varsin usein. Lisäksi kehitystyöhön pyritään ottamaan mukaan myös valtion tarjoamat etuudet ja palvelut. HandUp on kiinnostunut olemaan mukana perustulon eri hankkeissa sekä auttamaan asunnottomuuden poistamisessa Yhdysvalloista. Lue lisää osoitteesta (englanniksi): handup.org

”Maker City: Kaupungit panostavat infrastruktuuriin keskitulotason työpaikkojen luomiseksi”

Maker City haluaa auttaa luomaan uusia työmahdollisuuksia useissa kaupungeissa Yhdysvalloissa ja helpottaa siten keskiluokan sosiaalista liikkuvuutta. Aloite perustuu ideaan, jonka mukaan jatkuvasti lisääntyvä digitaalinen valmistus (DM) voi luoda valtavat määrät keskitulotason työpaikkoja. Tämän potentiaalin käyttämiseksi kaupunkien on kuitenkin panostettava entistä enemmän paikallisten valmistajien ekosysteemin rakentamiseen. Niiden olisi tarjottava toimijoille pääsy digitaaliseen infrastruktuuriin, yhdistettävä eri oppilaitokset ja yliopistot tehokkaammin ympäröivään kuntaan ja yhteisöön, muutettava kaavoituksen periaatteita sekä suosittava paikallisia tuotteita.

Maker City perustuu Peter Hirshbergin, Dale Doughertyn ja Marcia Kadanoffin kirjoittamaan, vuonna 2016 julkaistuun kirjaan. Kirjaa varten tekijät tapasivat yli 50 ammatinharjoittajaa kaikkiaan 100 kaupungissa ympäri Yhdysvaltoja. Parhaillaan he laajentavat verkostoaan, johon jo nyt kuuluu merkittäviä toimijoita, kuten Brookings Institution, Institute for the Future ja useita media-alan toimijoita. He myös laativat tehtävälistan pormestareille ja muille kaupunkien virkamiehille, jotka ovat valmiita tekemään kaupungeistaan uudenlaisia tekijöiden keskittymiä, ”maker cityjä”.

Maker City suunnittelee ja etsii parhaillaan rahoitusta aloitteille, kuten Maker City U (kansalais- ja työväenopistojen sekä yliopistojen opiskelijoille suunnattu verkkokurssi), National Manufacturing Policy Agenda, Resilient Jobs Index sekä kaupungeille suunnattu Workforce Development Toolkit. Lue lisää osoitteesta (englanniksi): makercity.com

SkillsFuture

Nykyisten työntekijöiden taidot eivät vastaa työmarkkinoilla tällä hetkellä tai tulevaisuudessa vaadittavia taitoja. Singaporen SkillsFuture-aloitteen tarkoituksena on tarjota jokaiselle singaporelaiselle mahdollisuus kehittää taitojaan läpi koko elämän riippumatta siitä, missä tilanteessa yksilö kulloinkin on (uran alku- tai keskivaihe). SkillsFuture, ”Tulevaisuuden taidot”, on Singaporen hallituksen ja erilaisten yritysten yhteinen ohjelma, joka tähtää innovaatiokulttuurin vaalimiseen ja kehittämiseen.

Tällä hetkellä SkillsFuture tarjoaa monimuotoisia palveluja, kuten valmennusta, kursseja, koulutusta ja uraohjausta sekä erilaisia taloudellisia kannustimia, esimerkiksi vuosittaisen kouluttautumissetelin. Setelin arvo on noin 300 euroa, ja se voidaan käyttää erilaisiin kursseihin. Ensimmäisenä vuotenaan (2016) jopa 126 000 singaporelaista käytti SkillsFuturen kouluttautumissetelin ja 69 000 käytti kurssimaksuihin myönnettyä tukea.

”SkillsFuture on onnistunut muuttamaan jatkuvaan uudelleenkouluttautumiseen liittyviä ajattelutapoja”, kertoi SkillsFuturen toimitusjohtaja Ng Cher Pong The Economist -lehdelle tammikuussa 2017.

Lue lisää osoitteesta (englanniksi): http://www.skillsfuture.sg/skillsfuture-for-you 

Economic Security Project – Mahdollisuuksien palauttaminen automaation aikakaudella

Nykyinen automaation trendi muuttaa yhteiskuntaa ja sen peruslupauksia nopealla tahdilla. Miljoonat ihmiset pelkäävät menettävänsä työnsä, ja työstä on tulossa entistä hajanaisempaa, osa-aikaista ja satunnaista. Myös köyhyys on pitkäaikainen ongelma, ja keskiluokan tulot ovat jo kauan polkeneet paikallaan. Kaiken kaikkiaan monien ihmisten taloudelliset mahdollisuudet näyttävät kaventuneen. The Economic Security Projectin tavoitteena on etsiä ratkaisuja näihin uuden aikakauden tuomiin ongelmiin ja kannustaa tulonsiirtojen suorittamista yksilöille käteisvarojen muodossa, kuten yleisenä perustulona. Suunnitelmana on ohjata seuraavan kahden vuoden aikana yli 10 miljoonaa dollaria teemaan liittyviin hankkeisiin, kuten esimerkiksi erisuuruisiin perustulokokeiluihin.

Economic Security Project on kerännyt pitkän listan vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka ovat antaneet nimensä hankkeen puolesta. Allekirjoittaneiden joukossa ovat muun muassa Facebookin perustajiin kuuluva Chris Hughes, Rebuild the Dreamin perustajajäsen Natalie Foster, Y-Combinatorin hallituksen puheenjohtaja Sam Altman, Yhdysvaltain entinen työministeri Robert Reich sekä Black Lives Matter -liikkeen johtajat. Parhaillaan he keräävät lahjoituksia, joiden avulla voitaisiin rahoittaa eri yliopistojen, säätiöiden ja valtiosta riippumattomien kansalaisjärjestöjen tekemiä aiheeseen liittyviä selvityksiä.

Rahoitettuihin hankkeisiin kuuluu esimerkiksi perustulokokeiluja. Economic Security Projectin avulla näistä kokeiluista tehdään selvityksiä ja ne myös toteutetaan systemaattisemmin, jolloin niistä saadaan luotettavampaa näyttöä poliittisen päätöksenteon tueksi.

Lue lisää osoitteesta (englanniksi): http://economicsecurityproject.org/ 

 

Mistä on kyse?