archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tulevaisuuspyörä

Tulevaisuuspyörän avulla voi tutkia jonkin ilmiön tai tapahtuman suoria ja välillisiä vaikutuksia.

Julkaistu

Tulevaisuuspyörä on menetelmä jonkin ilmiön, tapahtuman, päätöksen tai kehityskulun suorien ja välillisten tulevaisuuden vaikutusten tarkasteluun. Menetelmää voi olla hyödyllinen monenlaisissa tilanteissa, joissa halutaan pohtia jonkin rajatun aiheen tulevaisuusvaikutuksia. Tulevaisuuspyörä toimii niin, että pyörän keskelle kirjoitetaan tarkastelun aihe (esimerkiksi tapahtuma, päätös, trendi tms.) ja sen jälkeen ryhdytään pohtimaan ko. asian suoria vaikutuksia. Tämän jälkeen mietitään näiden vaikutusten oheisvaikutuksia ja kytköksiä toisiinsa. Pyörää on mahdollista jatkaa aina uusille kehille näin laajentaen vaikutusten pohdintoja siihen asti, kunnes riittävän kokonaisvaltainen käsitys asian mahdollisista vaikutuksista on saavutettu.

Valmistelu

Päättäkää työskentelynne aihe.  

Tulosta työpohja tai valmistele digitaalinen työpohja. Voitte hyvin myös piirtää tulevaisuuspyörän vapaalla kädellä paperille.

Työskentely

  1. Kirjoittakaa keskelle tarkastelun aihe.
  2. Pohtikaa ensimmäiseksi ilmiön suoria vaikutuksia. Kirjoittakaa ylös useita mahdollisia vaikutuksia, todennäköisiä mutta myös epätodennäköisempiä.
  3. Seuraavaksi miettikää oheisvaikutuksia: Mitä tapahtuu, jos jokin suora vaikutus toteutuu? Millaisia kytköksiä eri vaikutusten välille voi muodostua?
  4. Voitte jatkaa oheisvaikutusten pohtimista niin usealle kehälle, kuin tuntuu tarkoituksenmukaiselta.
  5. Lopuksi pohtikaa, mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota tulevaisuuspyörän perusteella.

Materiaalit

  • Tulevaisuuspyörä-työpohja

Lisälukemista

Mistä on kyse?