Työkalu
Arvioitu lukuaika 3 min

Tekojen pikaideointi

Kun visio on selvä, on aika ryhtyä sanoista tekoihin. Tekojen pikaideointi on keino päästä nopeasti alkuun ja vetreyttää ajattelua.

Julkaistu

Tekojen pikaideointia voi kutsua myös termillä brainwriting. Tavoitteena on tuottaa lyhyessä ajassa suuri määrä ideoita erilaisista teoista ja tavoista päästä toivottuun tulevaisuuteen. Toisin kuin brainstormingissa, nyt ideoidaan itsenäisesti ja hiljaisuudessa. Kuten palvelumuotoilija Marc Stickdorn toteaa, menetelmä on erityisen hyödyllinen silloin, kun halutaan varmistaa myös ryhmän hiljaisempien jäsenten ideoiden esille pääsy. Lisäksi lyhyt ja rajattu aika vapauttaa osallistujat heittäytymään, sillä tässä vaiheessa tavoitteena on keskittyä laadun sijasta määrään. Kukaan ei voi myöskään liiaksi takertua omiin ideoihinsa, kun idealistat kiertävät.

Tee näin

  1. Valitse toivottava tulevaisuus, visio, jota kohti haluatte päästä. Se voi olla organisaatiosi visio, oma visiosi tai jokin muu. Varmista, että visio on kaikkien nähtävillä.
  2. Kerro, että nyt tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman suuri määrä ideoita teoista ja tavoista päästä toivottuun tulevaisuuteen. Jos tarpeen, voit tässä kohtaa tarkentaa, mikäli ideoidaan yleisellä tasolla tai jos ideoiden pitäisi esimerkiksi olla sellaisia, joita osallistujat voivat toteuttaa. Koska kyse on ideoinnista, vielä ei tarvitse miettiä liikaa, miten teot käytännössä toteutetaan. Näin ollen rohkaise osallistujia luopumaan turhasta itsekritiikistä.
  3. Kasvotusten: istukaa ringissä ja jaa kaikille samankokoinen paperi ja samanlainen kynä. Verkossa: käyttäkää jotakin yhteistyöstöalustaa (kuten Mural, Miro, Google docs tms.), jonne kaikki voivat kirjoittaa samaan aikaan.
  4. Voitte ottaa vaikkapa 3 x 3 minuutin ideointikierrosta niin, että
    a. kasvotusten kukin saa listata omalle paperilleen niin monta ideaa kuin kolmessa minuutissa keksii ja sen jälkeen antaa paperinsa vasemmalla puolella istuvalle. Seuraavan henkilön tulee jatkaa listaa. Tämän jälkeen jatketaan vielä kaksi kierrosta samalla idealla. Jokainen idea pitää numeroida.
    b. verkossa idea on sama, eli merkitse jokaiselle osallistujalle yhteiskäyttöalustalle paikka, jonne he kirjaavat ideoita ja uuden kierroksen alkaessa varmista, että osallistujat vaihtavat paikkaa ja jatkavat ideoita edellisen tekemän idealistan perään.
  5. Kun olette tehneet sopivan määrän kierroksia, kootkaa kaikki listat yhteen paikkaan ja käykää rauhassa läpi pikaideoinnin myötä syntyneitä ajatuksia.
  6. Keskustelkaa. Mikä oli vaikeaa, mikä ehkä yllätti, mitkä ideat toistuvat, mitä kannattaisi jatkokehittää? Tarkastelkaa myös, mitkä ideat ovat erityisen relevantteja visionne kannalta? Voitte valita keskustellen tai äänestämällä tietyn määrän ideoita jatkojalostukseen.

Mistä on kyse?